varum rket flyme n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Varumärket FlyMe

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Varumärket FlyMe - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Varumärket FlyMe. 12 januari 2007. b. Vad är ett varumärke?. ”sköldar ska märkas med tillverkarens symbol så att denne kan ställas till svars om skölden visar sig vara av undermålig kvalitet” Norska kungen Magnus Lagab ø ter’s landslag 1274. TRYGGHET. Allt man säger Allt man gör.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Varumärket FlyMe' - aleda


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
varum rket flyme

Varumärket FlyMe

12 januari 2007

slide2

b

Vad är ett varumärke?

slide3

”sköldar ska märkas med tillverkarens symbol så att denne kan ställas till svars om skölden visar sig vara av undermålig kvalitet”

Norska kungen Magnus Lagabøter’s landslag 1274

TRYGGHET

slide4
Allt man säger

Allt man gör

slide5

Ett starkt varumärke är

unikt och äkta.

Det handlar om att göra skillnad

och att skapa mening.

v r varum rkesplattform
Vår varumärkesplattform
 • Formulerad under hösten 2006
 • Plattformen bygger på
  • Research
  • Undersökningar
   • Medarbetare
   • Kunder
  • Internt arbete
slide7

Sverige/Göteborg

Engagemang

Utmanare

FlyMe-andan

Lågpris

Ungt

Enkelhet

Service med hjärta

Entreprenörsanda

INGREDIENSER I FLYME VARUMÄRKET

mission

Mission

Vad är vår roll?

slide9

MISSION

Missionen beskriver meningen med FlyMe, varför vi finns till, och vad som skulle saknas om vi försvann. Den uttrycker VAD vi gör och ska reflekteras i vårt dagliga arbete när vi är som bäst. Missionen räcker en livstid, den är inget mål som går att uppfylla. Den är ständigt vägledande både för vårt arbete och för vår affärsutveckling. Missionen är en påminnelse om vad som är viktigt på FlyMe, vårt existensberättigande.

VAD vi gör

slide10
”We challenge ourselves to upgrade people's lives.”

FlyMe-andan

Utmanare

Lågpris

MISSION/CORE PURPOSE – VÅR ROLL

mission1
Mission

Vår mission handlar om att ge fler möjligheter att uppleva mer. Genom att resa, se mer och vidga dina vyer växer du som människa. Men det handlar inte bara om målet med resan. Det är på resan till målet som vi kommer in och kan göra skillnad. Varje moment från bokning till mål är ett sanningens ögonblick då vi antingen stärker våra gästers positiva upplevelse eller drar ner den. Vi gör inte skillnad på folk och folk, vi uppgraderar upplevelsen för alla.Vi vill berika människors liv genom hela resan från början till slut.

v rderingar

Värderingar

Hur arbetar vi?

slide13

VÄRDERINGAR

Värderingarna beskriver HUR vi arbetar på FlyMe. De utgör FlyMes DNA, utan dem inget FlyMe. Våra värderingar har fötts ur en övertygelse att just de här faktorerna är viktigare än andra vad gäller hur vi utför vårt arbete. Värderingarna är vår drivkraft och vår inspiration. Även om vi alla är olika individer skapar värderingarna riktlinjer för hur vi gör det vi gör och inspirerar oss till att utföra vårt arbete på ett likvärdigt sätt inom FlyMe. En slags kvalitetssäkring.

HUR vi agerar

slide14

F Family spirit

L Low cost - Low Fare

Y You make a difference

M Mission to challenge

E Ease & Simplicity

family spirit
Family Spirit

Vi är inte som andra flygbolag. Istället för passagerare ser vi gäster. Istället för kollegor ser vi vänner. Vi bryr oss. Vi stöttar varandra. Vi jobbar tillsammans för att utmana branschen så att vi kan erbjuda det absolut bästa värdet till våra kunder. Vi vill även att kunderna ska känna sig hemma i vår gemenskap. Vi vill att de ska känna sig ompysslade, speciella och utvalda. Vi är som sagt inte som andra flygbolag.

low cost low fare
Low Cost – Low Fare

Genom att arbeta kostnadseffektivt i varje led kan vi sänka våra kostnader och erbjuda prisvänliga flygbiljetter. Vi berikar människors liv. Fler får se mer. De kan resa oftare, uppleva mer och få mer pengar över till annat. Genom att sträva efter att arbeta smartare, effektivare och enklare kan vi fortsätta driva utvecklingen på marknaden. Low cost är framtiden. Vi är framtiden.

