Prilog i sprje avanje one i enja mora uljima intervencija na uljni izljev
Download
1 / 32

- PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

PRILOG I Sprječavanje onečišćenja mora uljima: Intervencija na uljni izljev. Predavanje 6. Načini sprječavanja incidenta. Preventivna aktivnost primjena pravnih propisa i smjernica koji sprječavaju zagađenje – npr. IMO pravila gradnja tankera

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - amena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prilog i sprje avanje one i enja mora uljima intervencija na uljni izljev

PRILOG ISprječavanje onečišćenja mora uljima: Intervencija na uljni izljev

Predavanje 6


Na ini sprje avanja incidenta
Načini sprječavanja incidenta

Preventivna aktivnost

 • primjena pravnih propisa i smjernica koji sprječavaju zagađenje – npr. IMO pravila gradnja tankera

 • pod preventivnim aktivnostima u užem smislu smatra se izrada operativnih planova djelovanja u slučaju pojave iznenadnih onečišćenja

 • 1994 za nove brodove

 • 2009 za brodove sa tonažom većom od 5,000 (14,000 m3)

 • 2015 za sve ostale brodove


Sprje avanje one i enja uljima
Sprječavanje onečišćenja uljima

Tankeri za ulja:

 • Tankovi odvojenog balasta – posebni tankovi za balast – ne koristi tankove za teret kao balastne tankove

 • Konstrukcija dvostrukog trupa – cjelokupna duljina tanka za teret zaštićuje se balastnim tankovima

 • Tankovi za mješavine (slop tankovi) – sabire ostatke mješavina od ispiranja tankova

 • Ograničenje veličine i rasporeda tankova tereta

 • Sustav za pranje sirovom naftom

 • Sustav za posušivanje

 • Cjevovodi za balast


Prilog i sprje avanje one i enja mora uljima intervencija na uljni izljev

Na ostalim brodovima:

 • uređaj za odvajanje ulja od vode (separator) – kaljuža u strojarnici smije se prazniti ako je sadržaj ulja manji od 15 ppm

 • sustav za upravljanje i nadziranje ispuštanja uljem onečišćene balastne vode i tekućina za ispiranje tankova

 • sustav cjevovoda za pretakanje i ispuštanje zauljene vode – svaki brod mora imati cjevovod za pretakanje zauljene vode iz strojarskih prostora u opremu za prihvat (na kopnu) – međunarodna priključnica mora se nalaziti na oba boka broda

 • kaljužni tankovi – svaki brod veći od 400 BRT – za odlaganje ostataka ulja na oba boka priključnica za pražnjenje


Prilog i sprje avanje one i enja mora uljima intervencija na uljni izljev

Za ekološki incident je karakteristično da je:

 • nepredvidiv s obzirom na vrijeme, vrstu i lokaciju

 • specifičan s obzirom na moguće posljedice i način sanacije

 • potrebno trenutno izvršenje postupka prema poznatom ustrojstvu, sustavu, nadležnosti i unaprijed pripremljenim planovima

 • mjesto incidenta često bez odgovarajuće opreme i kvalificiranih stručnjaka i ne raspolaže potrebnim informacijama

 • brz odgovor bitan je za sprječavanje širenja mrljePrilog i sprje avanje one i enja mora uljima intervencija na uljni izljev

Operativna aktivnost izljeva)

 • obuhvaća neposredne postupke čišćenja nastalog zagađenja


Mogu a mjesta djelovanja i
Moguća mjesta djelovanja I izljeva)

Djelovanje na izvoru izljeva

 • zaustavljanje ili smanjenje izlijevanja

 • olakšavanje broda (prekrcavanje ulja u drugi brod)

 • ograđivanje i sakupljanja zagađivača

 • primjena disperzanata

 • paljenje ulja ako je to moguće

  Djelovanje na moru

 • raspršivanje upotrebom disprezanata

 • ograđivanje branama i sakupljanje (pumpama i sakupljačima)

 • tegljenje mrlje upotrebom brana i brodova

 • postavljanje upijača preko uljne mrlje


Mogu a mjesta djelovanja ii
Moguća mjesta djelovanja II izljeva)

Djelovanje na obalnoj liniji

 • djelovanje na uljnu mrlju na moru koja se približava obalnoj liniji

 • zaštita osjetljivih područja na obali upotrebom brana

 • usmjeravanje uljne mrlje prema manje osjetljivim područjima

 • zadržavanje mrlje u zagađenim zonama kako bi se izbjeglo daljnje širenje mrlje

 • ograđivanje i sakupljanje ulja sa obalne linije

 • pažljiva upotreba disprezanata (količina i mjesto)


Mogu a mjesta djelovanja iii
Moguća mjesta djelovanja III izljeva)

Djelovanje na obali

 • uspostavljanje mjesta za čišćenje sa dobro organiziranim zbrinjavanjem nastalog otpada

 • ograničavanje djelovanja na osjetljivim područjima

 • zabrana prodaje morskih organizama i pristup obali ako je potrebno

 • odnošenje i obrada nastalog uljnog otpada


Organizacijska shema pomo pri odlu ivanju djelovanja pri uljnom izljevu
Organizacijska shema – pomoć pri odlučivanju djelovanja pri uljnom izljevu

izvor: www.cedre.com


Prilog i sprje avanje one i enja mora uljima intervencija na uljni izljev

Intervencija uključuje: pri uljnom izljevu

 • Odstranjenje izvora onečišćenja

 • Zadržavanje onečišćenja i zaštita osjetljivih područja

 • Uklanjanje izljevenog ulja s morske površine (mehaničko uklanjanje, korištenje raspršivača, upijača ili sl.)

