norsk rettskriving 2 fast regel om stum d l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
”NORSK RETTSKRIVING 2” Fast regel om ”stum” d PowerPoint Presentation
Download Presentation
”NORSK RETTSKRIVING 2” Fast regel om ”stum” d

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

”NORSK RETTSKRIVING 2” Fast regel om ”stum” d - PowerPoint PPT Presentation


  • 259 Views
  • Uploaded on

i:SEE. ”NORSK RETTSKRIVING 2” Fast regel om ”stum” d. Innhold i ”Norsk rettskriving 2”-heftene. I Elevheftet og Veiledningsheftet (for læreren): Kapittel 1: ’E’- og ’ Æ’-lyden med skjema for e/æ- lydens to skrivemåter, homonymer, rettskrivingsregler om e/æ- lyd og diktat .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '”NORSK RETTSKRIVING 2” Fast regel om ”stum” d' - ami


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
innhold i norsk rettskriving 2 heftene
Innhold i”Norsk rettskriving 2”-heftene

I Elevheftet og Veiledningsheftet (for læreren):

Kapittel 1: ’E’- og ’Æ’-lyden med skjema for e/æ- lydens to skrivemåter, homonymer, rettskrivingsregler om e/æ- lyd og diktat .

Kapittel 2: ’O’-lyden med skjema for o-lydens skrivemåter, homonymer og oppgave.

Kapittel 3:; ’Å’-lyden med skjema for å-lydens skrivemåter, homonymer og oppgaver.

Kapittel 4: ’Ç’-lyden (’kj’-lyden) med artikulasjonsanalyse, skjema for de 5 skrivemåtene av kj-lyden, begrepet synonym, repetisjoner med rimeord og diktat.

Kapittel 5: ’∫’-lyden (’skj’-lyden) med artikulasjonsanalyse, måtene lyden kan skrives på, måten fremmedord med

lyden skrives og uttales på, og verb med lyden

Kapittel 6: /j/-lyden med skrivemåtene for j-lyden og oppgave med homonymer for lyden

(forts.)

i:SEE Conceptual Learning DA

innhold i norsk rettskriving 2 heftene3
Innhold i”Norsk rettskriving 2”-heftene

(forts.) :

Kapittel 7: /v/-lydenmed ordene som skrives med ”stum” h, oppgaver med hv-og w-ord og diktat for v- lyden.

Kapittel 8: Flere sammensatte språklyder

med ord som skrives med –ng, –gn og –nk.

Kapittel 9: ”Stum” ’D’

med fast regel om ”stum” d, substantiver og verbet i presens partisipp, etter lang vokallyd uttales ikke stum d, adjektiv som ender på –, oppgaver med homonymer, -nn eller nd, -rd eller bare r, -ld eller –ll, -lv eller –ll, og diktat.

Kapittel 10: ”Stum” ’G’ med bokstaven g der den ikke uttales etter bokstaven l eller suffiksendelsene -dig, -lig, -rig og –tig.

og i tillegg i Veiledningsheftet:

Kapittel 11: Analysemodell – begrepsavklaring med begrepsanalyse, begrepsforklaring og begrepsavklaring.

Kapittel 12: Grunnleggende begrepssystem

med grunnleggende begreper (GB), forklaring av grunnleggende begreps- system , læring av (GBS) og organisering av erfaringer.

i:SEE Conceptual Learning DA

norsk rettskriving 2 heftene
”Norsk rettskriving 2”-heftene

handler om de sammensatte språklydene i det norske språket. Denne presentasjonen er eksempel fra kapittel 9 i heftene og gir forklaring på regelen:Den delen av verbalbøyingen som kalles presens partisipp, blir alltid skrevet –ende.Denne regelen har ingen unntak.

i:SEE Conceptual Learning DA

eksempel fra kapittel 9 i norsk rettskriving 2 fast regel om stum d
Eksempel fra kapittel 9 i ”Norsk rettskriving 2”,Fast regel om ”stum” d

Presens partisipp kan forstås som en del av nåtiden. Brukes mest når vi vil vise til en vedvarende nåtidshandling, det vil si en handling som går litt ut over øyeblikket.

Eksempel:

Han kom løpende mot meg.

Tidsmessig vil det si tiden fra jeg ser personen komme løpende mot meg, og til vedkommende når fram til meg.

i:SEE Conceptual Learning DA

slide6

Eksempel fra kapittel 9 i ”Norsk rettskriving 2”,Fast regel om ”stum” d

Verb kan substantiveres, det vil si at de blir gjort om til substantiv.

Eksempel:

Verbet å rose blir til substantivet en rose.

i:SEE Conceptual Learning DA

slide7

Eksempel fra kapittel 9 i ”Norsk rettskriving 2”,Fast regel om ”stum” d

9.1.2 Oppgave: Bøy substantivene og sett verbene i presens partisipp

i:SEE Conceptual Learning DA

slide8

Eksempel fra kapittel 9 i ”Norsk rettskriving 2”,Fast regel om ”stum” d

9.1.2 Svar på oppgave: Bøy substantivene og sett verbene i presens partisipp

i:SEE Conceptual Learning DA

eksempel fra kapittel 9 i norsk rettskriving 2 fast regel om stum d oppsummering
Eksempel fra kapittel 9 i ”Norsk rettskriving 2”,Fast regel om ”stum” d Oppsummering

I bøying av substantiv,

blir flertallsformen av substantivet i bestemt form

uttalt likt med verbet i presens partisipp.

Det er kun den ”stumme” d´en som skiller disse, og

som viser at det er snakk om to forskjellige ordklasser.

Heftene ”Norsk rettskriving 2” kapittel 9 har flere oppgaver med tilhørende svar,

i tillegg til diktatoppgave for temaet ”stum” D.

i:SEE Conceptual Learning DA