gjuha php n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Gjuha PHP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Gjuha PHP - PowerPoint PPT Presentation


 • 292 Views
 • Uploaded on

Gjuha PHP. Programim ne Web Leksion 2. Cfare eshte PHP-ja?. PHP – (Hypertext Preprocessor) gjuhe programimi per te ndertuar web site dinamike interaktive shpikur nga Rasmus Lerdorf ne 1994. Ne kete cikel leksionesh do te trajtojme PHP5. http://www.php.net/. Cfare eshte PHP-ja?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gjuha PHP' - jaimie


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gjuha php

Gjuha PHP

Programim ne Web

Leksion 2

Iralda Mitro

cfare eshte php ja
Cfare eshte PHP-ja?
 • PHP – (Hypertext Preprocessor)
  • gjuhe programimi
  • per te ndertuar web site dinamike interaktive
  • shpikur nga Rasmus Lerdorf ne 1994.
 • Ne kete cikel leksionesh do te trajtojme PHP5.
 • http://www.php.net/

Iralda Mitro

cfare eshte php ja1
Cfare eshte PHP-ja?
 • Ne terma teknike PHP5
  • gjuhe skriptimi
  • ne server (server-side web scripting language)
  • platform-kryq (cross-platform)
  • i futur ne HTML (HTML-embedded).

Iralda Mitro

cfare eshte php ja2
Cfare eshte PHP-ja?
 • Platform-kryq
  • Kodi PHP mund te ekzekutohet ne disa sisteme shfrytezimi te ndryshme.
  • Nje skript PHP qe ekzekutohet ne Linux zakonisht ekzekutohet edhe ne Windows.
 • HTML-embedded
  • Kodi PHP shkruhet ne skedare qe permbajne nje perzierje te instruksioneve PHP dhe kodit HTML
 • Server-side
  • Programet PHP ekzekutohen ne web server.
  • Nje skript ne server eshte nje instruksion qe perpunohet nga serveri dhe gjeneron HTML. (Ndersa nje faqe HTML e thjeshte nuk perpunohet ne server por dergohet ne browser dhe perpunohet nga browser-i)

Iralda Mitro

cfare eshte php ja3
Cfare eshte PHP-ja?
 • Gjuhe skriptimi ne web
  • Programet PHP ekzekutohen nepermjet nje web browser-i.
  • Ne aksesojme web serverin ne te cilin ndodhen programet PHP, dhe ai ekzekuton programin duke i kthyer browserit rezultatet output.
  • Pra do te shkruajme programe qe perziejne kod PHP me HTML se bashku, duke perdorur PHP-ne per kontroll dhe HTML-ne per formatim.

Iralda Mitro

cfare eshte php ja4
Cfare eshte PHP-ja?
 • Keto programe do te vendosen ne nje web server per tu ekzekutuar.
 • Programet do t’i aksesojme nga nje web browser, i cili afishon rezultatet si HTML.
 • Pra programi jone mund te behet i perdorshem nga njerez te tjere nepermjet web-it, thjesht duke e vendosur ate ne nje web server publik.

Iralda Mitro

cfare eshte php ja5
Cfare eshte PHP-ja?
 • Shumica e siteve ne web
  • nuk jane statike, por dinamike, madje interaktive.
  • Psh:
   • nje liste faqesh qe permbajne fjalen qe ju kerkoni
   • lajmet e fundit
   • ju pershendesin me emer kur ju logoheni
  • Ato ju lejojne te nderveproni, dhe shfaqin faqe web te ndryshme sipas zgjedhjes suaj.
  • Ketu hyn ne pune PHP.

Iralda Mitro

cfare mund te programojme me php
Cfaremundteprogramojme me PHP
 • Faqeqeparaqesintedhenanganjeshumellojshmeriburimesh, sibazatedhenashaposkedare.
 • Inkorporojne elemente interaktive, si psh: lehtesi kerkimi, tabela mesazhesh, sondazhe, etj.
 • Lejojneperdoruesit te kryejneveprimesi dergime email-esh, ose blerje.

