het profielwerkstuk n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Het profielwerkstuk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Het profielwerkstuk - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Het profielwerkstuk. Hoe maak je dat ?. Doel. Afstudeeropdracht Leerstof uitdiepen Eén groot vak (min 440 slu ). Eisen. Overheid: Cijfer : minimaal een 4 telt mee in combinatievak met maatschappijleer en ANW Tijdsinzet: 80 slu ‘t Groen - Mondelinge presentatie met filmpje. Breed:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Het profielwerkstuk' - alexia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
het profielwerkstuk

Het profielwerkstuk

Hoe maak je dat ?

slide2
Doel
 • Afstudeeropdracht
 • Leerstof uitdiepen
 • Eén groot vak (min 440 slu)
eisen
Eisen
 • Overheid:
  • Cijfer: minimaal een 4
  • telt mee in combinatievak met maatschappijleer en ANW
  • Tijdsinzet: 80 slu
 • ‘t Groen- Mondelinge presentatie met filmpje
onderwerp
Breed:

Het Broeikaseffect

Smal

Biomassa in benzine

Onderwerp
onderwerp1
Breed:

WO II

Smal:

Onderwerp

Eva Braun

onderwerp2
Breed:

Vincent van Gogh

Smal:

De Aardappeleters

Onderwerp
wat maak je
Wat maak je ?
 • Literatuurstudie
 • Eigen enquête
 • Technisch ontwerp
 • Schilderij
 • Experiment bij BiNaSk
 • Maquette
 • Buitenschoolse project
 • Enz…
aanpak
Aanpak
 • Stap 1: Oriëntatie en keuze
 • Stap 2: Onderzoeksfase
 • Stap 3: Verslag schrijven
 • Stap 4: Presentatie
stap 1 ori ntatie en keuze
Stap 1: Oriëntatie en keuze
 • Partners: groepje?
 • Vak: (selectie door school)
 • Onderwerp (voorstel docent?)
 • Afbakening: smal
 • Onderzoeksvragen formuleren
 • Hypothesen opstellen
 • Plan van aanpak
 • (Bronnen selecteren)
plan van aanpak
Plan van aanpak
 • Wie doet wat wanneer ?
 • Hoeveel tijd kost dat ?
 • Onderzoeksplan
 • Tijdplan
gesprekken
Gesprekken
 • 1e gesprek
  • onderwerp en onderzoeksvragen bepalen in overleg met docent
  • plan van aanpak maken
 • 2e gesprek:
  • plan van aanpak inleveren
  • bronnen meenemen
 • 3e gesprek:
  • bronnen meenemen
  • geschreven tekst
  • logboek
stap 2 onderzoeksfase
Stap 2: Onderzoeksfase
 • Onderzoek uitvoeren

- teksten lezen en verwerken

- experimenten opzetten en uitvoeren

- enquête maken, afnemen en verwerken

- enz….

stap 3 verslag schrijven
Stap 3: Verslag schrijven
 • Voorlopige versie

- oriëntatie op publiek: voor wie is het

- voorkennis van publiek

- doel van informatie

 • Definitieve versie
schriftelijk verslag
Schriftelijk verslag
 • Titelpagina
 • Inhoud
 • Inleiding
 • Hoofdtekst
  • ca 15 kantjes per persoon zonder figuren
 • Nabeschouwing
 • Samenvatting
 • Literatuurlijst
 • Logboek
 • Bijlagen
het logboek
Het Logboek
 • Bijhouden wat je gedaan hebt: wanneer, hoelang: totaal ca 80 uur!
 • Commentaar op verwerking
 • Vergelijk met plan van aanpak
 • Vragen: - Hoe verliep de samenwerking?- Haalde je de deadlines?- Waar liep je vast?
stap 4 presentatie
Stap 4: Presentatie
 • Presentatie voor medeleerlingen en ouders/andere belangstellenden
 • 20 minuten + vragen stellen
 • Duo: 30 minuten
 • Voorbereiding
 • Hulpmiddelen
 • Materiaal
beoordeling
Beoordeling
 • Proces: 35 punten
 • Product: 45 punten
 • Presentatie 20 punten
proces
Proces
 • Vraagstelling opstellen
 • Plan van aanpak
 • Bronnenonderzoek
 • Begeleidingsgesprekken
 • Logboek
 • Nabeschouwing
 • Puntenaftrek
product
Product
 • Inleiding
 • Inhoud hoofdtekst
 • Samenvatting
 • Taalgebruik
 • Bronvermelding
 • Lay-out
 • Bijlagen (puntenaftrek!)
presentatie
Presentatie
 • Inhoud
 • Filmpje
 • Mediagebruik
 • Taalgebruik
 • Contact met publiek
  • o.a. reageren op vragen
puntenaftrek
Puntenaftrek
 • Heeft een leerling op de afgesproken datum (zie verderop) de kladversie en/of de netversie nog niet ingeleverd, dan worden per werkdag 2 puntenafgetrokken vanaf die afgesproken datum van inleveren. Bovendien komt de leerling dagelijks tot 17.00 uur op school om aan zijn/haar profielwerkstuk te werken.
 • Verschijnt een leerling niet op een begeleidingsafspraak dan worden 2 punten afgetrokken van de 100 te behalen punten. Er wordt een nieuwe begeleidingsafspraak gemaakt, waar weer dezelfde regels voor gelden.
eindbeoordeling
Eindbeoordeling
 • Maximaal 100 punten  10,0
 • Minimaal: 4 (afgerond)
 • Middelen met maatschappijleer (afgeronde hele cijfers)
 • Eindgemiddelde afronden op heel cijfer
tijdplan 2013 2014 vwo
Tijdplan: 2013 – 2014 vwo
 • 8 juli: presentatie + 1e oriëntatie
 • 6 september: 1e gesprek:
  • plan van aanpak
 • 11 oktober: 2e gesprek:
  • hoofdstukken die klaar zijn, logboek, bronnen
 • 15 november: 3e gesprek:
  • Minimaal helft van hoofdstukken klaar
 • 13 december: kladversie inleveren
 • 17 januari 2014: kladversie retour
 • 7 februari 2014: definitieve versie inleveren
 • Begin maart presentaties