SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET GÜCÜ
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 284 Views
 • Uploaded on

SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET GÜCÜ PİYASA KALİTESİ- ŞİRKET STRATEJİLERİ KASIM, 2007 Prof.Dr.Çelik Kurtoğlu “iyişirket” Danışmanlık A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET GÜCÜ-PİYASALAR-ŞİRKET STRATEJİLERİ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - uta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
S rd r leb l r rekabet g c p yasa kal tes rket stratej ler kasim 2007

SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET GÜCÜPİYASA KALİTESİ- ŞİRKET STRATEJİLERİ

KASIM, 2007

 • Prof.Dr.Çelik Kurtoğlu

 • “iyişirket” Danışmanlık A.Ş.


S rd r leb l r rekabet g c p yasalar rket stratej ler
SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET GÜCÜ-PİYASALAR-ŞİRKET STRATEJİLERİ

 • Sürdürülebilir rekabet gücünün arkasındaki iki esas etken saydam piyasalar ve bunu destekleyen kamu politikaları

 • Günümüzde teknoloji herkes tarafından ulaşılabilen faktör

 • Teknoloji yaratmak ise bu süreç yatırım yapmakla mümkün, yeni süreç ve ürünlerin rantını bu zahmete katlananlar elde ediyor.


Rketler n hedef de er z nc r n n tamami mi
ŞİRKETLERİN HEDEFİ DEĞER ZİNCİRİNİN TAMAMI MI? STRATEJİLERİ

 • Küreselleşme ile uluslararası şirketlerin stratejileri tamamlayıcı mı?

 • Küreselleşmeyi belirleyen haberleşme mi, yeni finans kolaylıkları mı....

 • Yoksa üretim süreci mi belirliyor şirketlerin değer zincirinin neresinde yer alacağını?

 • Bir şirket tek başına rekabet gücünü belirleyebilir mi?

 • Bir hükümet tek başına rekabet gücünü belirleyebilir mi?

 • Kimin rekabet gücü?

 • Hangi politikalar?


Lke uygulamalar
Ülke Uygulamalar STRATEJİLERİı

 • İleri sanayi ülkelerinin hükümetleri teknoloji geliştirme sürecini bir bir destekliyor

 • Akıllı ülkeler imkanları sınırlı da olsa bilinçli politikalarla kendi teknoloji nişlerini yaratıyor, (Finlandiya, Güney Kore)


Lke uygulamalar1
Ülke Uygulamalar STRATEJİLERİı

 • Çin Komünist Partisi, sosyal sorunlarını çözmek için attığı radikal adımlarla piyasa mekanizmasının belirleyicisi olan “fiyatları” rekabet gücü sağlayacak şekilde kendi denetimine aldı


Lke uygulamalar2
Ülke Uygulamalar STRATEJİLERİı

 • Türkiye’de uzun süren yüksek enflasyon piyasanın kalitesini bozdu. Bugün fiyatlar doğru göstergeler olmaktan uzak

 • Yıllarca yanlışlara yol açan müdahalelerden sonra benimsenen “serbest piyasa” sanayi politikası kavramını tabu haline getirdi.

 • Şirketlerin teknolojik gelişme doğrultusunda bir yandan belirsizliklerden olanak ölçüsünde arındırılması, diğer yandan ARGE desteğine ve rehberliğe ihtiyacı önemli boyutta


T rkiye de sanayi politikas ve serbest piyasa ekonomisi
Türkiye’de Sanayi Politikas STRATEJİLERİı ve Serbest Piyasa Ekonomisi

 • Makro denge önceliği ve “kriz korkusu” ile döviz kuru bir yandan sanayinin daha yüksek katma değerli alanlara yönelmesine yardım ederken, diğer yandan sanayi içi ticareti zayıflattı

 • Türk şirketleri birbirlerinden çok yurtdışındaki şirketlerle alış veriş ilişkisinde ve bu sürdürülebilir rekabet gücü geliştirmelerini engelliyor


Ab de irketler taraf ndan yarat lan stihdam n b l n
AB’de Şirketler Tarafından Yaratılan İstihdamın Bölünüşü

 • AB Genelinde istihdamın %41’i imalatta çalışanlardan, %28’i profesyonel ve teknik kişilerden oluşmakta

 • ERT şirketlerinde profesyonel ve teknik kişilerin oranı %36, imalatta çalışanların payı ise %34.

