Medisin og helsefag
Download
1 / 29

Medisin og helsefag - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Updated On :

Medisin og helsefag. 3. forelesning: Kunnskapsbasert praksis Cochrane Library Lena Nordheim, forskningsbibliotekar Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Kunnskapsbasert praksis Evidence Based Practice. Kunnskapsbasert medisin Evidence Based Medicine. Kunnskapsbasert psykologi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Medisin og helsefag' - amiel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Medisin og helsefag l.jpg

Medisin og helsefag

3. forelesning:

Kunnskapsbasert praksis

Cochrane Library

Lena Nordheim, forskningsbibliotekar

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten


Slide2 l.jpg

Kunnskapsbasert praksisEvidence Based Practice

Kunnskapsbasert medisin

Evidence Based Medicine

Kunnskapsbasert psykologi

Evidence Based Psychology

Kunnskapsbasert sykepleie

Evidence Based Nursing

Kunnskapsbasert tannpleie

Evidence Based Dentistry

Kunnskapsbasert fysioterapi

Evidence Based Physiotherapy

Kunnskapsbasert bibliotekarvirksomhet

Evidence Based Librarianship


Kunnskapsbasert praksis l.jpg
Kunnskapsbasert praksis

1. Refleksjon i fagutøvelsen:

Erkjenne og identifisere informasjonsbehov

6. Implementere

2. Formulere spørsmål

5. Vurdere kunnskapen opp mot skjønn, verdier og preferanser

3. Gjennomføre litteratursøk - lete!

4. Kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap


Kunnskapsbasert praksis4 l.jpg
Kunnskapsbasert praksis

1. Refleksjon i fagutøvelsen:

Erkjenne og identifisere informasjonsbehov

6. Implementere

2. Formulere spørsmål

5. Vurdere kunnskapen opp mot skjønn, verdier og preferanser

3. Gjennomføre litteratursøk - lete!

4. Kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap
Fra en leges hverdag l.jpg
Fra en leges hverdag...

En av dine faste pasienter har i lengre tid følt seg ”pjusk”. Hun går på jobb, men kjenner seg generelt nedstemt og har lite lyst og krefter til noe sosialt utenom jobb. Du har mistanke om at pasienten kan ha en mild form for depresjon.

Pasienten kjøper ukentlig Allers. Nylig har hun lest en artikkel om en dame med de samme symptomene som henne selv, og som i helsekostbutikken ble anbefalt johannesurt. ”Siden har livet vendt solsiden til” forteller hun gledesstrålende på side 45. Pasienten spør deg til råds, kan dette være noe for henne?Fra gode sp rsm l til gode svar l.jpg
Fra gode spørsmål til gode svar

 • De ulike kjernespørsmålene besvares på ulik måte

 • Metode = studiedesign

  • Fremgangsmåten forskere bruker for å få svar på en gitt problemstilling/hypotese

 • Spørsmål om effekt:

  • Studiedesign: randomisert kontrollert undersøkelse

Forskernes spørsmål:

Virker johannesurt mot mild depresjon?


Slide10 l.jpg

Har du oversikten?

Systematiske oversikter rydder i kaos


Oversiktsartikler l.jpg
Oversiktsartikler

 • Review - oversiktsartikkel:Et arbeid som slår sammen resultater og konklusjoner i to eller flere publikasjoner på et gitt emne

 • Systematisk oversikt (eng. systematic review):En oversiktsartikkel der forfatterne har brukt en systematisk og tydelig framgangsmåte for å finne, vurdere og oppsummere flere undersøkelser om samme emne


Professor u t rygg skriver oversiktsartikkel l.jpg
Professor U.T. Rygg skriver oversiktsartikkel

 • Samler opp artikler fra tidsskriftet Physical Therapy

 • Inkluderer kun artikler skrevet av anerkjente forskere, fortrinnsvis de han selv har møtt på konferanser i utlandet

 • Med dette som utgangspunkt ser han ingen grunn til å vurdere kvaliteten på innholdet i artiklene


Den ideelle verden l.jpg
Den ideelle verden...

 • Systematiske oversikter som besvarer spørsmål om:

  • Effekt av tiltakBehandling og forebygging

  • Diagnose

  • Prognose

  • Årsak

  • Erfaringer


Den virkelige verden l.jpg
Den virkelige verden...

