LOV i norra Bohuslän ur brukarens perspektiv - PowerPoint PPT Presentation

aldona
lov i norra bohusl n ur brukarens perspektiv n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LOV i norra Bohuslän ur brukarens perspektiv PowerPoint Presentation
Download Presentation
LOV i norra Bohuslän ur brukarens perspektiv

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
LOV i norra Bohuslän ur brukarens perspektiv
125 Views
Download Presentation

LOV i norra Bohuslän ur brukarens perspektiv

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LOV i norra Bohuslän ur brukarens perspektiv Välkomna till Vann 25 mars 2010

 2. Vi som jobbar med LOV • Anders Fischer, gemensam projektledare • Amie Stobenius, Sotenäs • Karin Davidsson, Tanum • Markus Fjellsson, Munkedal • Ingrid Fredriksson, Lysekil • Maria Vikingsson, Lysekil

 3. Dagens program • Välkomna till Vann! • Ett fritt val ur brukarens perspektiv • Vad innebär LOV? • Vad har kommunerna bestämt? • Hur går det till att välja vårdgivare? • Vi inbjuder till en fokusgrupp • Frågestund med projektgrupp och politiker

 4. Kf-beslut i Sotenäs, Munkedal och Tanum Tillämpar LOV från 2010 ON ges i uppdrag att fastställa verksamhetsområden, godkänna externa leverantörer och fastställa ersättning Tjänstledigt upp till 12 mån för anställda ON gör uppföljning inför Kf i december

 5. En fokusgrupp för brukare! • Träffas två gånger under våren • Start den 15 april i Munkedal • Ger synpunkter och råd • Max åtta personer • Fördelning efter ålder, kön och kommun

 6. En liten omvärldsspaning: Vårdvalet gav 64 nya vårdcentraler i VG Hi utreder Fritt val av hjälpmedel LOV även på Arbetsförmedlingens område Kraftfullare Lex Sarah för hela socialtjänsten (lagrådsremiss) Proposition 2009/10: 116 Värdigt liv i äldreomsorgen m.m.

 7. Värdigt liv i äldreomsorgen m.m. Proposition 25 februari 2010 Socialdepartementet Presentation Vann 25 mars Anders Fischer

 8. En nationell värdegrund föreslås • Lokala värdighetsgarantier uppmuntras • Tre lagändringar föreslås: i SoL och i Befogenhetslagen • Bygger på tre utredningar: Värdigt liv i ÄO, I den äldres tjänst, Bo bra hela livet Sammanfattning

 9. Skall tydliggöra etiska värden och normer som styr verksamheten • Bidrar till ökad tydlighet för ledning, anställda, kunder och medborgare • Gäller endast inom äldreomsorgen • SoS informerar, startar högskoleutbildning och fördelar statliga utvecklingsmedel • 90 Mkr för implementering 2010 o.s.v. Nationell värdegrund

 10. Skall kunna tillämpas av såväl kommun som enskild verksamhet • Konkretiserar kommunens arbete med värdegrund, den enskildes valmöjligheter, rätt till individuell plan och samordning av insatser • Sätter den enskilde brukaren i fokus • Frivillig värdegrundsmärkning Lokala värdighetsgarantier

 11. Nationell handlingsplan för säkerhetsbefrämjande arbete • Nationell utbildning för chefer i ÄO • SoS skall precisera grundläggande och specialiserade kunskapsbehov inom äldreomsorgen • Nationellt instrument underlättar förbättrad biståndshandläggning Fler förslag i propositionen

 12. www.valfrihetswebben.se www.tillvaxtverket.se www.konkurrensverket.se