Teologia i mplinirea de sine
Download
1 / 91

- PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

Teologia şi împlinirea de sine. - Repere pe traseul remodelării destinului -. Vocaţia interdisciplinară a teologiei. Era post-modernă fărâmiţează atenţia individului şi a societăţii în toate direcţiile ;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - aldan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Teologia i mplinirea de sine

Teologia şi împlinirea de sine

- Repere pe traseul remodelării destinului -


Voca ia interdisciplinar a teologiei
Vocaţia interdisciplinară a teologiei

 • Era post-modernă fărâmiţează atenţia individului şi a societăţii în toate direcţiile;

 • Ştiinţa înseamnă de fapt “ştiinţe”, propunând fiecare o cunoaştere sectorială, parţială, doar a unui segment din complexa realitate;


Doar un singur lucru trebuie
“Doar un singur lucru trebuie…”

 • Trăim în universul specializărilor în care ne lipseşte viziunea de ansamblu,sau nu ne interesează, deoarece ni se pare neimportantă;


Teologia i mplinirea de sine


Teologia i mplinirea de sine


Teologia i mplinirea de sine
La urma urmelor, să trecem dincolo de ele, să păşim în există o unică problemă care ne interesează, şi aceasta este aceea a destinului nostru etern.


Teologie pastoral sau pastoralitate a teologiei
TEOLOGIE PASTORALĂ să trecem dincolo de ele, să păşim în SAU „PASTORALITATE” A TEOLOGIEI?


Teologia i mplinirea de sine


Compartimentarea interioar a teologiei
“Compartimentarea” interioară a Teologiei ştiinţifice diferite, există totuşi un


Patru filoane de baz

Biblic ştiinţifice diferite, există totuşi un

Studiul şi Exegeza Noului Testament,

Studiul şi Exegeza Vechiului Testament,

Limba ebraică, limba greacă, limba latină etc.;

Istoric

Istoria Bisericii Ortodoxe Române,

Istoria Bisericească Universală,

Bizantinologia,

Patrologia etc.;

3. Sistematic

Teologia Dogmatică,

Teologia Fundamentală,

Teologia Morală,

Misiologia, Ecumenismul, Sectologia etc.

4. Practic

Teologia Liturgică,

Omiletica şi Catehetica,

Dreptul Bisericesc,

Ritualul şi Muzica bisericească,

Pastorala etc.

Patru filoane de bază:


Pastorala
Pastorala ştiinţifice diferite, există totuşi un

 • Psihologia Pastorală;

  • Consilierea Pastorală

 • Teologia Pastorală;

  • Antropologia Pastorală;

  • Pedagogia Pastorală;

 • Sociologia Pastorală;

  • Acţiunea pastorală în postmodernitate

 • Psihoterapia Pastorală

  • Psihopatologia şi terapeutica creştină;

  • Medicina pastorală.


 • Abunden a at tor discipline teologice cu subdiviziuni comport riscul f r mi rii
  Abundenţa atâtor discipline teologice (cu subdiviziuni) comportă riscul fărâmiţării…

  • Teologia Morală cuprinde şi Mistica, Ascetica, Formarea Duhovnicească;

  • Pastoralei îi revine responsabilitatea sintezei, a „extragerii numitorului comun”: este disciplina cu vocaţia esenţializării retrospective;


  Pastorala o disciplin a prezentului
  Pastorala, o disciplină a prezentului comportă riscul fărâmiţării…

  • Arta acţiunii duhovniceşti în lumea de azi, expunând strategiile concretizării practice a vocaţiei preoţeşti.

  • Este disciplina teologică cea mai ancorată în prezent: ea comunică cu realitatea vie de azi, reacţionează la provocările culturii contemporane;

  • Ea este disciplina teologică prin care„Teologia în general” comunică cu civilizaţia lumii în care trăim.  Teologia i mplinirea de sine

  • Pastorala încearcă publicării lui…”să ne introducă în mod responsabil în gândirea teologică şi culturală a lumii contemporane.


