virksomheder leavitt s model l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Virksomheder – Leavitt’s model PowerPoint Presentation
Download Presentation
Virksomheder – Leavitt’s model

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Virksomheder – Leavitt’s model - PowerPoint PPT Presentation


 • 250 Views
 • Uploaded on

Virksomheder – Leavitt’s model. Forandringer. Enhver forandring – ikke kun relateret til IT – i en virksomhed vil påvirke mange aspekter af virksomheden Hvordan skal vi kunne overskue alle disse aspekter?. Leavitt’s model.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Virksomheder – Leavitt’s model' - aleda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
forandringer
Forandringer
 • Enhver forandring – ikke kun relateret til IT – i en virksomhed vil påvirke mange aspekter af virksomheden
 • Hvordan skal vi kunne overskue alle disse aspekter?

RHS - Informationsteknologi

leavitt s model
Leavitt’s model
 • Leavitt’s model anskuer virksomheder som bestående af fire delsystemer:
  • Personer
  • Opgaver
  • Struktur
  • Teknologi

RHS - Informationsteknologi

leavitt s model4
Leavitt’s model

Teknologi

Personer

Opgaver

Struktur

RHS - Informationsteknologi

leavitt s model5
Leavitt’s model
 • Modellen indikerer, at der er tætte relationer mellem alle delsystemer i en virksomhed
 • Bare sund fornuft…
 • …men let at glemme i praksis
 • Forandring i et delsystem vil påvirke alle andre delsystemer

RHS - Informationsteknologi

leavitt s model6
Leavitt’s model
 • Derudover eksisterer enhver virksomhed i en kontekst, define-ret af den omgivende verden
  • Nærmiljø
  • Fjernmiljø

RHS - Informationsteknologi

leavitt s model personer
Leavitt’s model - personer
 • Med personer forstås de mennesker, der arbejder i virksomheder, indenfor de rammer organisationsstrukturen angiver
 • Mange karakteristika for personer
  • Uddannelse og kvalifikationer
  • Holdninger og motivation
  • Stilling, rolle og løn
  • Evner, viden og erfaring

RHS - Informationsteknologi

leavitt s model personer8
Leavitt’s model - personer
 • Uddannelse og kvalifikationer
  • Typisk niveau for uddannelse
  • Praktisk / teoretisk
  • Match mellem uddannelse og funktion
  • Behov for løbende uddannelse
  • Villighed til løbende uddannelse
  • Udbud / efterspørgsel

RHS - Informationsteknologi

leavitt s model personer9
Leavitt’s model - personer
 • Holdninger og motivation
  • Hvorfor kommer jeg på arbejde…?
  • Hvad er godt ved denne arbejdsplads…?
  • Udfordringer vs tryghed
  • First movers vs konservatisme
  • Attitude og tilhørsforhold – ”én stor familie” eller ”os mod ledelsen”
  • Karrieremuligheder

RHS - Informationsteknologi

leavitt s model personer10
Leavitt’s model - personer
 • Stilling, rolle og løn
  • Arbejdsindhold
  • Prestige (”guldbroderet kasket”)
  • Formelle og uformelle roller (ekspertroller)
  • Autoritet
  • Belønningsmodeller

RHS - Informationsteknologi

leavitt s model personer11
Leavitt’s model - personer
 • Evner, viden og erfaring
  • Typisk ansættelsesforhold (lange forhold vs løbende udskiftning)
  • Vidensdeling
  • Medier
  • Omstillingsparathed
  • Profil for nyansatte

RHS - Informationsteknologi

leavitt s model struktur
Leavitt’s model - struktur
 • Med struktur forstås de rammer, virksom-heden arbejder under
  • Virksomhedskultur
  • Visioner og målsætninger
  • Ledelsesform og menneskesyn
  • Ansvars- og myndighedsfordeling

RHS - Informationsteknologi

leavitt s model struktur13
Leavitt’s model - struktur
 • Virksomhedskultur
  • Selvopfattelse af virksomheden
  • Korrekt opførsel
  • Traditioner
  • Hvem definerer kulturen?
  • Forandringsvillighed

RHS - Informationsteknologi

leavitt s model struktur14
Leavitt’s model - struktur
 • Visioner og målsætninger
  • Hvad er de primære visioner/målsætninger?
  • Er de klart defineret?
  • Hvem definerer dem?
  • Er de kendt af alle i virksomheden?
  • Reelle eller formelle

RHS - Informationsteknologi

leavitt s model struktur15
Leavitt’s model - struktur
 • Ledelseform og menneskesyn
  • Hierarkisk, flad, matrix…
  • Autoritær, demokratisk, (u)formel
  • Er medarbejdere ressourcer eller mennesker?
  • Medarbejderpleje (HR)
  • Arbejde vs privatliv

RHS - Informationsteknologi

leavitt s model struktur16
Leavitt’s model - struktur
 • Ansvars- og myndigheds-fordeling
  • ”Kommandoveje”
  • Beslutningskompetence
  • Formelle vs reelle ansvar
  • Pligt eller mulighed?

RHS - Informationsteknologi

leavitt s model teknologi
Leavitt’s model - teknologi
 • Indbefatter alle de tekniske hjælpemidler, der benyttes af medarbejderne i det daglige arbejde
 • Ikke kun IT! Også viskelæder, skrue-trækker og hæftemaskine…
 • Også (nedskrevet) viden om brug af de tekniske hjælpemidler

RHS - Informationsteknologi

leavitt s model teknologi18
Leavitt’s model - teknologi
 • Hvorfor benyttes den nuværende teknologi (tradition, kompetencer,…)?
 • Branche-teknologi
 • Muligheder for teknologisk forandring
 • Villighed til teknologisk forandring
 • Hvem driver den teknologiske udvikling i virksomheden (ledelse, ”fra gulvet”,…)

RHS - Informationsteknologi

leavitt s model opgaver
Leavitt’s model - opgaver
 • Omfatter alle de opgaver, som virksom-heden skal udføre for at nå sine mål
 • Primære opgaver:
  • Salg og markedsføring
  • Indkøb
  • Fakturering
  • Produktion
  • Service

RHS - Informationsteknologi

leavitt s model opgaver20
Leavitt’s model - opgaver
 • …men også alt det, der supporterer de primære opgaver
  • Administration og ledelse
  • Personalefunktioner (HR)
  • Rengøring, kantinedrift, …
  • …og så videre

RHS - Informationsteknologi

leavitt s model opgaver21
Leavitt’s model - opgaver

RHS - Informationsteknologi

leavitt s model22
Leavitt’s model
 • Brug Leavitt’s model som en god ”huske-seddel” om, at ændringer i et aspekt af en virksomhed kan påvirke alle andre aspekter

Fra nu af sender vi alle vore fakturaer elektronisk!!

Hvad!? Det plejer vi da ikke!! Det kan jeg ikke finde ud af!!

RHS - Informationsteknologi