 • ERT şirketlerinde düz işçilerin payı %4 iken, bu AB genelinde %10 luk paya sahip


Ert irketlerinin ab de stihdama do rudan ve dolayl katk s
ERT Şirketlerinin AB’de İstihdama Doğrudan ve Dolaylı Katkısı

 • ERT şirketlerinin sağladıkları 6.6 milyon istihdamın 2.6 milyonu bu şirketlerde çalışanlardan oluşuyor

 • ERT şirketlerinin tedarik ilişkisi yoluyla neden oldukları istihdam 2.9 milyonla doğrudan istihdamdan daha büyük

 • Doğrudan ve dolaylı istihdamın yol açtığı tüketim yoluyla yaratılan istihdam ise 1.1 milyon kişi


Ert irketlerinin yol a t klar dolayl stihdam n b l n
ERT Şirketlerinin Yol Açtıkları Dolaylı İstihdamın bölünüşü

 • İstihdamın %46’sını oluşturan tedariklerin yarıdan fazlası enerji, hammadde ve çeşitli parçalardan oluşuyor

 • Tedariklerin üçte biri taşımacılık, haberleşme de dahil olmak üzere hizmetlerden meydana geliyor

 • Sermaye malı ve entellektüel sermaye alımları toplamın %14’üne eşit


Ert irketlerinin rekabet art na mkan veren arge faaliyetine katk s
ERT Şirketlerinin Rekabet Artışına İmkan veren ARGE Faaliyetine Katkısı

 • AB Genelinde yapılan ARGE’nin %14’ü ERT şirketleri tarafından üstleniliyor

 • AB’de iş aleminin yaptığı ARGE faaliyetinin %23’ü ERT firmalarına ait

 • ERT ARGE çalışanları AB araştırmacılarının %28’ini oluşturuyor


T rkiye de irketlerin de er zincirinden yola k larak rekabet performans n n belirleyicileri
Türkiye’de Şirketlerin Değer Zincirinden Yola Çıkılarak Rekabet Performansının Belirleyicileri

 • Eğitim, finansman ve altyapı önemli sorun alanları

 • Rekabet gücünü etkileyen faktörler:Pazar büyüklüğü, istihdam ve vergi gelirleri

 • Rekabet gücünün yaratılmasına ve sürdürülmesine imkan veren faktörler yatırımları, işgücü kalitesini, teknoloji, ARGE, buluş ve yeni pazarlara ulaşmayı sağlıyor

 • Bu mekanizma işlerse girişimcilik özendiriliyor, yatırımlar artıyor, verimlilik ve katma değer büyüyorE itli end strilerin arge de a r y kte hafifli e g re k melenmesi
Çeşitli Endüstrilerin “ARGE’de Ağır Yükte Hafifliğe” Göre Kümelenmesi

 • Az gelişmiş ülkeler çok yük taşıyıp düşük rekabet gücü ile az değer yaratıyor

 • Engeller ortadan kaldırılıp

 • İmkan vericilerin önü açılırsa ülkeler değeri yüksek “hafif “mallar” üretebiliyor


S rd r leb l r rekabet g c p yasa kal tes rket stratej ler kasim 2007
Sonuç Hafifliğe” Göre Kümelenmesi

 • Piyasalar bilgi oluşumunu engelleyen eğilimlerden ve etkenlerden arındırılmalı

 • İşlem maliyetleri azaltıldığı takdirde her üreticinin değer zincirinde karşılaştırmalı üstünlüğüne göre yer almasını sağlanacaktır

 • Türkiye’de rekabet gücünü beslemesi gerekirken onu adeta engelleyen etkenler ortadan kaldırılmalıdır

 • YARIŞTA BAŞARILAR.

 • TEŞEKKÜRLER.


S rd r leb l r rekabet g c p yasa kal tes rket stratej ler kasim 2007
Sonuç Hafifliğe” Göre Kümelenmesi

 • Piyasalar bilgi oluşumunu engelleyen eğilimlerden ve etkenlerden arındırılmalı

 • İşlem maliyetleri azaltıldığı takdirde her üreticinin değer zincirinde karşılaştırmalı üstünlüğüne göre yer almasını sağlanacaktır

 • Türkiye’de rekabet gücünü beslemesi gerekirken onu adeta engelleyen etkenler ortadan kaldırılmalıdır

 • YARIŞTA BAŞARILAR.

 • TEŞEKKÜRLER.