Tekst og tolking
Download
1 / 18

Tekst og tolking - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Tekst og tolking. Om å skrive om litterære tekster. Hva er (litterær) tolkning?. Når vi tolker en tekst, prøver vi å formulere en helhetsforståelse av meningsinnholdet i teksten.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tekst og tolking' - alida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tekst og tolking

Tekst og tolking

Om å skrive om litterære tekster


Hva er litter r tolkning
Hva er (litterær) tolkning?

Når vi tolker en tekst, prøver vi å formulere en helhetsforståelse av meningsinnholdet i teksten.

Vi kan kanskje si at en tolkning ”gjør om” den litterære teksten til en ny tekst, som er en slags forklaring av den opprinnelige teksten.


Hvordan komme i gang
Hvordan komme i gang?

 • Enten : Lage disposisjon og deretter fylle ut punktene i disposisjonen.

 • Eller: Skriv løs! (Kanskje du vil lage disposisjonen underveis.)


Fire m ter starte en litter r tolkning p
Fire måter å starte en litterær tolkning på

 • Begynn med en kort presentasjon av forfatter og forfatterskap

 • Begynn med et kjent (litterært) sitat

 • Begynn med en scene eller replikk fra teksten

 • Begynn med en scenisk, fortellende innledning


Forslag til momentliste i arbeid med episke tekster
Forslag til momentliste i arbeid med episke tekster

 • Hva blir fortalt?

  • Handling

 • Hvordan blir det fortalt, og hvilken virkning har denne fortellemåten?

  • Fortellerposisjon

  • Tekstens komposisjon

  • Personskildring

  • Miljøskildring

  • Språk

 • Hvorfor blir det fortalt? Hva formidler fortellingen?

  • Tolkning


Men dette er bare noen forslag
Men dette er bare noen forslag

I startfasen bør du notere deg alle ideer (vent med å være kritisk).

Du bør være åpen, nysgjerrig, undersøkende og offensiv.

Når arbeidet nærmer seg slutten, kan du bli mer kritisk og vurderende.


Hvordan kan jeg vite hva jeg tenker f r jeg ser hva jeg sier

”Hvordan kan jeg vite hva jeg tenker før jeg ser hva jeg sier?”

Kort om prosessorientert skriving (POS)


Arbeidsfasene i pos
Arbeidsfasene i POS sier?”

 • Førskrivingsfasen

 • Skrivefasen

 • Omskrivingsfasen


F rskrivingsfasen
Førskrivingsfasen sier?”

 • Hva skal jeg skrive om?

 • Hva vet jeg om emnet?

 • Hvor og hvordan kan jeg finne ut mer om emnet?

  *

 • Hvorfor skriver jeg?

 • Hvem skriver jeg for?

 • Hva skal jeg legge mest vekt på?

  *

 • Hvilken sjanger passer til dette stoffet, til dette formålet og for disse mottakerne?


Skrivefasen
Skrivefasen sier?”

Fakultativt:

 • Enten : Lage disposisjon og deretter fylle ut punktene i disposisjonen.

 • Eller: Skriv løs! (Kanskje du vil lage disposisjonen underveis.)

  Uansett metode: Skrivefasen skal munne ut i en tekst som man kaller ”første utkast”.


Omskrivingsfasen
Omskrivingsfasen sier?”

 • Presentasjon av førsteutkast, muntlig eller skriftlig, for læreren eller for andre elever.

 • Elevrespons: Full frihet til å stjele ideer fra hverandre – innholdsmessig hvis man har skrevet om samme emne, språklig hvis man har skrevet om forskjellige emner.

 • Lærerrespons: Muntlig eller skriftlig, spørrende eller ”veiledende”.

 • Etter responsen skal elevene skrive nye utkast. Antall responser og rekkefølgen av elev- og lærerrespons må velges med sunt vett og forstand.


Forslag til respons
Forslag til respons sier?”

 • Den som skriver:

  • Les utkastet ditt høyt en, helst to ganger.

  • Noter alle kommentarer og spørsmål fra gruppen.

  • Ikke gi svar.

  • Spør gruppen dersom det er noe du vil ha reaksjoner på.


Forslag til respons1
Forslag til respons sier?”

 • Den som gir respons:

  • Lytt og noter ting du vil kommentere eller spørre om.

  • Formuler det du oppfatter som hovedtanken i teksten.

  • Gi minst en positiv kommentar.

  • Still spørsmål til teksten.

  • Foreslå noe skriveren kan gjøre for at teksten skal bli bedre.


Forslag til innledende respons
Forslag til innledende respons sier?”

Dette er noen ideer om hva man kan spørre om i den første samtalen om teksten:

 • Marker to – tre sterke sider ved teksten.

 • Hva er det beste ved teksten?

 • Marker to – tre svake sider ved teksten? (Er noe uklart?)

 • Hva er det svakeste ved teksten?

 • Gi konkrete forslag til forbedringer.

 • Formuler hovedtanken eller hovedtemaet i teksten.

 • Formuler hensikten med teksten.

 • Pek på om noe trenger en utdyping eller en grundigere forklaring.

 • Pek på ord eller uttrykksmåter som er spesielt gode.


L rerrespons med elever noen r d
Lærerrespons med elever – sier?”noen råd:

 • Gi et kort resymé av eleven har skrevet og spør så eleven om du har forstått hva eleven prøver å si.

 • Få eleven til å snakke mer om emnet, ofte vil elever lettere forklare muntlig hva de mener. En enkel kommentar er da: ”Men så skriv det du sier!”.

 • La eleven selv formulere det han/hun synes er mest interessant i teksten.

 • Be eleven forklare hva han/hun vil at leseren skal sitte igjen med etter at teksten er lest.

 • Hva mener eleven er viktigst å få frem?


Hvorfor responsarbeid
Hvorfor responsarbeid? sier?”

1. Forfatteren får tilbakemelding på teksten før den blir vurdert

2. Respons hjelper forfatteren til å få bedre mottakerbevissthet (å se sin egen tekst med fremmed blikk)

3. Forfatteren blir mer bevisst som skriver (hvordan ulike ting fungerer og virker inn på lesere)

4. Man lærer å gi andre tilbakemelding

5. Man blir deltaker i et skrivende (og lesende) fellesskap


M l med responsgiving
Mål med responsgiving sier?”

1. Å gjøre det lettere for forfatteren å ta hensyn til mottakeren

2. Å gi motivasjon, lyst og råd for videre bearbeiding av teksten

3. Å øve opp en kritisk og handlekraftig forfatter, som vet hva hun/han gjør, hvordan det skal gjøres og hvorfor


Regler for respons
”Regler” for respons sier?”

1. Forfatteren skal notere responsen – ikke svare på responsen

2. Respekter forfatterens eiendomsrett til teksten (Vær mer opptatt av hva forfatteren prøver å si enn hvordan du ville ha løst oppgaven)

3. Responsen skal være konkret og støttende: Hva syns man er bra, interessant

4. Begynn gjerne responsen med å gi en kort sammenfatning av hva forfatteren har skrevet

5. Er det noe du vil spørre forfatteren om (som hun/han kan si enda klarere; eller er det ting du lurer på etter å ha lest denne teksten)? Noe du vil vite mer om?


ad