2011 17 2 2011 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
האדם הלומד בעידן הטכנולוגי כנס צ'ייס השנתי למחקרי טכנולוגיות למידה - 2011 17.2.2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
האדם הלומד בעידן הטכנולוגי כנס צ'ייס השנתי למחקרי טכנולוגיות למידה - 2011 17.2.2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18
alva

האדם הלומד בעידן הטכנולוגי כנס צ'ייס השנתי למחקרי טכנולוגיות למידה - 2011 17.2.2011 - PowerPoint PPT Presentation

96 Views
Download Presentation
האדם הלומד בעידן הטכנולוגי כנס צ'ייס השנתי למחקרי טכנולוגיות למידה - 2011 17.2.2011
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. האדם הלומד בעידן הטכנולוגיכנס צ'ייס השנתי למחקרי טכנולוגיות למידה - 2011 17.2.2011 מודל "איי החדשנות" – הזדמנויות וסיכונים בדרך להטמעה אפקטיבית של חדשנות טכנולוגית במערכות חינוך

 2. הפרדוכסים של הטכנולוגיה • הטכנולוגיות החדשניות מצויות בהתפתחות מתמדת • עלויות גבוהות • קיימת אכזבה מתוצאות ההטמעה – פער בין צפיות למימוש • בעיתיות ההטמעה – כיצד ליצור אפקטיביות?

 3. הטמעת חדשנות טכנולוגית: עסק לא פשוט • מטא-אנליזה על אלפי מחקרי הטמעת טכנולוגיות חינוכיות • כל 30 המנבאים הטובים ביותר של הישגי התלמידים קשורים במורה. • המחשוב אינו כלול ברשימה. (Hatti, 2007)

 4. בחירת מודל ההטמעה קריטי להצלחה • חשיבות ההתאמה של המודל הנבחר לתרבות הארגונית • בחירת מודל ההטמעה גורם קריטי באפקטיביות ההטמעה

 5. שתי גישות באימוץ חדשנות טכנולוגית • רעיון המובל באמצעות פיילוט לבחינת ישימוּת החדשנות • קבוצה נבחרת מובילה, "משוגעים לדבר" • תקוה שהרעיון יחלחל לכלל הארגון • עלות נמוכה יחסית, סיכון נמוך איי חדשנות חדשנות כוללת • החלטה מערכתית למימוש החדשנות • החדשנות הופכת נחלת כלל הארגון • שינוי בתרבות הארגונית • עלות גבוהה יחסית

 6. הטמעת החדשנות במונחי מודלים של שינוי ארגוני

 7. נתמקד בניתוח מודל "איי החדשנות"להטמעה של חדשנות טכנולוגית כיום מודל "איי החדשנות" מקובל כאסטרטגיה להטמעה של חדשנות טכנולוגית במערכות חינוכיות

 8. כיצד נוצרים איי החדשנות? • איי חדשנות הנוצרים בתהליך top-down– מלמעלה למטה מדיניות המונחית 'מלמעלה' ע"י מקבלי ההחלטות במערכת • איי חדשנות הנוצרים בתהליכי bottom-up–מלמטה למעלה יוזמות המוּבלות ע"י התארגנויות מקומיות של קבוצת מורים שהוגדרה או "משוגעים לדבר" השאיפה שאיי החדשנות יהפכו ל"חדשנות כוללת"

 9. מנגנונים להיווצרות "איי החדשנות"?

 10. מה מראים ממצאי המחקר על הטמעת חדשנות במודל "איי החדשנות"? • איי החדשנות אינם מצליחים לפרוץ ולהפוך את החדשנות לחדשנות כוללת ולנחלתו של כלל הארגון (מ'למעלה למטה' ו'מלמטה למעלה'). (Christensen et al.,2003 2003; Scott, 2001 ) • איי חדשנות שנוצרו מלמטה למעלה נעלמים תוך זמן קצר. הצלחת איי חדשנות ספונטניים מחייבת תמיכה של מקבלי ההחלטות ומנהלי המערכת. • איי חדשנות שנוצרו מלמעלה למטה נבלמים בשל התנגדות המיישמים. (Darling Hammond, 2000) • כישלונם של איי חדשנות נעוץ בשני גורמים עיקריים: (1) הפער הגדול בין הרובד הגלוי לבין הרובד הסמוי בארגון (2) קיומו של פער גדול בין ההנהלה ובין המורים בארגון ביחס למטרות ותפיסת הטמעת החדשנות. (2010Avidov-Ungar, )

