slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Byrd, William (1543 - 1623) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Byrd, William (1543 - 1623)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Byrd, William (1543 - 1623) - PowerPoint PPT Presentation


 • 253 Views
 • Uploaded on

Tallis, Thomas (1505-1585). Byrd, William (1543 - 1623). Bakgrunnsmusikk:. da Palestrina, Giavanni Pierluigi (?1525-1594). Orlande de Lassus (1532-1594). Syn på barn i et historisk og kulturelt perspektiv. Noen ulike syn på barn som fremkommer gjennom teori om barn og barndom

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Byrd, William (1543 - 1623)' - Sophia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Tallis, Thomas (1505-1585)

Byrd, William (1543 - 1623)

Bakgrunnsmusikk:

da Palestrina, Giavanni Pierluigi (?1525-1594)

Orlande de Lassus (1532-1594)

syn p barn i et historisk og kulturelt perspektiv
Syn på barn i et historisk og kulturelt perspektiv
 • Noen ulike syn på barn som fremkommer gjennom teori om barn og barndom
 • Samfunnsendringer / kulturelle forhold og syn på barn
eksempelet ludvigxiii
Eksempelet LudvigXIII
 • Om Ludvig XIII:

”Samtidig med at han lekte med dukker, skjøt dette - fem års gamle barn med bue og pil, spilte kort og sjakk (da han var seks år), og han lekte med i de voksnes leker…”

(P. Aries (1982): Barndommens historie, s. 83)

syn p barn i et historisk perspektiv
Syn på barn i et historisk perspektiv
 • Brueghel, Pieter (1525-1569) ”Barns leker”

http://biggallery.com/art/byimg/A01GF000.htm

 • Er menneskene på bildet voksne eller barn?
 • Mye tyder på at middelalder og rennessansemenneskets syn på barn er radikalt annerledes enn vårt
 • Hvis synet på barn er annerledes blir også bildet av barn og barndom annerledes
 • Barna fremtrer som noe annet - ofte som små voksne
forts
Forts.
 • Det foregående bildet: Brueghel, Pieter (1525-1569: ”Vinter”

http://www.i-a-s.de/IAS/Bilder/BRUEGEL/Winter.htm

 • Middelalder og rennessanse-samfunnet er ikke i så stor grad som vårt preget av oppdelinger og sortering. Skillet mellom barn og voksen blir utydelig - en grå masse, som på bildet - ”vinterlandskap” av Brueghel - som når vi ser menneskene på avstand
 • Barna var med på godt og vondt også på de arenaer vi i dag ville kalt voksenarenaer. F. eks. arbeidet barna i produksjonen sammen med voksne
 • Likheten mellom voksen og barn virker enda tydeligere på den neste - mer burleske fremstillingen av et klasserom!
 • Likheten mellom voksen og barn virker enda tydeligere på den neste - mer burleske fremstillingen av et klasserom!
forts9
Forts.
 • Historikeren Philipe Aries gjør i Barndommens historie barnet og i hvert fall barndommen til en historisk konstruksjon, og at de voksnes følelse for barna blir fundamentalt annerledes f. eks. i middelalder- eller rennessanse-samfunnet
 • Aries’ syn er omdiskutert blant historikere, pedagoger og sosiologer
 • Det vi kan si med relativt stor grad av sosiologisk sikkerhet er at en rekke forhold spiller inn på vårt syn på barn - hvor kulturelle og økonomiske forhold er av de mest sentrale
forts10
Forts.
 • I likhet med dette feltet (syn på barn), blir mennesker formet og preget bl. a. av slike forhold
 • Vi kan si i forlengelsen av Brueghel’s bilder av barn, at bl. a. de kulturelle og de økonomiske forholdene i et samfunn over tid former hva slags syn vi har og dermed de bilder vi konstruerer av barna
 • Dette gjelder også på mikronivå - grunnlaget vårt for hvordan vi ser barn - ligger i kulturell og klassemessig bakgrunn
klassisk teori om barnets utvikling
Klassisk teori om barnets utvikling
 • Fokuserer mye på barna og den "primære sosialiseringen”
 • Meads teori om symbolsk interaksjonisme
 • Freuds psykoanalyse
piagets teori om kognitiv utvikling et eksempel
Piagets teori om kognitiv utvikling - et eksempel
 • 1. Sansemotorisk fase
  • Fra fødsel til 2 år
  • Læring ved berøring
 • 2. Preoperasjonell fase
  • 2 - 7 år
  • Egosentrisk fase: verden fortolkes kun ut fra barnets egen posisjon
  • Språkmestring. Representasjon
  • Usystematisk bruk av mentale evner
forts17
Forts.
 • 3. Konkret-operasjonell fase
  • 7 - 11
  • Mestring av abstrakt logiske resonnementer / ytringer
  • Kompliserte ideer som kausalitet (årsak-virkning) beherskes
  • forhold mellom mengde og form
  • multiplikasjon, deling, subtraksjon
  • i større grad i stand til å se verden i andres perspektiv
forts18
Forts.
 • 4. Formal operasjonell fase
  • 11-15 år
  • Forståelse av "høyere" og mer abstrakte ideer
  • Problem-løsningsorientert
  • Svarer rett, og er i stand til å forstå hvorfor svaret er rett
forts19
Forts.
 • Piaget: de tre første fasene er universelle. Ikke alle når den siste
 • Teoriene fokuserer på primær - ikke sekundærsosialisering
 • Tar ikke i betraktning sosiokulturell/historisk kontekst
 • Fokuserer til dels mye på normalitetKlassisk teori om barnets utvikling
forts20
Forts.
 • Fokuserer mye på barna og den "primære sosialiseringen”
 • Freuds psykoanalyse
 • Fokuserer til dels mye på normalitet - og dermed også avvik
 • Vs. Rene biologiske eller rene psykologiske teorier: Meads teori om ”symbolsk interaksjonisme”
basiskompetansebegrepet
Basiskompetansebegrepet
 • Et mål med barnehagevirksomheten (Rammeplan for barnehager s. 36)
samfunnsforhold kulturelle forhold og syn p barn barnearbeid som eksempel
Samfunnsforhold / kulturelle forhold og syn på barn - barnearbeid som eksempel

Kilde: ILOs rapport om barnearbeid

http://www.lo.no/barn/rapport.html

slide27

Barnearbeid i landbruket

http://www.unicef.org/voy/meeting/lab/labhome.html

slide28

Barnearbeid i industrien

http://www.unicef.org/voy/meeting/lab/labhome.html

slide29

Barnearbeid i hjemmet

http://www.unicef.org/voy/meeting/lab/labhome.html

barnearbeidets utbredelse
Barnearbeidets utbredelse

Anslagsvis 250 millioner

barnearbeidslenker
Barnearbeidslenker
 • Nupi-lenke
 • Redd Barna
 • Historisk statistikk om barnearbeid
 • Eksempel fra norsk industri: Vinsnes koppergruve
 • FN-sambandet
 • Eksempel fra Human Rights Watch
andre eksempler
Andre eksempler
 • Kjønn / kjønnsroller
  • Hvordan vårt syn på barn farges av ulike normer og verdier i forhold til kjønn
 • Den kommersialiserte barndom som eksempel
  • Sammenheng mellom kommersialisering i samfunnet generellt og syn på barn og kropp
   • Eksempelet skjønnhetskonkurranse-industrien i

U. S. A.