Człowiekiem jestem ; nic co ludzkie nie jest mi obce. Terencjusz - PowerPoint PPT Presentation

cz owiekiem jestem nic co ludzkie nie jest mi obce terencjusz n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Człowiekiem jestem ; nic co ludzkie nie jest mi obce. Terencjusz PowerPoint Presentation
Download Presentation
Człowiekiem jestem ; nic co ludzkie nie jest mi obce. Terencjusz

play fullscreen
1 / 10
Człowiekiem jestem ; nic co ludzkie nie jest mi obce. Terencjusz
277 Views
Download Presentation
allegra-mcknight
Download Presentation

Człowiekiem jestem ; nic co ludzkie nie jest mi obce. Terencjusz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Renesans Człowiekiem jestem ; nic co ludzkie nie jest mi obce. Terencjusz

  2. Michał Anioł(1475-1564) • Michał Anioł był malarzem rzeźbiarzem architektem i poetą epoki odrodzenia. • Jego najbardziej znane rzeźby to Pieta i Dawid.

  3. Leonardo da Vinci(1452-1519) • Włoski renesansowy malarz, architekt, filozof, muzyk, pisarz, odkrywca, matematyk, mechanik, anatom, wynalazca, geolog. Jego najsłynniejszy obraz to Mona Lisa i Ostatnia Wieczerza

  4. Raffaelo Santi • Malarz renesansowy namalował różne odsłony Madonny. • Kiedy namalował pierwszą odsłonę Madonny miał 16 lat. http://www.leonardo-da-vinci.com.pl/ostatnia-wieczerza.html

  5. Marcin Luter(1483-1546) • Pomimo że nie brał czynnego udziału w wystąpieniach religijnych i społeczno-politycznych, a jedynie pisał polemiki i katechezy, skupił wokół swojej idei całą opozycję Kościoła katolickiego. Przełożył Biblię na język niemiecki był autorem Postylli. Utworzył nowe wyznanie: • luteranizm

  6. Mikołaj Kopernik(1473-1543) • Polski astronom, autor dzieła De revolutionibus orbium coelestium przedstawiającego szczegółowo i w naukowo użytecznej formie heliocentryczną wizję Wszechświata. Był wybitnym polihistorem Renesansu, zajmował się między innymi astronomią, matematyką, prawem, ekonomią, strategią wojskową, astrologią, był także lekarzem oraz tłumaczem.

  7. Mikołaj Rej(1505-1569) • W szesnastowiecznej Europie coraz więcej pisarzy zaczynało tworzyć w językach narodowych, a nie po łacinie. W Polsce jednym z pierwszych był Mikołaj Rej.

  8. Jan Kochanowski(1530-1584) • Mikołaj Rej utorował drogę językowi polskiemu w literaturze, ale na prawdziwe wyżyny artyzmu wzniósł się Jan Kochanowski. Chociaż znał kilka języków i tworzył również po łacinie, to najwspanialsze utwory napisał jednak po polsku

  9. Renesans w Polsce • Sukiennice (Kraków)- handlowy budynek, w którym znajdowały się kramy. • Kościół Mariacki (Kraków)- jeden z największych i najważniejszych, po Katedrze Wawelskiej.

  10. Koniec Prezentacje wykonali: Miłosz Graczyk Mateusz Kuczyński Adam Lenartowicz Źródła: www.wikipedia.org