Anvendelse af halm til fjernvarme - PowerPoint PPT Presentation

havyn
anvendelse af halm til fjernvarme n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anvendelse af halm til fjernvarme PowerPoint Presentation
Download Presentation
Anvendelse af halm til fjernvarme

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
Anvendelse af halm til fjernvarme
175 Views
Download Presentation

Anvendelse af halm til fjernvarme

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Anvendelse af halm til fjernvarme Ole B. WintherIngeniør Indlæg ved Bioenergi Sjællands Halmseminar 25. februar 2014

 2. Ringsted Halmvarmeværk5 år ”gammel” afløser at værket fra 1983

 3. Halmvarmeværket er indrettet så det kan holdes rent

 4. Et rent værk der er driftsmæssigt i top giver • Større arbejdsglæde • Færre problemer • Bedste driftsøkonomi

 5. Halmopriver og transportsnegle kan ikke lide hegnspæle og andet metal: Metal-detektor før opriver.

 6. Keddelplade ind mod risten slidt/korroderet fra 8 mm til 3,3 mm på ét år – nogle steder kræves syrefast stål!

 7. Samme korrodering på modsatte side af kedel

 8. Større reparation når kedelvæg med mange stag skal udskiftes – trods 15 års erfaring hos kedelleverandør

 9. Større udskæring - ca. 2 x 6m2 på hver kedel

 10. Meget arbejde til kompressoren når halmen er gul

 11. ”Uvasket” gul halm giver som regel meget slagge

 12. Tør grå halm, som har fået regn efter høst, brænder bedst. Trods mange skudluftventiler til at holde kedlen ren, er der behov for manuel rørrensning, når halmen er gul.

 13. Ren kedel giver mindre tryktab og bedre energiudnyttelse

 14. Våd askehåndtering af hensyn til arbejdsmiljø. ”Askefadet” (tragt) efter risten – ned til våd askeredler – kræver syrefast stål !

 15. Alle dele i askeredlerbør være syrefast stål.

 16. Kommende krav til røggasemission vil med godt stort posefilter ikke give problemer mht. partikler.Nox og SO2 kan kræve dyre tiltag – både for anlæg og drift. Forslag til nye krav

 17. Konklusion – halm til fjernvarme • Umiddelbart ikke dyrt at indkøbe • Meget dyrt og besværligt at forbrænde • Raps-, græs- og kornhalm meget forskelligt at forbehandle og forbrænde • Stor variation i presning (450-800 kg/balle – samme TS%) • Nogen variation i længde af baller • Presses for vådt ”brænder” halmen sammen og bliver hård som spånplade. • Meget hårdt pressede og sammenbrændte baller vanskelige at oprive • Sprøjtemodnet langstrået byghalm kan give problemer i nogle transportsnegle (seje strå, ikke til at rive over, vikler sig om snegl) • For let presset halm deformeres ved stakning – snoraftager har problemer med at fange snoren som vikler sig om opriver • Anlægsdele i berøring med halm og aske nedbrydes/slides hurtigt i forhold til gas- og oliekedler