martin baumgartner n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Martin Baumgartner PowerPoint Presentation
Download Presentation
Martin Baumgartner

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Martin Baumgartner - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Martin Baumgartner. Třída: 1.L Datum: 4.10.2012 Škola: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc. Hmyz.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Martin Baumgartner' - alice-goff


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
martin baumgartner

Martin Baumgartner

Třída: 1.L

Datum: 4.10.2012

Škola: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Božetěchova 3, Olomouc

slide2

Hmyz

Hmyz je nejpočetnější skupinou živočichů, která zahrnuje více než milión popsaných druhů. Představuje více než polovinu všech známých žijících organismů.

zaj mavosti
Zajímavosti
 • Třída hmyzu čítá asi 1 milion popsaných druhů. Odhaduje se, že dalších 5 až 100 milionů čeká na objevení. Bohužel kvůli činnosti člověka a jejímu vlivu na životní prostředí mnoho z těchto druhů zmizí dříve, než je naše věda objeví a popíše.
 • Hmyz obývá všechny suchozemské biotopy včetně polárních krajin, pouští, solných či jinak chemicky předimenzovaných jezer či pramenů. Jediným biotopem, který hmyz neosídlil, je oceán.
 • Hmyzlze často naléztv obrovských množstvích. To platí zejména o stěhovavých sarančích. Jedno takové hejno mělo rozlohu 6000 km2, vážilo 44 milionů tun a čítalo 250 000 bilionů jedinců. Rovněž hnízda mravenců a termitů čítají miliony jedinců.
 • Hmyz vynikátakéčichem. Například sameček martináče rozezná pach samičky až na 11 km a samička ho produkuje pouze 0,0001 mg.
 • Hmyzje sice malý, alemá velkou sílu. Zatímco průměrný člověk uzvedne asi 80 % vlastní hmotnosti a slon 30 - 50 %, někteří brouci chrobáci dokáží uzvednout až 4000násobek své hmotnosti.
 • Blecha obecná jenejlepším skokanem. Při své velikosti 3 mm dokáže skočit až 330 mm daleko a 200 mm vysoko. Výšku svého těla přitom překoná 130krát a vystaví se přetížení 200 G (trénovaní astronauti zvládnou 10 G).
 • Mezi hmyz patří takévelcí jedlíci. Housenka motýlaAntheraea polyphemuszkonzumuje v prvních 48 odinách po vylíhnutí 86000násobek hmotnosti, kterou měla při narození (3 kg vážící kojenec by musel sníst 258 tun jídla).
 • Nejrychlejšípři pohybupo zemijsou brouci svižníci. Dokáží vyvinout rychlost až 60 cm/s (v přepočtu na váhu by závodní kůň musel běžet rychlostí 400 km/h).
brouci
Brouci

Největší brouk

Nejtěžší brouk

Africký zlatohlávek goliáš je ze všeho hmyzu nejtěžší. Dorůstá délky až 12 cm a váží více než 110 gramů.

aly a mot li
Žížaly a Motýli
 • Nejdelší známý druh žížaly na světě je Microchaetusrappi z Jižní Afriky. Přibližně v roce 1937 byl v Transvaalu nalezen exemplář dlouhý 6,7 m, byl-li přirozeně natažený, a v průměru 20 mm široký.
 • Rychlost letu hmyzu se měří obtížně, roli totiž hraje také rychlost větru v době měření, způsob měření (volný let, větrný tunel aj.) motýla Helicoverpazeaz čeledi můrovitých - 28 km/h. Jde o rychlost očištěnou od vlivu rychlosti větru. Mnoho hmyzu jistě létá rychleji, ale jeho rychlost nebyla dosud spolehlivě změřena.
 • Nejpestřejší jídelníček má motýl Hyphantriacuneaz čeledi přástevníkovitých. Jeho housenky se v různých částech světa živí celkem asi 636 různými druhy rostlin.
 • U motýla Prodoxus y-inversusz čeledi Prodoxidaebylo zjištěno nejdelší klidové stádium. Dospělí jedinci se vylíhli z kukel schovaných v živné rostlině po 19 letech, a to za umělých podmínek.
saran ata
Sarančata

Sarančí pohromy

 • Svou žravostí jsou pověstné především saranče, které jsou zásadně býložravé. Nájezdy "kobylek", správně sarančí stěhovavých, jsou dodnes postrachem zemědělců v Africe a Asii. Nadcházející pohromu signalizují zpočátku nenápadné změny uvnitř populací, obývajících často odlehlé oblasti. Po několika usedlých generacích se objevují nové stěhovavé formy sarančí (dříve někdy mylně považované za úplně jiný druh) a brzy se lavinovitě přemnoží. Miliardy jedinců se pak jako na povel zvednou a při průletu pustoší rozsáhlé zemědělské oblasti.
 • Na podzim roku 1988 byl zdokumentován pohyb hejna sarančí druhu Schistocercagregariaz Afriky do Karibiku v délce 4500km. Samozřejmě za vydatné pomoci větrných proudů. Tato kategorie migrace nezahrnuje druhy, které se po migraci (např. za účelem přezimování nebo rozmnožování) vracejí na původní místo.
 • Nejvyšší spolehlivě naměřená rychlost byla zjištěna u sarančeSchistocercagregaria- 33 km/h
mravenci
Mravenci
 • Mravenci náleží mezi blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) a jsou tudíž blízkými příbuznými včel, vos či čmeláků a podobně jako oni žijí ve velkých společenstvích, která lze považovat za vývojově nejvyšší formu existence bezobratlých živočichů. Jejich domov – mraveniště je jedna z nejdokonaleji organizovaných pospolitostí v říši hmyzu, v mnohém připomínající i společenství člověka. Mravenci jsou velmi výkonnými staviteli, chovateli, sběrači a lovci, kteří svojí činností ovlivňují rozsáhlá území.
 • Nejodolnějším hmyzem v této kategorii je v přirozených podmínkách pouštní mravenec druhuCataglyphis bicolor, který žije na Sahaře. Teplota prostředí tam může dosáhnout až 70 stupňů a kritická teplota těla mravence dosahuje 55 stupňů. Konkurentem je australský pouštní mravenec druhuMelophorus bagoti, který snese podobnou zátěž. Jedinci tohoto druhu dokonce vyrážejí za potravou teprve když teplota povrchu dosáhne 56 stupňů.
slide8

Děkuji

Za pozornost

zdroje
Zdroje
 • http://hmyz.net
 • http://www.wallpaper.cz/
 • http://www.mojezoo.estranky.cz
 • http://www.google.cz/imgres?q=Hmyz&hl=cs&sa=X&biw=1600&bih=799&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=3DgeJNql5-v-UM:&imgrefurl=http://www.malovanyobrazek.cz/02_galerie_04f_hmyz.html&docid=vDqYAUxvTEwlGM&imgurl=http://www.malovanyobrazek.cz/obrazky/galerie/178_hmyz02.jpg&w=542&h=385&ei=mEZrUNuuBcvBswbxiIHgAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=183&vpy=325&dur=971&hovh=189&hovw=266&tx=56&ty=77&sig=116149818558639272020&page=2&tbnh=139&tbnw=191&start=28&ndsp=36&ved=1t:429,r:22,s:28,i:233