Új Széchenyi Terv a régióban – - PowerPoint PPT Presentation

j sz chenyi terv a r gi ban j p ly zati ki r sok a nyugat dun nt li operat v program keret ben n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Új Széchenyi Terv a régióban – PowerPoint Presentation
Download Presentation
Új Széchenyi Terv a régióban –

play fullscreen
1 / 29
Új Széchenyi Terv a régióban –
85 Views
Download Presentation
aldon
Download Presentation

Új Széchenyi Terv a régióban –

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Új Széchenyi Terv a régióban – Új pályázati kiírások a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében

 2. A NYDRFÜ szerepe az Új Széchenyi Terv végrehajtásában • Közel a pályázókhoz: 5 megyei jogú város – 5 iroda • információs pontok minden irodában, legalább általános, útbaigazító információkkal • Témaspecifikus információk a pályázati menedzsereknél (Győr, Szombathely és Zalaegerszeg) • Információs napok a pályázatok megjelenését követően minden megyében • Pályázatok benyújtása: Szombathely

 3. A NYDRFÜ szerepe az Új Széchenyi Terv végrehajtásában • Alapelv: a rendszer van a pályázókért és nem fordítva • Cél az egyszerűsítés a rendszer keretein belül (4/2011-es Kormányrendelet) • A pályázati kiírások kidolgozása során a regionális érdekek érvényesítése • Településszerkezetből fakadó sajátosságok figyelembe vétele – pl. közlekedésfejlesztési, környezetvédelmi tématerületeken • Turisztikai szolgáltatások fejlesztése – külön a többi régiótól (vonzerőfejlesztés és szolgáltatásfejlesztés egy kiírásban)

 4. A NYDRFÜ szerepe az Új Széchenyi Terv végrehajtásában • A jó projekt az alapos előkészítésen múlik - szakmai konzultációs lehetőség, projektfejlesztés • Döntően belső értékelők – reálisabb értékelés, a jobb helyismeret, a konzultációk eredményeképpen • Döntés-előkészítő Bizottságokban megfigyelői státusz, előterjesztés előkészítése • RFT véleményezés, forrás-átcsoportosítási javaslatok szakmai előkészítése

 5. NYDOP felhasználható keretei

 6. 2011. február 10-én megjelent, regionális kiírások • Vállalkozásfejlesztési Program • Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása a régiókban • Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program • Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Nyugat-Dunántúlon • Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése a régiókban • Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a régiókban • Közlekedésfejlesztési Program • Négy és öt számjegyű utak fejlesztése a régiókban • Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a régiókban

 7. 2011. februári kiírások: Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztése • Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása a régiókban – keret: 600 M Ft • Célok: Vállalati együttműködések támogatása az induló és fejlődő klaszterek mellett – minimum 3 kkv partnerségével • Pályázók köre: mikro- és kisvállalkozások • Támogatható tevékenységek: • Klasztermenedzsment (adminisztráció, K+F szervezés, tanulmányutak, marketing, képzés, IT-fejlesztés) • Közös beruházások (eszközbeszerzés, építés, IT) • Támogatás összege: • Vállalati együttműködés: 10-25 M Ft • Induló klaszterek: 10-30 M Ft • Fejlődő klaszterek: 10-100 M Ft • Támogatás mértéke: menedzsment 80%, oktatás, beruházás 50% • Értékelési szempontok: pénzügyi mutatók, export-arány, • kulcságazat, K+F, beszállítói együttműködés, térségi foglalkoztatás)

 8. 2011. februári kiírások: Gyógyító Magyarország - Egészségipar • Turisztikai szolgáltatások fejlesztése – keret 2,5 Mrd Ft • Célok: Tevékenység-megkötés nélkül turisztikai szolgáltatások és attrakciók, valamint szálláshelyek szolgáltatásainak fejlesztése • Pályázók köre: gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások, non-profit gazdasági társaságok (önkormányzati gt kivétel!) • NEM Támogatható tevékenységek: • Szálláshelyek kapacitásbővítése, új szálláshelyek létesítése • Vendéglátóhelyek fejlesztése szálláshelyeken • Rendezvények szervezése • Kereskedelmi tevékenység célját szolgáló fejlesztés • Egészségügyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése • Támogatás összege: 5-250, BKÜ területén 5-50 M Ft • Támogatás mértéke: 30-50%

