internasjonal privatrett lovvalg i kontrakt l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INTERNASJONAL PRIVATRETT Lovvalg i kontrakt PowerPoint Presentation
Download Presentation
INTERNASJONAL PRIVATRETT Lovvalg i kontrakt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

INTERNASJONAL PRIVATRETT Lovvalg i kontrakt - PowerPoint PPT Presentation


 • 198 Views
 • Uploaded on

INTERNASJONAL PRIVATRETT Lovvalg i kontrakt . Førsteamanuensis dr. juris Giuditta Cordero Moss. Norsk IPR. Hovedregel: Partsautonomi Alminnelige regel: Nærmeste tilknytning Selgerens bopel Begrensninger: Ordre Public Internasjonalt preseptoriske regler. Romakonvensjonen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INTERNASJONAL PRIVATRETT Lovvalg i kontrakt' - florrie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
internasjonal privatrett lovvalg i kontrakt

INTERNASJONAL PRIVATRETTLovvalg i kontrakt

Førsteamanuensis dr. juris

Giuditta Cordero Moss

norsk ipr
Norsk IPR
 • Hovedregel:
  • Partsautonomi
 • Alminnelige regel:
  • Nærmeste tilknytning
  • Selgerens bopel
 • Begrensninger:
  • Ordre Public
  • Internasjonalt preseptoriske regler
romakonvensjonen
Romakonvensjonen
 • Hovedregel:
  • Partsautonomi
 • Alminnelige regel:
  • Nærmeste tilknytning
  • Debitors bopel
 • Begrensninger:
  • Internasjonalt preseptoriske regler
  • Ordre Public
partsautonomi norsk ipr
Partsautonomi – norsk IPR
 • Lov om mellomfolkeleg-privatrettslege reglar for lausøyrekjøp (3.4.1964):

§3. Kjøpet står under rettsreglane i det landet som kjøpar og seljar har avtala med reine ord eller som på annan måte går klårt fram av avtalen.

 • Forsikringslovvalgsloven 27.111992 nr. 111 § 9a
partsautonomi roma
Partsautonomi - Roma

Article 3 - Freedom of choice

1. A contract shall be governed by the law chosen by the parties. The choice must be expressed or demonstrated with reasonable certainty by the terms of the contract or the circumstances of the case. By their choice the parties can select the law applicable to the whole or a part only of the contract.

partsautonomi norsk ulovfestet rett
Partsautonomi – norsk ulovfestet rett
 • Partsautonomi gjelder også utover kjøps- og forsikringskontrakter
  • Analogi fra l.3.4.1964 nr.1?
  • Uttrykk for generelt anerkjent prinsipp innenfor IPR?
  • Anvendelse av alminnelige avtalefrihet i obligasjonsretten?
hjemmel for partsautonomi i
Hjemmel for Partsautonomi-I
 • Art. 3 Roma er videre enn § 3 l.1/1964
  • Med reine ord/går klart frem av avtalen
  • Expressed/reasonable certainty by terms of contract or circumstances of the case
 • Hvis analogi fra §3, skal begrensningen gjelde?
hjemmel for partsautonomi ii
Hjemmel for Partsautonomi -II
 • At partene kan velge er generelt anerkjent
 • Innholdet varierer:
  • Forutsetninger
  • Rekkevidde
  • Virkning
  • Formkrav
hjemmel for partsautonomi iii
Hjemmel for Partsautonomi-III
 • Avtalefrihet er innenfor obligasjonsretten
 • Partsautonomi utelukker anvendelsen av obligasjonsretten
hjemmel for partsautonomi iv
Hjemmel for Partsautonomi - IV
 • Ulovfestet prinsipp i norsk IPR
 • Hensyn til harmonisering og forutsigbarhet
partsautonomi virkning i
Partsautonomi – virkning -I
 • Kollisionsrettslige henvisning
  • Alminnelig anerkjent
 • Materiellrettslige henvisning
  • Aktuell ved interne kontrakter: art. 3.3 Roma:

3. The fact that the parties have chosen a foreign law, whether or not accompanied by the choice of a foreign tribunal, shall not, where all the other elements relevant to the situation at the time of the choice are connected with one country only, prejudice the application of rules of the law of that country which cannot be derogated from by contract, hereinafter called "mandatory rules".

partsautonomi virkning ii
Partsautonomi – virkning -II
 • Hva kan partene velge?
  • Også tredje lands lov
   • ”Taktiske” valg er vanskelig
   • Motpartens lov bør ikke alltid unngås
   • Lett tilgjengelig og stabil lov
  • Valg av lex mercatoria erstatter ikke lovvalg
   • Roma: ”law”
   • Greenpaper
partsautonomi virkning iii
Partsautonomi – virkning -III
 • Kontrakten blir underlagt den valgte lov
  • Innenfor partsautonomiens rekkevidde
   • Andre lovvalgsregler på spesifikke rettsområder
   • Internasjonalt preseptoriske regler
  • Med ordre public som begrensning
lovvalg ved manglende partsautonomi norsk ipr
Lovvalg ved manglende partsautonomi – norsk IPR
 • Lov om mellomfolkeleg-privatrettslege reglar for lausøyrekjøp (3.4.1964):

§4. Er det ikkje gjort avtale som nemnt i §3 , står kjøpet under rettsreglane i det landet der seljaren hadde bustad då han tok mot tinginga frå kjøparen. Vart tinginga motteken på ein forretningsstad som seljaren hadde, står kjøpet under rettsreglane i det landet der forretningsstaden er.

lovvalg ved manglende partsautonomi norsk ipr15
Lovvalg ved manglende partsautonomi – norsk IPR
 • Irma-Mignon formelen (Rt.1923 II 58)
  • Et forhold bør bedømmes efter loven i det land, hvortil det har sin sterkeste tilknytning, eller hvor det nærmest hører hjemme
 • Tampax dommen (Rt. 1980 243):
  • Irma-Mignod er den alimmelige regel også innenfor kontrakt
lovvalg ved manglende partsautonomi roma art 4 1
Lovvalg ved manglende partsautonomi – Roma art.4.1
 • 1. To the extent that the law applicable to the contract has not been chosen in accordance with article 3, the contract shall be governed by the law of the country with which it is most closely connected. Nevertheless, a severable part of the contract which has a closer connection with another country may by way of exception be governed by the law of that other country.
lovvalg ved manglende partsautonomi roma art 4 2
Lovvalg ved manglende partsautonomi – Roma art.4.2
 • 2. Subject to the provisions of paragraph 5 of this Article, it shall be presumed that the contract is most closely connected with the country where the party who is to effect the performance which is characteristic of the contract has, at the time of conclusion of the contract, his habitual residence, or, in the case of a body corporate or unincorporate, its central administration. However, if the contract is entered into in the course of that party's trade or profession, that country shall be the country in which the principal place of business is situated or, where under the terms of the contract the performance is to be effected through a place of business other than the principal place of business, the country in which that other place of business is situated.
lovvalg ved manglende partsautonomi roma art 4 5
Lovvalg ved manglende partsautonomi – Roma art.4.5
 • 5. Paragraph 2 shall not apply if the characteristic performance cannot be determined, and the presumptions in paragraphs 2, 3 and 4 shall be disregarded if it appears from the circumstances as a whole that the contract is more closely connected with another country.
lovvalg ved manglende partsautonomi roma art 4
Lovvalg ved manglende partsautonomi – Roma art.4
 • Forhold presumpsjon/unntak?
  • Sterk presumpsjon fører til anvendelsen av debitors bopel
  • Svak presumpsjon fører til vurdering av alle omstendigheter
 • Greenpaper