 11. אפקט החציצה (buffering effect)גורם עיקרי לכישלון "איי החדשנות" • איי החדשנות נתפסים על ידי כלל עובדי הארגון כמעין 'יחידת עילית' שלא ניתן להידמות אליה. • נוצרת חציצה (buffering) הפוגעת בהעברת החדשנות בין רובדי הארגון השונים ונוצר בידוד של איי החדשנות משאר הפעילות בארגון. • איי החדשנות גורמים להנהלה לקיבעון משום שהם נתפסים על ידה כאישור לכך שהיא מטמיעה בארגון חדשנות ורפורמות.

 12. "איי החדשנות": פועלים בארגון כ"חרב פיפיות"או כ"סוס טרויאני" אסטרטגיית "איי החדשנות" מאוד קוסמת לקברניטי הארגוןאבלהיא מגלמת בתוכה סכנות להטמעה אפקטיבית כוללת של טכנולוגיות חדשניות אי החדשנות שהיה אמור להיות מנוף לשינוי בארגון מהווה בסופו של דבר, בלם וחציצה בפני הטמעתו של השינוי ל"חדשנות כוללת"

 13. 3 פרשנויות תיאורטיות • התיאוריה המוֹסדית (Institutional theory) • תיאוריית הקשרים הרופפים (Loosely Couple System) • תיאוריית החדשנות המשבשת (Disruptive Technology)

 14. התיאוריה המוֹסדית (Institutional theory) (DiMaggio & Powell, 1983; Powel & DiMaggio, 1991; Scott, 1987 2001) • ארגונים שואפים לשרוד ולזכות בלגיטימציה מהסביבה. • הלגיטימציה מושגת ע"י הידמות לסביבתה והענות לאתגרים שהסביבה מציבה. • שינוי הנכפה על הארגון נתפס כטקס אשר מתנהל בעיקר כדי להתאים את הארגון לאפנות ניהוליות חיצוניות ולרכישת לגיטימציה חברתית. למה זה לא "עובד"? • הטמעת חדשנות נתפסת כהפרעה לפעילות השגרתית. • הארגון מתמודד עם המצב הכפוי ביצירה מאולצת של "איי חדשנות". • "איי החדשנות" נוצרים מתוך אילוץ ומהווים בלם ליצירת שינוי מערכתי.

 15. תיאוריית הקשרים הרופפים(Loosely Couple System) (Orton & Weick, 1990; Weick, 1976, 1982) למה זה לא "עובד"? • נוצרת בארגון חציצה בין "איי החדשנות" לבין שאר היחידות הפועלות בארגון. • השאיפה להנחיל את החדשנות שנוצרה ב"איי החדשנות" מתגלה כבלתי אפשרית. • כל יחידה בארגון שומרת על הזהות והעצמאות שלה וממשיכה לתפקד ללא קשר ליחידות האחרות. • הארגון מורכב מיחידוֹת. • כל יחידה שומרת על הזהות והעצמאות שלה כדי להגן על עצמה משינויים הנכפים עליה. • בין תת היחידות קיים קשר רופף ואינטראקציה מועטה. • הקשרים הרופפים בין היחידות מעכבים את הזרימה השוטפת של ידע ומהווים בלם בהפצת החדשנות בו.

 16. תיאוריית החדשנות המשבשת (Disruptive Technology)(Christensen et al., 2003; Christensen, 2006) • הטמעת טכנולוגיה חדשנית עלולה לשבש את פעילות הארגון ולפגוע בביצועיו: • כאשר ההטמעה היא בטרם פיתוחה של הטכנולוגיה לביצועים אופטימליים • כאשר הארגון אינו בשל להטמעתה למה זה לא "עובד"? • חוסר בשלותו של הארגון לקליטת החדשנות • חשש של מקבלי ההחלטות מהחלטה על אימוץ גישת החדשנות הכוללת בהטמעה • בחירה מוטעית של אסטרטגיה לאימוץ החדשנות

 17. סיכום • איי החדשנות נורת אזהרה עבור מנהלי מערכות ארגוניות המבקשים להוביל שינוי מערכתי באמצעות טכנולוגיות חדשניות • הדבר רלבנטי גם לארגונים היררכיים וממודרים כדוגמת צבא וממשל

 18. תודה על ההקשבה!