 9. 2011. februári kiírások: Gyógyító Magyarország - Egészségipar • Turisztikai szolgáltatások fejlesztése – keret 2,5 Mrd Ft • ÚMVP lehatárolás miatt NEM Támogatható tevékenységek: • alkalmi falusi, és agroturisztikai szolgáltatások • lovas turisztikai szolgáltatások, • vadászati turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások, • erdei turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások, • horgász turisztikai szolgáltatások, • tájházak fejlesztése, • bor-, pálinka turizmussal kapcsolatos fejlesztések, amelyek nem haladják meg a 100 000 Euro-t • Szálláshelyhez kapcsolódóan a fenti tevékenységek ÚMVP településen is támogathatóak! • Értékelési szempontok: • projekttervezési módszertani szempontok, munkahelyteremtés (fajlagos költségek), szezonhosszabbítás, kooperáció, • innovativitás, pénzügyi mutatók, területi preferenciák)

 10. 2011. februári kiírások: Gyógyító Magyarország - Egészségipar • Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment • szervezetek létrehozása és fejlesztése – keret 650+200 M Ft • Pályázók köre: a Nemzetgazdasági Minisztériumban regisztrált egyesületek és non-profit gazdasági társaságok • Támogatható tevékenységek: • termékfejlesztés, információs rendszer, kapcsolattartás,marketing, képzés, monitoring, infrastruktúra- és eszközfejlesztés • Szakmai feltételek: Önkormányzatok szerepvállalására és a TDM szervezetek pénzügyi súlyára vonatkozó előírások enyhülnek (legalább 20 ezer vendégéjszaka/év és 10 M Ft éves költségvetés) • Értékelési szempontok: • szervezet megfelelősége, célmeghatározás, tevékenységek, fenntarthatóság, eredmények • Támogatás összege: helyi 20-50 M Ft, gyógyhely 20-100 M Ft, térségi 50-100 M Ft • Támogatás mértéke: 85% (beruházási támogatás 30%)

 11. 2011. februári kiírások: Gyógyító Magyarország - Egészségipar • Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése – keret 1,25 Mrd Ft • Pályázók köre: közfinanszírozott rehabilitációs-szakellátást végző egészségügyi • szolgáltatók vagy azok fenntartóinak konzorciumai – egy nyertes konzorcium! • Konzorcium vezetője a legnagyobb fekvőbeteg-kapacitással rendelkező megyei kórház lehet (Győr, Petz Aladár kórház) • Támogatható tevékenységek: • Infrastruktúra fejlesztés, indokolt esetben új építés, orvosi eszközök beszerzése • Preferált szakterületek: • pszichiátria, addiktológia, ambuláns kardiológia, tüdőgyógyászat • Támogatás összege: konzorciumi tagonként 20-250 M Ft • Támogatás mértéke: 90%

 12. 2011. februári kiírások: Közlekedésfejlesztés • Településeket összekötő utak fejlesztése – keret 2,8 Mrd Ft • Pályázók köre: Magyar Közút NZrt. (100% támogatás) • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által támogatásra javasolt szakaszok (Győr-Moson-Sopron megye): Összesen: 1 565 901 e Ft

 13. 2011. februári kiírások: Közlekedésfejlesztés • Településeket összekötő utak fejlesztése – keret 2,8 Mrd Ft • Pályázók köre: Magyar Közút NZrt. (100% támogatás) • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által támogatásra javasolt szakaszok (Zala megye): Összesen: 1 180 362 e Ft

 14. 2011. februári kiírások: Közlekedésfejlesztés • Kerékpárforgalmi szolgáltatások fejlesztése – keret 0,5 Mrd Ft • Célok: • Hálózati elvű, komplex, nagyobb léptékű fejlesztések (egész település(rész)re kiterjed, településeket köt össze, országos közút átkelési szakaszán valósul meg) • Egész település „átkerékpározható” legyen • Pályázók köre: Önkormányzatok, központi költségvetési szervek • Támogatható tevékenységek: • Új, épített önálló kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése • egy, két és három számjegyű főutak átkelési (belterületi) szakaszai mentén; • négy- és ötszámjegyű utak kül-, és belterületi átkelési szakaszai mentén; • egyéb nyomvonalon a települések belső, • helyi közútjai mentén

 15. 2011. februári kiírások: Közlekedésfejlesztés • Kerékpárforgalmi szolgáltatások fejlesztése – keret 0,5 Mrd Ft • Értékelési szempontok: • forgalomnagyság, hivatásforgalom, baleseti kockázatok mérséklése, létesítmény hossza • Támogatás összege: 50 - 300 M Ft • Támogatás mértéke: 90%

