Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ohebné slovní druhy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ohebné slovní druhy

Ohebné slovní druhy

510 Views Download Presentation
Download Presentation

Ohebné slovní druhy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ohebné slovní druhy • slovní druhy, které můžeme časovat nebo skloňovat: • podstatná jména (Substantiva) • přídavná jména (Adjektiva) • zájmena (Pronomina) • číslovky (Numeralia) • slovesa (Verba)

 2. Podstatná jména • = označují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů • určujeme u nich: • pád 1. - 7.p. • číslo • rod • vzor • druhy pods. jm.: • konkrétní (označují názvy osob, zvířat a věcí) • - obecné • - vlastní •  abstraktní (vyjadřují názvy vlastností, dějů, činností a stavů)

 3. speciální skupiny podstatných jmen: • látková – vyjadřují látku bez ohledu na množství, např. voda, olej, písek, mouka • pomnožná – mají pouze tvary množného čísla a označují jimi jen jednu věc nebo i více věcí, např. nůžky, játra, kamna, brýle, dveře, ústa, šachy • hromadná – mají pouze tvary čísla jednotného, ale označují více věcí najednou, např. roj, hejno, smečka, stádo, tlupa, skupina, tým, dav, armáda

 4. rod mužský životný x neživotný životný - sněhulák  sněhuláci, drak  draci neživotný - hmyz  hmyzu (hrad), dobytek  bez dobytka (les) 5. pád (oslovení) vz. muž - otec  otče! vz. soudce - správce, obhájce, zástupce  pane správce, obhájce, zástupce!

 5. zvláštnosti skloňování pods. jmen  oči, nohy, uši, ruce mrkat oběma modrýma očima X punčocháče s velkými oky stříhat dvěma dlouhýma ušima X taška s dvěma utrženými uchy kopat dlouhýma nohama a mávat oběma rukama X stůl se dvěma, třemi, čtyřmi… rozviklanými nohami stroj s pěti mechanickými rukami

 6. synonymum -  slova nebo slovní spojení se stejným nebo podobným významem, která lze za určitých okolností zaměňovat hezký - pohledný; vzhledný; půvabný; pěkný muž - chlápek; mládenec; manžel antonymum - označuje slovo opačného, protikladného významu velký × malý obrovský × malinký teplý × studený sever × jih černý × bílý

 7. homonymum - je slovo, které má stejnou podobu (zvukovou nebo grafickou) jako slovo jiného významu i původu los (zvíře a tiket) raketa (raketa tenisová a raketa létající do vesmíru) pila (nástroj na řezání a minulý čas slovesa pít) hyperonymum (nadřazený pojem ) x hyponymum (slovo podřazené) např.: ovoce x jablko, pomeranč, hruška, švestka, malina, jahoda

 8. Urči druh podst. jmen: Tomáš pes smutek Urči číslo pods. jm: kalhoty kamení voda dříví děti prázdniny housle dveře kámen

 9. Vytvořte synonyma k vyznačeným slovům. Chlapci rychle běželi. Bydlí na takové tiché ulici. Je tady velmi málo místa. V této situaci se projevil jako velmi odvážný člověk. Událost se odehrála před mnoha a mnoha lety. Nemám rád tlusté maso, protože není zdravé. V závodě se dlouho držel na prvním místě. Práce na stavbě byla pro něho velmi tvrdá, protože nebyl zvyklý pracovat. V údolí mezi lesy se rozprostíralamalebnávesnička.

 10. Najděte česká synonyma k cizím výrazům. fotbal basketbal sekunda impérium deviace historie premiér plurál

 11. Najděte antonyma k vyznačeným slovům. Minulý týden byla jasná noc. Je to zdravý člověk. Jeho kamarád se projevil jako velmi zbrklý. Profesionální sportovci se musí umět na hřišti chovat. Kuchař používal při přípravě masa ostrý nůž. V tomto případě se projevila jeho odvaha. Bylo těžké najít vchod. Jeden z našich spolužáků je velmi ostýchavý. Všichniříkají, že náš soused je lakomý. Hrdinou románu je starý a nerudný rybář.

 12. Vytvořte dvojice vět s uvedenými homonymy nebo homonymními tvary: Stopky Vlna Jí Let září

 13. Bazalku nemusíte jen sušit, zkuste ji naložit do sol _. Policisté řidiči naměřili vysokou hladinu alkoholu v krv _ . Za sedmero horam _  a sedmero řekam _ bylo jedno malé královstv _ . V lese jsme našli krásné hřib _. Na náměstí otevřeli novou prodejnu obuv _. Ludmila si koupila nové brýle s odlehčenými skl _. Ps _ zuřivě štěkali na kolemjdoucí. V obchodech vypukly po Vánocích velké slev _ .