 • Uklanjanje naplavljenog ulja (čišćenje obale)

 • Prijevoz skladištenje i postupaka prikupljenim uljem (rješavanje problema onečišćenog materijala, okoliša)

 • Dovođenje incidentnog područja u prvobitno stanje


Prilog i sprje avanje one i enja mora uljima intervencija na uljni izljev

1. Odstranjenje izvora onečišćenja pri uljnom izljevu

 • Zaustavljanje izljeva zakrpom

 • Prebacivanje tereta u neoštećene spremnike

 • Prekrcaj tereta s broda

 • Premještanje broda u manje osjetljivo područje

 • Uklanjanje oštećenog broda


Prilog i sprje avanje one i enja mora uljima intervencija na uljni izljev

2. Zadržavanje onečišćenja/zaštita osjetljivih područja

2.1. Ograđivanje plutajućim ogradama (Booms)

Važno je kod brana…

 • materijal mora biti otporan na ulje i vodu

 • otpornost i snaga mora biti dovoljna za razne uvjete dopreme, upotrebe i skladištenja

 • neke su zapreke izrađene od materijala otpornog na vatru

 • izbor materijala je ključan (izložene visokim temperaturama ili suncu)


Prilog i sprje avanje one i enja mora uljima intervencija na uljni izljev

Sposobnost zadržavanja ulja područja ovisi o:

 • vrsti i veličini zapreke te njenoj otpornosti na valove

 • razlozi zbog kojih zapreka ne može zadržati ulje su slijedeći:

  • prskanje uzrokovana valovima,

  • slaba povezanost dijelova zapreke ili slaba povezanost zapreke i obale,

  • nepravilno sidrenje,

  • ljuljanje i

  • velika brzina struja

   1. prskanje zbog valova

   2. vertikalno kretanje ulja niz zapreku

   3. prolazak kapljica ulja pod zapreku


Prilog i sprje avanje one i enja mora uljima intervencija na uljni izljev

2.2. Alternativne metode zadržavanja područja

2.2.1. Zaprečivanje ispuštanjem mjehura zraka s dna

2.2.2. Mrežni zaprečni sustavi

2.2.3. Sredstva za povećanje površinske napetosti nafte

2.2.4. Zgušnjivači


3 uklanjanje ulja s morske povr ine
3. Uklanjanje ulja s morske površine područja

 • mehaničko uklanjanje nafte s površine vode raznim:sakupljačima (skimmers), grabilima, mrežama i sl., ili korištenje raspršivača, upijača...


Prilog i sprje avanje one i enja mora uljima intervencija na uljni izljev

3.1. Sakupljači područja

 • služe za sakupljanje ulja s površine mora

 • mogu imati vlastiti pogon i mogu se koristiti s obale ili se njima može upravljati s plovila

 • učinkovitost im ovisi o vremenskim uvjetima – već pri umjereno teškim uvjetima imaju tendenciju da grabe više mora nego ulja


Prilog i sprje avanje one i enja mora uljima intervencija na uljni izljev

3.2. Upijači područja

 • materijali koji upijaju tekućinu

 • najčešće se koriste kao zadnji korak u uklanjanju tragova ulja koji su ostali nakon sakupljača ili u manjim izljevima u zaklonjenim priobalnim područjima

  Karakteristike koje utječu na izbor upijača:

  • stupanj apsorpcije (koliko mogu upiti)

  • zadržavanje ulja (koliko upijenog ulja mogu zadržati i koliko dugo)

  • jednostavnost upotrebe


Prilog i sprje avanje one i enja mora uljima intervencija na uljni izljev

Alternativne metode uklanjanja ulja s morske površine: područja

3.3. Disperzanti (raspršivači)

3.4. Sredstva za potapanje

3.5. Metoda paljenja

3.6. Metode biorazgradnje


Prilog i sprje avanje one i enja mora uljima intervencija na uljni izljev

3.3. Disperzanti (raspršivači) područja

 • sadrže kemikalije koje razbijaju ulja u male kapljice koje se dispergiraju u vodenom stupcu

 • postoje nesuglasice o njihovoj učinkovitosti i o toksičnosti dispergiranih mješavina


Prilog i sprje avanje one i enja mora uljima intervencija na uljni izljev

3.4. Sredstva za potapanje područja

 • upijaju naftu (pijesak, vulkanski pepeo, glina...)