 • Systematiske oversikter som besvarer spørsmål om:

  • Effekt av tiltakBehandling og forebygging

  • Diagnose (screening) 

  • Årsak 

  • Prognose 

  • Pasienterfaringer 

    = mange  = noen = svært få/ingen


Cochrane library l.jpg
Cochrane Library

 • Primærkilden til systematiske oversikter og kontrollerte studier

 • Er gratis tilgjengelig via: www.cochrane.no

 • Består av flere delbaser:

  • Cochrane Database of Systematic Reviews:

   • Systematiske oversikter i regi av det internasjonale Cochranesamarbeidet (Cochrane Collaboration)

   • Systematiske oversikter i fulltekst

   • Oversiktene oppdateres jevnlig

   • Besvarer kun spørsmål om effekt av tiltak


Cochrane library16 l.jpg
Cochrane Library

 • Delbaser (forts):

  • DARE:

   • Database of Abstracts of Reviews of Effects

   • Systematiske oversikter hentet fra andre kilder, f.eks. Medline

   • Oversiktene er kvalitetsvurdert

   • Oversiktene oppdateres ikke

   • Ikke fulltekst


Cochrane library17 l.jpg
Cochrane Library

 • Delbaser (forts):

  • HTA:

   • Health Technology Assessment Database

   • Systematiske oversikter med ”noko attåt” – evaluerer ofte hvor mye et tiltak koster

   • Oversiktene er ikke kvalitetsvurdert

   • Oversiktene oppdateres ikke

   • Ikke fulltekst


Cochrane library18 l.jpg
Cochrane Library

 • Delbaser (forts):

  • CENTRAL:

   • Den beste kilden til randomiserte kontrollerte studier / kontrollerte studier

   • Henter studier fra ulike kilder, f.eks. Medline

   • Ingen kvalitetsvurdering

   • Ikke fulltekst

 • Søkefunksjonalitet: MeSH + tekstord:

  • Nye systematiske oversikter ikke indeksert

  • Oversikter og studier hentet fra andre kilder enn Medline har ikke MeSH


Sp rsm l om effekt behandling og forebygging l.jpg
Spørsmål om effektBehandling og forebygging


Fra sp rsm l til s kestrategi l.jpg
Fra spørsmål til søkestrategi

Personer/pasienter

Depressive disorder [MeSH]

OR

depress*

Tiltak

Hypericum [MeSH]

OR

john* NEXT wort

OR

hypericum

Utfall

Quality of life [MeSH]

OR

”quality of life”

OR

”life quality”

AND

AND


Cochrane library demonstrasjon l.jpg
Cochrane LibraryDemonstrasjon


Fra en fysioterapeuts hverdag l.jpg
Fra en fysioterapeuts hverdag...

Per, en mann i 40-årene, har smerter i ryggen. Han er henvist til deg for behandling. Du spør Per om han har noen formening om årsakene til plagene. Han er sikker på at årsaken er relatert til jobben, det er stort arbeidspress og mye stress.

Du har nettopp vært på søkekurs og lært om kunnskapsbasert praksis.

Du undrer deg: finnes det noe forskning på sammenhengen mellom ryggsmerter og psykososiale faktorer på arbeidsplassen, deriblant stress?Medline ovid demonstrasjon l.jpg
Medline (Ovid)Demonstrasjon

http://gateway.ovid.com

Userid: rb9914train

Password: oslo23

Gjelder frem til 13. mai


Embase ovid eksempel med metodefilter l.jpg
Embase (Ovid)Eksempel med metodefilter

 • Exp Backache/

 • Occupational hazard/

 • 1 and 2----------------legger på metodefilter--------------

 • (systematic adj (review$1 or overview$1)).tw.

 • Meta analysis/

 • meta analysis.pt.

 • (metaanaly$ or meta analy$).tw.

 • or/4-7

 • 3 and 8


Metodefilter l.jpg
Metodefilter

 • Egne filtre for ulike studier + systematiske oversikter

 • I Medline ligger filtre inne via “Clinical queries”

 • I andre databaser må vi legge til filtrene selv.

  • En liste over gode filtre finnes på: http://www.sign.ac.uk/methodology/filters.htmlKritisk vurdere kunnskap fra forskning l.jpg
Kritisk vurdere kunnskap fra forskning

 • Må vurdere:

  • Kan vi stole på resultatene?

  • Hva forteller resultatene?

  • Kan resultatene være til hjelp i praksis?

 • Sjekklister for ulike studier

  • http://www.kunnskapssenteret.no/ (Publikasjoner > Undervisningsmateriell)

 • Skal bibliotekaren gjøre dette?