slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
tekst PowerPoint Presentation
Download Presentation
tekst

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 1

tekst - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Forskning. Terapeuters observasjon av interaksjon mellom foreldre og barn med atferdsvansker. Kan PMTO terapeuter reliabelt observere familieinteraksjon? Psykologspesialist/stipendiat Bent Storå – bent.stora@r-bup.no R.BUP Øst og Sør/Sørlandet sykehus HF.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'tekst' - jesse


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Forskning

Terapeuters observasjon av interaksjon mellom

foreldre og barn med atferdsvansker

Kan PMTO terapeuter reliabelt observere familieinteraksjon?

Psykologspesialist/stipendiat Bent Storå – bent.stora@r-bup.no

R.BUP Øst og Sør/Sørlandet sykehus HF

 • Prosjektet baserer seg på observasjon av familieinteraksjon, og henter data fra videofilm av strukturert familiesamspill pre behandling i implementeringsprosjektet for Parent Management Training Oregon i Norge i regi av Atferdssenteret i Oslo, i samarbeid med Oregon Social learning Centre (OSLC).
 • Observasjonsmetodikk utviklet ved forskere ved OSCL gjennom nesten 30 år betegnes som ”Golden Standard” for evaluering av effekt og empirisk testing av teoretiske antagelser angående atferdsvansker. Observasjonsdata basert i hovedsak på subjektive inntrykk til observasjonskodere uten klinisk trening vist seg å ha høy prediktiv validitet.
 • Observert endring i foreldreferdigheter predikerer mye bedre barnets tilpasning 2 og 6 år etter behandlingslutt, enn for eksempel grad av atferdsvansker hos barnet ved behandlingsslutt.
 • Terapeuters kliniske skjønn har generelt sett ikke kunnet påvise prediktiv verdi. Når terapeuter blir spurt om deres inntrykk av hvordan de tror det går med klienter, er det lite samsvar mellom prediksjoner og fremtidig tilpasning

PROBLEMSTILLING

Er det mer fruktbart å undersøke terapeuters inntrykk når disse baseres på systematisk observasjon av strukturert familieinteraksjon? Er terapeuters eller koderes inntrykk mest valid når inntrykkene sammenlignes med andre data i prosjektet? Vil det å være familiens terapeut gi observasjonen bias? Og, vil terapeuters opplevelse av kodingen samsvare med inntrykkene til kodere uten klinisk utdannelse?

 • METODE
 • 38 terapeuter har observert 47 familier i strukturert samspill før behandling.
 • Terapeutene har fylt ut skjemaet Inntrykk av Familie Interaksjon.
 • Terapeutene har sett minst en familie de kjenner i rollen som terapeut, og minst en familie de ikke kjenner.
 • 20 % av familiene er observert av 2 terapeuter som ikke kjenner familien, for å undersøke reliabilitet.
 • Etter observasjonen har terapeuter fylt ut et kvalitativt spørreskjema som spør om hvordan det var å kode, inntrykket av å kode kjente i forhold til å kode ukjente familier, og kommentarer til dette observasjonsmaterialet.
 • ANALYSE
 • Datainnsamlingen er ferdig, og prosjektet er nå inne i analysefasen
 • Reliabilitet undersøkes. Forskjeller mellom terapeuter som kjenner og ikke kjenner familien, og mellom terapeuter og atferds kodere sammenlignes på prosess variabler (foreldreferdigheter), men også på hele enkelt ledd og alle ledd totalt. Resultatene sammenlignes av terapeutenes kvalitative beskrivelse av å kode kjente versus ukjente familier.

Forskning

tekst