 • tonu na morsko dno

 • prepuštaju se prirodnim procesima razgradnje


3 5 metoda paljenja
3.5. Metoda paljenja područja

 • prije paljenja mrlja se ogradi branom da bi sloj nafte bio dovoljno debeo za paljenje – koristi se sredstvo za paljenje (benzina) da bi se mrlja zapalila (u novije vrijeme iz helikoptera)

 • na paljenje utječe temperatura, vjetar, valovi, debljina i tip nafte u mrlji: da bi se mrlja mogla zapaliti debljina mrlje mora biti 2 do 3 mm, ne smije ispariti više od 30% nafte, brzina vjetra mora biti ispod 23mph i valovi ispod 1m


Prilog i sprje avanje one i enja mora uljima intervencija na uljni izljev

 • ne smije se paliti ukoliko su ljudska naselja bliže od 3 milje

 • zbog emisije štetnih plinova potreban je monitoring kvalitete zraka

 • pogodno za udaljena nenaseljena područja, te ukoliko je voda ili kopno pod ledom

 • sprječava širenje mrlje i uklanja ulje bez potrebe za njegovim skladištenjem

 • primjer japanskog broda New Carissa kojeg su spašavatelji

  zapalili sa cijelim teretom da bi spriječili opasnost po okoliš

  zbog curenja nafte iz nasukanog broda


Prilog i sprje avanje one i enja mora uljima intervencija na uljni izljev

Dim nad gradom La Coruna milje

 • slučajno zapaljenje tereta na brodu Aegean Sea (Spain, 1992) prouzročilo je guste oblake crnog dima koji su ugrozili grad La Coruna te je došlo do privremene masovne evakuacije


Prilog i sprje avanje one i enja mora uljima intervencija na uljni izljev

3.6. Metode biorazgradnje milje

 • koriste se biološki agensi kao nutrijenti, enzimi ili mikroorganizmi koji povećavaju stupanj prirodne biorazgradnje

 • nafta se razgrađuje u ugljik dioksid i vodu

 • može se razgraditi čak 97% sirove nafte

 • najprije se razgrade lake frakcije ravnog lanca, zatim heterociklički te na kraju teške frakcije

  Postoje dvije metode:

  • biostimulacija – dodavanje nutrijenata koji stimuliraju rast mikroorganizama

  • bioaugmentacija - dodavanje posebno modificiranih sojeva bakterija koje u kratkom vremenskom roku razgrade naftu, a nakon razgradnje ugibaju zbog pomanjkanja supstrata

 • danas najučinkovitija metoda, ali se rijetko koristi jer je skupa


4 uklanjanje naplavljenog ulja i enje obale
4. Uklanjanje naplavljenog ulja (čišćenje obale) milje

Četiri glavne skupine:

 • mehaničko uklanjanje ulja i uljem onečišćenog materijala

 • ispiranje ulja vodom ili parom pod tlakom sa ili bez sredstava za čišćenje

 • spaljivanje ulja i uljem zahvaćenog materijala

 • prepuštanje ulja prirodnoj razgradnji


5 dovo enje incidentnog podru ja u prvobitno stanje
5. Dovođenje incidentnog područja u prvobitno stanje milje

 • oporavak prirode nakon čišćenja - ekosustavi zagađeni sirovom naftom mogu se godinama oporavljati, a može se dogoditi da se više nikad ne oporave


6 prijevoz skladi tenje i postupci s prikupljenim uljem
6. Prijevoz, skladištenje i postupci s prikupljenim uljem milje

Sakupljenu naftu potrebno je prevesti, obraditi i primijeniti jedan od slijedećih postupaka:

 • prepustiti biodegradacijskim procesima

 • termički uništiti (spaliti)

 • stabilizirati miješanjem sa zemljom i koristiti u građevini

 • ponovo upotrijebiti kao gorivo


Prilog i sprje avanje one i enja mora uljima intervencija na uljni izljev

E- miljelearning

SEAGULL:

 • 092 Introducing to MARPOL

 • 2. Annex 1- Oil –AllShips


Prilog i sprje avanje one i enja mora uljima intervencija na uljni izljev

E- miljelearning

SEAGULL:

 • 092 Introducing to MARPOL

 • 2. Annex 1- Oil- Oiltankers


Prilog i sprje avanje one i enja mora uljima intervencija na uljni izljev

Pitanja za ponavljanje milje

 • Načini sprječavanja incidenata? Što je preventivna, a što operativna aktivnost?

 • Što je bitno za sprječavanje širenja mrlje?

 • Nabroji moguća mjesta djelovanja na izljev?

 • Što uključuje intervencija?

 • Sposobnost brane da zadrži ulje ovisi?

 • Nabroji alternativne metode zadržavanja ulja?

 • Sakupljači su …? Upijači su …?

 • Alternativne metode čišćenja naftne mrlje su…

 • Disperzanti služe za….

 • Kada je moguće koristiti metodu paljenja?

 • Metoda biorazgradnje je?

 • Uklanjanje naplavljenog ulja na obali podrazumijeva…?