 16. 2011. április 15-i kiírások:Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztése

 17. 2011. április 15-i kiírások: Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztése • Telephelyfejlesztés és ipartelepítés változásai: • A két kiírás analógiája hasonló, léptéke különbözik • Munkahelyteremtés fókusza erősödik • GOP eszközbeszerzési, technológiafejlesztési kiírásaival erősebb összehangolás várható • Vidéki mikrovállalkozások továbbra sem jogosultak, számukra a vidékfejlesztési program lehetőséget biztosít (2011. áprilisi megjelenéssel) a „Vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása” intézkedéscsoport keretein belül, (kerete országosan 25 Mrd Ft) • Értékelés: • Munkahelyteremtés fókusza erősödik • Pénzügyi teljesítménymutatók(üzleti eredmény, eladósodottság, fajlagos támogatás) • Regionális sajátosságok és elhelyezkedés (kiemelt iparág, ipari park, barnamező, megújuló energiaforrások)

 18. 2011. április 15-i kiírások: Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztése • Kockázati tőkealap EU forrás felhasználásával – Alapkezelő a Regionális Tőkealapkezelő Zrt. • Növekedési potenciállal rendelkező kkv-k forráshoz juttatása • Tőkejuttatás felső határa 500 e EUR • Kamat: EU referencia kamatláb +2-4% (max 9-10%)

 19. 2011. április 15-i kiírások: Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztése • A végső kedvezményezettek kiválasztási kritériumai: • növekedés, új termék, struktúra vagy kapacitás jön létre; • ágazaton belüli együttműködés alakul ki; • a régió komparatív előnyeinek kihasználása; • a tartós fejlődés feltételei biztosíthatóak; • jelentős mikro- és kisvállalkozói kört érint közvetlenül vagy közvetetten; • a tőke juttatásának feltétele a hatékonysági elvárások rögzítése

 20. 2011. április 15-i kiírások: Gyógyító Magyarország - Egészségipar

 21. 2011. április 15-i kiírások: Zöldgazdaság-fejlesztés • Változások: • Vízrendezés átfogó, térségi szemléletű projektekkel (külterületi tározók, árokrendszerek a belterület védelme érdekében) • a KÖVIZIG-ek az önkormányzatok mellett csak konzorciumban pályázhatnak)

 22. 2011. április 15-i kiírások: Gyógyító Magyarország - Egészségipar

 23. 2011. június 15-i kiírások:Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztése • Változások: • Barnamezős területek fókusza erősödik • Támogatás maximuma csökken • Hangsúly a direkt kkv támogatásra (telephelyfejlesztés) helyeződik át

 24. 2011. június 15-i kiírások: Gyógyító Magyarország - Egészségipar Hangsúly a direkt kkv támogatásra (szolgáltatásfejlesztés) helyeződik át

 25. 2011. június 15-i kiírások: Zöldgazdaság-fejlesztés • Központi szennyvízkezelési politika követése (alternatív rendszerek vs. hagyományos csatornázás) • Fenntartható mintatelepülések (környezettudatosság • növelése, kisléptékű beavatkozások)

 26. 2011. Szeptember 15-i kiírások:Gyógyító Magyarország - Egészségipar

 27. Elvárt eredmények • 700-800 új munkahely teremtése (főként a telephelyfejlesztés, ipartelepítés és a turisztikai szolgáltatások fejlesztése útján – kb 70 ill. 40 db támogatott pályázat) • 10-13 klaszter támogatása • 5-7 db ipari parki, iparterület fejlesztés megvalósulása • 8-10 db turisztikai vonzerő fejlesztése • 10-14 db db TDM szervezet kialakulása, megerősödése • 7-9 db település szennyvízkezelésének megvalósulása • 10-12 db település vízrendezési problémáinak megoldása • 2-3 db hulladéklerakó rekultivációja

 28. Elvárt eredmények • 5-6 db fenntartható településfejlesztési program támogatása • 34 km alsórendű út felújítása • 10-12 km kerékpárút építése • 10-15 db bölcsőde felújítása, építése • 20-22 db egészségház felújítása • 3 db kistérségi járóbeteg-ellátó központ fejlesztése • 5 db rehabilitációs ellátási központ fejlesztése • 10-12 db óvoda fejlesztése

 29. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! • Breznovits István • ügyvezető igazgató • Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. • www.westpa.hu • www.ujszechenyiterv.gov.hu