Iralda Mitro

php vs html
PHP vs. HTML
 • PHP ekzekutohet - ne server
 • HTML/Javascript - ne browser

Iralda Mitro

paraqitja e nje faqeje web
Paraqitja e nje faqeje web
 • HTML-ja na lejon qe te vendosim skripte pothuajse ne çdo vend ne kodin HTML.
 • Kur kerkohet faqja, çdo skript brenda faqes dergohet ne interpretuesin e PHP-se dhe gjeneron HTML-ne ekuivalente.

Iralda Mitro

html e gjeneruar nga php
HTML e gjeneruar nga PHP

<html>

<head>

<title>First PHP Example</title>

</head>

<body>

<?php echo "<p><h1>Output</h1>";

echo "<h2>Output</h2>";

echo "<h3>Output</h3></p>";

?>

<script language="PHP">

echo "\n<b>More PHP Output</b><br />\n";

</script>

</body>

</html>

-------------------------------------------------------------

<html>

<head>

<title>First PHP Example</title>

</head>

<body>

<p><h1>Output</h1><h2>Output</h2><h3>Output</h3></p>

<b>More PHP Output</b><br />

</body>

</html>

Iralda Mitro

konceptet parsing dhe ekzekutim
Konceptet Parsing dhe Ekzekutim
 • Interpretimi i skriptit PHP mund te ndahet:
  • PARSING
   • Skripti PHP kontrollohet per saktesi ne nje proces qe njihet si parsing.
   • Kjo eshte njelloj si te kontrollohet nje fjali per gabime gramatikore.
   • Kjo nuk siguron qe skripti PHP eshte i sakte, por thjesht kontrollon nese eshte konform nje bashkesie rregullash te paracaktuara.

Iralda Mitro

konceptet parsing dhe ekzekutim1
Konceptet Parsing dhe Ekzekutim
 • EKZEKUTIM
  • ndodhpasieshtekontrolluar (PARSING) skripti.
  • Ketuzbulonineseskriptijuaj ka kuptim.
 • Ekzekutimieshteprocesiimarrjes se njerreshtitevetemskripti PHP dhekthimin e tij ne kodin HTML ekuivalent.
 • Ka dyvendekuinterpretuesii PHP-se mundtekthejegabime, gjate parsing dhegjateekzekutimit.
 • Nesendodhkjo, kthehengabime ne browser, ne tekundert ne browser kthehetnjefaqe HTML e krijuardinamikisht.

Iralda Mitro

variablat ne php
Variablat ne PHP
 • Fillojne me shenjen $
 • Per t’i dhene nje vlere variablit, perdoret shenja e barazimit “=”

$author = "William Shakespeare";

$number_of_digits = 5;

 • Per te paraqitur ne ekran vleren e variablit perdoret komanda echo()

echo $author;

Iralda Mitro

kufizimet ne emrat e variablave ne php
Kufizimet ne emrat e variablave ne PHP
 • Madhesia e emrit nuk eshte e kufizuar
 • Duhet te fillojne me nje shkronje ose underscore, dhe jo me numer
 • Duhet te ndertohen nga
  • numra, shkronja dhe underscore.
  • Karaktere te tjera +,- , *, dhe & nuk lejon dhe do te shkaktojne gabime ne faqen web.
 • Jane case-sensitive, (psh variablat $author dhe $Author nuk jane njelloj)

Iralda Mitro

shembull krijimi i variablave dhe afishimi i vlerave te tyre
Shembull – Krijimi i variablave dhe afishimi i vlerave te tyre

<HTML>

<BODY>

<?php

$writer = “Ismail Kadare";

echo $ writer;

?>

</BODY>

</HTML>

 • Ky kod afishon ne browser:

Ismail Kadare

Iralda Mitro

shembull krijimi i variablave dhe afishimi i vlerave te tyre1
Shembull – Krijimi i variablave dhe afishimi i vlerave te tyre
 • echo “$writer”;
  • rezultati do te ishte perseri i njejte: Ismail Kadare
 • Nese $writer vendoset ne thonjeza teke, atehere nuk interpretohet vlera e variablit, dhe ne browser do te afishohej: $writer

Iralda Mitro

deklarimi i konstanteve
Deklarimi i konstanteve
 • Deklarimi i konstaneteve behet duke perdorur funksionin define()

<?php

define(‘EXAMPLE’, 5);

echo EXAMPLE;

?>

Iralda Mitro

deklarimi i konstaneteve
Deklarimi i konstaneteve
 • Konstantet nuk fillojne me $
  • sepse kjo shenje perdoret vetem nga variablat e jo nga konstantet.
 • Konstantet nuk mund te rideklarohen
  • pra nuk mund t’u ndryshohet vlera pasi eshte percaktuar nje vlere per to, prandaj edhe quhen konstante.

