verandermanagement n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Verandermanagement PowerPoint Presentation
Download Presentation
Verandermanagement

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Verandermanagement - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

Verandermanagement. Veranderen in de praktijk. programma. 13.00 uur Welkom Veranderen, betekenis, korte oefening 13.10 uur Verschillende invalshoeken, brillen om naar verandering te kijken 13.30 uur Kleuren van verandering Test doen, uitleg, casus in kleurgroepen 15.00 uur Pauze

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Verandermanagement


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
verandermanagement

Verandermanagement

Veranderen in de praktijk

programma
programma
 • 13.00 uur Welkom
     • Veranderen, betekenis, korte oefening
 • 13.10 uur Verschillende invalshoeken, brillen om naar verandering te kijken
 • 13.30 uur Kleuren van verandering
     • Test doen, uitleg, casus in kleurgroepen
 • 15.00 uur Pauze
     • 15.15 uur Nabespreking, betekenis
 • 16.00 uur Bespreking in gemixte kleurgroepen
     • Welke kleur heeft jouw organisatie en hoe kom je dat tegen?
 • 16.50 uur Afsluiting met een “veranderverhaal”
slide3

Waarom is veranderen complex?

Een vis weet niet hoe het is op het droge…

Juist in situaties waar verandering nodig is, ontbreekt vaak het veranderend vermogen . . .

Met 5 minuten verhitten heb je een gekookt eitje

Na 21 dagen kun je ook een kuikentje hebben

Managers willen nog wel eens kuikentje in 5 minuten!

slide5

gewenste resultaat

wie beoordeelt

criteria

Aanleiding

Ontwikkelkeuze of dwang,

De belangen,

Interne of externe motivatie?

einddatum & deadlines

belasting organisatie

wat is realistisch

Eindresultaat

Waarom?

Planning

veranderen

Aanpassing van:

Producten?

Werkprocessen?

de organisatiestructuur?

Marktkeuzes?

organisatiecultuur?

Waar begin je

Welke strategie

Processen

Wat

Aanpak

Context

Wie

Sense of urgency?

Politieke onrust?

Nieuwe markt?

Veel andere projecten?

Doelgroep,

Aantal en niveau

Historie

Opvattingen

Cultuur

Rollen

slide6

1e orde veranderingen;

Aanpassen van wat bestaat

  • Bijvoorbeeld technische vernieuwing, veranderingen van routines, of verandering van systemen.
  • De problemen zijn bekend en de oplossingen in grote lijnen ook, er is bekend wat nodig is
  • Vaak met behulp van de ontwerpstrategie, top down, gestuurd, weinig ruimte voor inbreng, eindresultaat/doel is helder.
 • 2e orde veranderingen

Vernieuwen van het bestaande

  • Verandering van strategie, cultuur, structuur, mensen zijn hierin betrokken
  • Verandering in samenhang, gefaseerd
  • Fusie, reorganisatie, herinrichting van werkprocessen
  • Vaak met behulp van de ontwikkelstrategie, veel participatie, aandacht voor draagvlak
slide7

Ontwerpstrategie

top down, gestuurd, weinig ruimte voor inbreng, expertaanpak

 • Ontwikkelstrategie

veel participatie, aandacht voor draagvlak, vergroten verandervermogen, gebruiken van kennis en ervaring

 • Machtsstrategie

opdracht vanuit top, dreigen met sancties, alleen geschikt bij concrete doelen, top moet echte macht hebben

 • Onderhandelstrategie

uitruilen, compromissen zoeken , zoeken naar evenwicht in belangen, meerdere partijen met veel invloed

 • Dialoogstrategie

achterhalen van vraagstukken en nieuwe mogelijkheden, complexiteit in beeld te brengen, samen in gesprek, meest geschikt voor de transformatie

de kleuren van verandering
De kleuren van verandering

Afstemming, consensus, draagvlak, win-win, coalitievorming, posities en macht, doel dat haalbaar is, politieke benadering

Eerst denken dan doen, structuur, afspraak is afspraak, projectmatig werken, doel dat is bepaald, volgen en bijsturen, projectbenadering

Motivatie, groepsprocessen, sfeer, rituelen, samen, beoordelen en belonen, doel dat motiveert, groepsbenadering

Veranderen is leren, communiceren, coachen, action learning, doel lerend behalen, leergerichte benadering