you make a difference
You make a difference

Vår viktigaste tillgång är våra människor. De gör hela skillnaden mellan FlyMe och andra flygbolag. Vår organisation ska präglas av högt i tak och inställningen att ”allt är möjligt”. Det är bara du som sätter gränser för vad du kan åstadkomma inom FlyMe. Varje person och varje insats är betydelsefull. Tillsammans har vi ett stort ansvar i arbetet med att stärka FlyMe-andan och ge den liv. På samma sätt är varje gäst som flyger med FlyMe betydelsefull. Framgång är alltid ett lagarbete. Alla individer är viktiga för att skapa det mest uppskattade flygbolaget i Europa. En för alla, alla för en.

mission to challenge
Mission to challenge

Vi har en uppgift. Vi ska utmana oss själva och hela branschen för att så många som möjligt ska kunna resa så ofta som möjligt. Se oss gärna som utmanare, som Robin Hood eller som ”Mavericks”. Det är vi stolta över. Vår bakgrund präglas av entreprenörskap och mod att utmana. Vi ska visa att vi behövs. Vi är unika. Vi vågar tänka nytt. Vi är här för att stanna. Vi står kvar när det blåser. Det möjliga gör vi genast, det omöjliga tar bara lite längre tid.

ease and simplicity
Ease and simplicity

Det ska kännas lätt att resa. Hela vår verksamhet ska präglas av enkelhet, smidighet och flexibilitet. Då sparar både vi och gästerna tid, pengar och humör. Det gör att vi kan fortsätta erbjuda mer till fler. Och ha roligt på vägen. Utmana allt som leder till byråkrati och stelhet! Genom att konstant sträva efter att förenkla och effektivisera vår verksamhet vinner alla.

visionen

Visionen

Vart ska vi?

slide21

VISION

Visionen är bilden av vår framtid när vi lyckas med det vi föresatt oss. Den är ett högt satt mål att sträva efter. Ett mål som kan inspirera oss till att göra stordåd. Om vi lyckas att uppnå visionen är FlyMe ett betydande företag inte bara i våra ögon utan även i omvärldens.

VART vi ska

vision
Vision

Vår vision är att bli Europas mest uppskattade flygbolag. Om kunderna värderar oss högst av alla kommer vi att fortsätta växa, ta marknadsandelar och uppnå långsiktig lönsamhet. Vi vill bli erkända för en personlig och hjärtlig miljö, prisvänliga flygbiljetter och en självklar smidighet. Vi vill inte bara att omvärlden ska gilla oss, de ska älska oss. Även våra medarbetare och aktieägare ska känna sann stolthet och glädje.

slide24

Positionen

Här är vi!

slide25

POSITION

Vi behöver skapa en klar och differentierad bild av FlyMe på marknaden som särskiljer oss från våra konkurrenter. Vi vill ta en plats i folks medvetande där vi är unika och utan konkurrens. Vår position ska vara enkel, särskiljande, målande och sann. Vi ska äga ett begrepp som FlyMe kan associeras med, som är lätt att förstå och komma ihåg och som ökar intresset för både FlyMe och våra medarbetare.

(det)HÄR är vi!

pure traveling pleasure

”pure traveling pleasure.”

Engagemang

Lågpris

Ungt

FlyMe-andan

Enkelhet

Utmanare

POSITION – VÅR INMUTADE, SÄRSKILJANDE PLATS

resgl dje

”Resglädje.”

Engagemang

Lågpris

Ungt

FlyMe-andan

Enkelhet

Utmanare

POSITION – VÅR INMUTADE, SÄRSKILJANDE PLATS

position
Position

Vi är inte som andra flygbolag. FlyMe ska erbjuda mer än bara resan från A till B. Mycket mer. Vi ska förmedla en känsla av sann glädje och en vilja att alltid ge något extra. Våra gäster ska älska att resa med oss. Då krävs det något utöver det vanliga. Men sann resglädje kan bara upplevas om priset är rätt, personalen är underbar och allt känns överraskande enkelt. Oavsett vart man är på väg eller varför lovar vi på FlyMe att göra vad vi kan för att göra resan mer glädjefylld och smidig. Det ska vara härligt att resa, helt enkelt.

slide29

mission

VAD

We challenge ourselves to upgrade peoples life

I

N

T

E

R

N

T

värderingar

HUR

Family spirit Low cost – Low fareYou make a differenceMission to challengeEase & simplicity

To be Europe's most treasured airline

vision

VART

E

X

T

position

HÄR!

Pure traveling pleasure

slide31
Formulera en ny payoff utifrån idén om resglädje.

Lämna förslag i lådan senast 14:45