Iralda Mitro

tipet e te dhenave ne php
Tipet e te dhenave ne PHP
 • string (text)
 • integer (numeric)
 • double (numeric)
 • array
 • object
 • unknown type (tip i panjohur)
 • Tipet e te dhenave nuk percaktohen nga programuesi
 • PHP-ja kur interpreton faqen web, vendos se çfare tipi te dhenash duhet te jete nje variabel dhe i jep vleren

Iralda Mitro

tipi i te dhenave string
Tipi i te dhenave String

$CarType = “Audi";

$EngineSize = “80";

Cdo gje qe ndodhet ndermjet thonjezave “ ”, eshte nje string

Iralda Mitro

bashkimi ngjitja i stringjeve
Bashkimi (ngjitja) i stringjeve
 • Bashkimi (concatenation) i stringjeve kryhet me operatorin (.)

$Car = $CarType . $EngineSize;

 • Rezultati i ketij rreshti eshte:

Audi80

Iralda Mitro

bashkimi i stringjeve
Bashkimi i stringjeve

$Space = " ";

$Car = $CarType . $Space . $EngineSize;

$Car = “Ford" . $Space . "2.7";

$Car = “Ford" . " " . "2.7";

Iralda Mitro

bashkimi i stringjeve1
Bashkimi i stringjeve
 • Ne PHP ka edhe nje menyre per konkatenim variablash, duke perdorur komanden echo()

$CarType = "Cadillac";

echo "Duke's $CarType";

 • Ky kod afishon

Duke's Cadillac.

Iralda Mitro

bashkimi i stringjeve2
Bashkimi i stringjeve
 • Nese keni dy var $Car dhe $Cars, çfare afishon kodi i meposhtem?

echo "Click here for the $Carsale”

 • Per te evituar keqkuptimet duhet qe emri i variablit te vendoset brenda kllapave.

echo "Click here for the ${Car}sale";

Iralda Mitro

bashkimi i stringjeve3
Bashkimi i stringjeve

echo 2 . 2;

echo 2.2;

 • Keto dy komanda duket sikur afishojne te njejten gje, por rezultati i tyre eshte perkatesisht

22

2.2

 • Rasti i pare konsiderohet si bashkim stringjesh ndersa i dyti si afishim i numrit 2.2

Iralda Mitro

shembull
Shembull

<HTML>

<BODY>

<?php

$CarType = "Pontiac";

$EngineSize = "3.0";

$Space = " ";

$Car = $CarType . $Space . $EngineSize;

echo $Car . $Car;

?>

</BODY

</HTML>

Iralda Mitro

tipet e te dhenave numerike
Tipet e te dhenave numerike

PHP ka vetem dy tipe te dhenash numerike: integerdhedouble.

Psh:

 • $an_integer = 33;
 • $another_integer = -5797;
 • $a_double = 4.567;
 • $another_double = -23.2;

Iralda Mitro

operatoret numerike
Operatoret numerike
 • Operatoret numerike jane: +, -, *, /, %

$Bread = 1.5

$Milk = 0.8

$DiscountCoupon = 0.5

$ShoppingTotal = $Bread + $Milk - $DiscountCoupon;

Iralda Mitro

mbledhja e variablave
Mbledhja e variablave
 • $ShoppingTotal = $ShoppingTotal + $Bread;
 • $ShoppingTotal = $ShoppingTotal + 1;
 • $ShoppingTotal++;
 • $ShoppingTotal += 2;
 • $ShoppingTotal = $ShoppingTotal + 2;

Iralda Mitro

operatoret numerike1
Operatoret numerike
 • PHP ka edhe operatore te tjere matematike, perveç atyre qe permendem.
 • Ka nje bashkesi funksionesh PHP, per te kryer veprime si llogaritje te funksioneve trigonometrike apo logaritmesh.
 • Gjithashtu ka nje bashkesi operatoresh krahasimi dhe logjike

Iralda Mitro