Evolutie, zelfsturing, dialoog, zingeving, aanpassingsvermogen Open Space, doel dat zin en energie geeft, benadering vanuit zingeving, betekenisgeving

slide9

Casuswerk

 • Aan de hand van een ingebrachte casus gaan we aan de slag in vijf groepen.
 • Maak een korte analyse:
 • Is het een 1e orde of een 2e orde verandering
 • Welke aspecten in de casus vindt je het belangrijkst?
 • Welke strategie kies je?
 • Beschrijf kort de acties die je in het veranderproces wilt uitvoeren
 • Leg de uitkomsten vast op een flap
slide10

Nabespreken

 • Loop met jouw groepje bij de uitkomsten van de anderen langs
 • Wat valt op?
 • Overeenkomsten, verschillen, specifieke aanpak
 • Wat is naar jullie oordeel de dominante kleur in de aanpak van de anderen?
de spanning tussen de manager en de professional
De spanning tussen de manager en de professional

de hierarchische manager de autonome professional

Domein van de professional

Beslissingen over eigen werk

Domein van de leiding

Toewijzen van middelen

grensbeslissingen

Oplossen van conflicten

Onderhandelen

Beslissen

Pocketveto

de organisatie als ijsberg
De organisatie als ijsberg

Doelen

Beleid

Structuur

Regels, procedures

Werkverdeling

Percepties

Gevoelens

Sociale codes

Macht

Ongeschreven regels

circle of concern circle of influence
Circle of concern / Circle of influence …

Waar maak je je zorgen om?

Waar heb je invloed op?

Is dat in lijn met je veranderopdracht?

Waar zou je invloed op moeten uitoefenen om succes te hebben?

Of: hoe kan je de veranderopdracht herformuleren binnen je beïnvloedingsmogelijkheden?

Circle of concern

Circle of influence

. . . kan helpen om je mogelijkheden en beperkingen vanuit jouw rol als veranderaar helder te krijgen.

slide14

CULTUUR STAAT NIET OP ZICHZELF

Cultuur kan worden beschouwd als het resultaat van verschillende beïnvloedende factoren

Cultuur is dus niet als zelfstandig object te bewerken maar alleen via het bewerken van die beïnvloedende factoren

Cultuur wordt voelbaar in bijvoorbeeld veiligheid, uitdaging, saamhorigheid, loyaliteit, zakelijkheid, vrijheid, nieuwsgierigheid, erkenning, ambitie, acceptatie

Cultuur kent spanningsvelden:

Intern gericht versus extern gericht

Procesgericht versus productgericht

Mens centraal versus regels/procedures centraal

Losse sturing versus strakke sturing

slide15

Mensen

Medewerkers met kennis, kunde, historie, leeftijd, geslacht, herkomst

Organisatie, structuur, taken

bevoegdheden, faciliteiten Communicatie, beleid, strategie,

Maatschappelijke opdracht, Politieke, maatschappelijke invloeden

Externe omgeving

(context)

CULTUUR

Interne omgeving

(structuur)

regels en procedures, methoden, technieken, producten

Procedures

slide16

Medewerkers met kennis, kunde, historie, leeftijd, geslacht, herkomst

Organisatie, structuur, taken

bevoegdheden, faciliteiten Communicatie, beleid, strategie,

Maatschappelijke opdracht, Politieke, maatschappelijke invloeden

Externe omgeving

CULTUUR

Interne omgeving

regels en procedures, methoden, technieken, producten

slide17

Medewerkers met kennis, kunde, historie, leeftijd, geslacht, herkomst

Organisatie, structuur, taken

bevoegdheden, faciliteiten Communicatie, beleid, strategie,

Maatschappelijke opdracht, Politieke, maatschappelijke invloeden

Externe omgeving

CULTUUR

Interne omgeving

regels en procedures, methoden, technieken, producten

slide18

Medewerkers met kennis, kunde, historie, leeftijd, geslacht, herkomst

Organisatie, structuur, taken

bevoegdheden, faciliteiten Communicatie, beleid, strategie,

Maatschappelijke opdracht, Politieke, maatschappelijke invloeden

Externe omgeving

CULTUUR

Interne omgeving

regels en procedures, methoden, technieken, producten

slide19

Methodiek,procedures, regels

PROCEDURES

CONTEXT

aard en doel van werk,

druk, maatschappij

STRUCTUREN

Communicatie

Organisatie,

sturing, verbinding,

CULTUUR

MENSEN

Kennis, ervaring, stijl, historie

Successen en verliezen

Bijgesteld model Hofstede