slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Forskning i maritime medisin Eilif Dahl, MD, MHA, PhD Professor, Norsk Senter for Maritim Medisin, UiB Overlege, Kirurg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Forskning i maritime medisin Eilif Dahl, MD, MHA, PhD Professor, Norsk Senter for Maritim Medisin, UiB Overlege, Kirurg

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Forskning i maritime medisin Eilif Dahl, MD, MHA, PhD Professor, Norsk Senter for Maritim Medisin, UiB Overlege, Kirurg - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Forskning i maritime medisin Eilif Dahl, MD, MHA, PhD Professor, Norsk Senter for Maritim Medisin, UiB Overlege, Kirurgisk Klinikk, Rikshospitalet HF, Oslo. Maritime medisin (MM) Forskning Forskningsutfordringer ved NSMM Skandinaviske doktorgrader Eks fra egen MM forskning

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Forskning i maritime medisin Eilif Dahl, MD, MHA, PhD Professor, Norsk Senter for Maritim Medisin, UiB Overlege, Kirurg


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Forskning i maritime medisinEilif Dahl, MD, MHA, PhDProfessor, Norsk Senter for Maritim Medisin, UiBOverlege, Kirurgisk Klinikk, Rikshospitalet HF, Oslo

 • Maritime medisin (MM)
 • Forskning
 • Forskningsutfordringer ved NSMM
 • Skandinaviske doktorgrader
 • Eks fra egen MM forskning
     • spes cruise medisin
 • Oppgaver framover
 • Tidsskrifter / Symposier
maritim medisin definisjon
Maritim Medisin – Definisjon

= Alt som har sammenheng med helseforhold til sjøs – særlig forebygging og behandling av skader, sykdom og epidemier

Omfatter ikke bare tradisjonelle ’sjøfolk’, men også marine, fiskere, dykkere, loser, offshore arbeidere, passasjerer på ferjer og cruise-skip & familie til dem som er på sjøen

Maritim Medisinomfatter alle medisinske disipliner med vinkling: ’til sjøs’!

Akutt-medisin uten mulighet for ilandsetting = spesiell utfordring, spes for rådgivere : Akseptable alternativer til sykehusmedisin (appendicitt, ulcus perforans, ekstrauterin graviditet…)?

forskning innen maritim medisin
Forskning innen maritim medisin
 • Farlige forhold til sjøs:
  • de i utgangspunktet friskere sjøfolkene er sykere og dør tidligere:
  • Reduced life expectancy (Brandt et al. Am J Indust Med1994):
   • Officers: 4 years; other crew: 9 years

Hvorfor?

 • Mest registerforskning
 • Deskriptiv epidemiologi
 • Retrospektive us
 • Helst prospektive intervensjonsstudier
skandinaviske doktorgrader i mm
Skandinaviske doktorgrader i MM
 • Larsen Ø, Norway 1968: Schiff und Seuche 1795-1799
 • Moen BE, Norway 1991: Morbidity of seamen on Norwegian tankers, with special reference to the nervous system
 • Hansen H, Denmark 1996: Occupation-related morbidity and mortality among merchant seafarers, with particular reference to infectious diseases
 • Nilsson R, Sweden 1998: Cancer in seamen, with special reference to chemical hazards
forskningsutfordringer ved nsmm
Forskningsutfordringer ved NSMM
 • Adekvate prosjekter
  • Til nytte for sjøfolk – personer til sjøs
  • Til nytte også for andre, som land-institusjoner
 • Penger!
  • Forskningsmidler
  • Stipendiatlønn
 • Unge, lovende stipendiater = etterfølgere
 • Rekkefølge:
  • Prosjekter -> Protokoller -> Etabler forskningsmodeller -> Resultater -> Forskningsmidler -> Stipendiater
slide6

Seafarer wives and intermittent husbands -social and psychological impact of Norwegian seafarers’ work practices on their families AJ Ulven, KA Omdal, H Herløv-Nielsen, Å Irgens, & E DahlInternational Maritime Health 2007; 58 (1-4); 115-128

 • Spørreskjema til 192 havfruer og 45 landfruer
 • Konklusjon– 4-4 eller 6-6 ukers rotasjon på supply-skip hadde ikke uakseptable bivirkninger i de fleste sjømannsfamiliene

Kontrollgruppe er nødvendig for å kunne konkludereslik

forskning ved nsmm
Forskning ved NSMM

Under gjennomføring

Under planlegging

 • Losprosjektet
  • Kystverket
 • Synsforskning
  • Grieg Foundation
 • Loss of licence
  • Oljearbeidernes Sosiale Ordninger
 • Rederihelsetjeneste
 • Ny Radio Medico
 • HIV+ sjøfolk i cruise
 • Varicella-utbrudd på cruiseskip
 • Fumigation
  • Hamburg - WHO
 • Fatigue
  • Cardiff – WHO
 • Skiftprosjektet
  • Mangler partner
 • Oppfølging etter Sleipner
  • Støttegruppen & Helsedirektoratet
 • Kost-nytte - maritim telekommunikasjon
  • Maritimt forum
  • Bergens rederiforening
forskning innen maritim medisin8
Forskning innen maritim medisin

Spesielt ved forskning i MM:

 • Migrerende populasjoner
 • Multinasjonale mannskaper

Fordel med cruise medisin, spes lange reiser:

 • Lege & sykepleier er om bord - der det skjer
 • Skip = lukket institusjon = epidemiologisk lab
 • Forstått av CDC –> Norovirus-forskning
egen forskning innen maritim medisin
Egen forskning innen maritim medisin

Spesielle problemer med cruise forskning:

 • Dårlige resultater = Dårlig reklame
 • Positive resultater = Lovnad om like gode resultater i fremtiden (juss – malpractice)

Må ha støtte / samarbeid rederiene imellom:

Cruise Lines International Association CLIA

 • Compliance med CLIA guidelines
passenger mortalities aboard cruise ships dahl imh 2001
Passenger Mortalities Aboard Cruise Ships(Dahl, IMH 2001)
 • 25 dødsfall på 2 skip i løpet av 6 år, dvs
 • 2 dødsfall per skip/år
 • Ca 800 gamle og skrøpelige pax /skip
 • Langt bedre enn på land
 • Rederiet måtte anonymiseres
slide11

Eilif Dahl: Kjönnssykdommer blant sjöfolk(Venereal diseases among Norwegian and foreign staff on a Norwegian cruise ship in the Caribbean during 2.5 years of sailing) Tidsskr Nor Laegeforen1974, 94: 2372‑2374

 • Nesten ’alle’ fikk gonorrhea
 • Noen > 7x
 • Kondom: Panser / spindelvev
 • 80% fra 1 havn
 • Behandlingstilbud?
 • Razzia i Puerto Rico
 • 57 bøter - Landlovsforbud
 • Incentiv for videre forskning!
slide12
PASSENGER ACCIDENTS AND INJURIES REPORTED DURING 3 YEARS ON A CRUISE SHIPEilif DahlInternational Maritime Health 2010; 61 (1-4)
 • 663 skader blant 719 pax
 • 65% ombord, 4% på tendere, 31% i land
 • Ombord: 20% i lugar, 13% på bad
 • I land: 30% på gate, 16% på buss
 • Slips/trips/falls: 45% om bord, 69% i land
 • 43% underex, 42% åpne sår
 • Flere sår of brudd i land enn om bord
 • Kun 2% hospitalisert i havn
 • Mye arbeid for helsearbeiderne
slide13

CREW ACCIDENTS REPORTED DURING 3 YEARS ON A CRUISE SHIPEilif Dahl, Arne Ulven, Alf Magne Horneland,International Maritime Health 2008; 59 (1-4); 19-33

 • 361 skader blant 630 mannskap
 • Skader rapportert til skipshospital ombord var langt hyppigere enn offisiell statistikk vil vise.
 • Bare 1/3 ville blitt rapportert til danske og bare 1/7 til norske sjøfartsmyndigheter
 • Mannskap på dekk og i maskin har færre alvorlige skader enn hotellbesetningen
 • Dansere har relativt sett flest alvorlige skader
 • Filipinere (= 50%) har færre skader enn de øvrige
 • Scenen og kjøkkenet er de farligste stedene ombord

(‘Distracted while in a hurry!’)

 • Hender og fingre skades mest
 • Sår krever mest sykemelding
 • Køyesenger bør unngås / sikres bedre
slide14

Transdermal Scopolamine vs oral Meclizine vs placebo – (Dahl et al.1984) : ’Double-blind, in-patient, cross-over study’

Sjøsyke – forebygging og behandling

Beste bølgesimulator for å framkalle sjøsyke?

Sammenligning av simulatorer og bevegelsestyper

Fysiologiske effekter (Hjerte, ventrikkelretensjon)

Beste forebyggende middel? Nye midler?

Beste behandling? Nye midler? (supp/iv/transderm/press/andre – NB! Graviditet)

Bivirkninger?

Verdi for andre? (Landtransport, astronauter)

gastroenteritt
Gastroenteritt
 • Håndvask
  • Hvor mange og hvor godt?
  • Hvordan bedre ’compliance’?
 • Effektive alternativer til håndvask?
  • Desinfeksjon – beste automater?
  • Beste væsker- virus OG bakterier?
   • Bivirkninger (lokale / generelle)?
  • Masker?
 • Isolasjons-alternativer?
  • ’Begrenset’ isolasjon?
  • Nødvendig isolasjonslengde?
gastroenteritt nskeliste fra cruise industrien
Gastroenteritt – Ønskeliste fra cruise industrien
 • En rask og sikker hånddesinfeksjonsmåte – både bakterisid og virusid
 • En effektiv Norovirus-vaksine
 • En behandling som gjør Norovirus pasienter smittefri – helst før symptomene forsvinner
 • En rask og sikker Norovirus-test (’bedside’) for enten å påvise – eller å utelukke – Norovirus, og dermed unngå eller redusere isolasjon?
tidsskrifter
Tidsskrifter
 • International Maritime Health, 1x/år
 • Medicina Maritima, 2x/år
 • Journal of Royal Naval Services, 3x/år
 • Journal of Travel Medicine, 6x/år
 • Yrkesmedisinske publikasjoner
international maritime health
International Maritime Health

Eneste engelskspråklige vitenskaplige tidsskrift om maritim medisin i verden

Medline -indexed

NSMM samarbeider med IMHA og IIMTM/PSMTM om utgivelse

Polsk ’Editor-in-Chief’

Norsk ’Deputy Editor-in-Chief’

Mål: Endret lay-out, Internet-versjon, Bedre kvalitet på innhold, øke fra 1 til 4 #/år

slide19

International Maritime Health

 • Ønsker å publisere
 • Peer-reviewed original papers on medical and health problems of seafarers, fishermen, divers, dockers, shipyard workers, and other maritime workers, as well as
 • Papers on tropical medicine, travel medicine, epidemiology, and other related topics
 • Review articles are published on specific topics, exposures, preventive interventions, and on the national maritime health services
 • Case reports, particularly of work-related diseases and accidents among maritime workers