  Teologia i mplinirea de sine  Teologia i mplinirea de sine

  „Vai de păstorii care se pasc pe ei înşişi! Nu trebuie păstorii să păstorească turma? Voi mâncaţi grăsimea, vă îmbrăcaţi cu lâna, tăiaţi ce e gras, dar nu paşteţi oile!

  Iezechiel 34,2


  Teologia i mplinirea de sine
  păstorii să păstorească turma? Voi mâncaţi grăsimea, vă îmbrăcaţi cu lâna, tăiaţi ce e gras, dar nu paşteţi oile!Vai, vouă! Căci aţi luat cheile Împărăţiei. Voi înşivă n-aţi intrat, iar pe cei care voiau să intre, i-aţi împiedicat.”

  (Luca 11,52)


  Teologia i mplinirea de sine

  Iezechiel 34, 15 păstorii să păstorească turma? Voi mâncaţi grăsimea, vă îmbrăcaţi cu lâna, tăiaţi ce e gras, dar nu paşteţi oile!

  „Pe viaţa Mea – zice Domnul Dumnezeu – pentru că oile Mele au ajuns de jaf,

  îmi voi lua înapoi oile din mâinile păstorilor,

  nu-i voi mai lăsa să-Mi pască oile, şi

  nu se vor mai paşte nici pe ei înşişi, căci îmi voi scăpa oile din gura lor, şi nu le vor mai sluji cu hrană.

  Eu însumi îmi voi paşte oile...”


  S a mplinit n vreun fel aceast profe ie
  S-a împlinit în vreun fel această profeţie? păstorii să păstorească turma? Voi mâncaţi grăsimea, vă îmbrăcaţi cu lâna, tăiaţi ce e gras, dar nu paşteţi oile!


  Care tiin e sunt mai apropiate de teologie
  Care ştiinţe sunt mai apropiate de Teologie? păstorii să păstorească turma? Voi mâncaţi grăsimea, vă îmbrăcaţi cu lâna, tăiaţi ce e gras, dar nu paşteţi oile!


  Teologia versus filosofia

  Teologia versus Filosofia păstorii să păstorească turma? Voi mâncaţi grăsimea, vă îmbrăcaţi cu lâna, tăiaţi ce e gras, dar nu paşteţi oile!

  În cunoaşterea globală a realităţii, un loc special îl are filosofia.


  Teologia i mplinirea de sine  Teologia i mplinirea de sine
  Fiecărui om, la naştere, i să dă o cunoaştere reală;cheia spre porţile raiului; Aceeaşi cheie deschide însă şi porţile iadului(Proverb budist)


  Teologia i mplinirea de sine


  Teologia i mplinirea de sine


  Teologia i mplinirea de sine

  • Filosofia este şi profund, arena întrebărilor esenţiale, locul unde se pun cu competenţă întrebările corespunzătoare interesului nostru ultim.


  Filosofia pledoarie pentru esen ialitate
  Filosofia: pledoarie pentru esenţialitate şi profund,

  • Puterea filosofiei stă în capacitatea de a pune bine întrebările, dar răspunsurile nu le poate da.

  • Important este însă faptul că într-o întrebare bine pusă găsim deja jumătate din răspuns.  Nae ionescu este o absurditate s nve i filosofia
  Nae Ionescu: şi profund, “Este o absurditate să înveţi filosofia!”


  Teologia i mplinirea de sine


  Teologia i mplinirea de sine


  Teologia i mplinirea de sine


  Teologia i mplinirea de sine


  Teologia i mplinirea de sine


  Teologia i mplinirea de sine


  Teologia i mplinirea de sine

  • Filosofia este poarta de acces spre unica adevărată identitate, spre o reflecţie sistematică care, dusă până la ultimele ei consecinţe, ne poartă fie la extaz, fie la disperare.


  Teologia i mplinirea de sine
  După ce filosofia l-a condus pe om la marile întrebări existenţiale, intervine teologia şi Biserica cu marile răspunsuri.


  Teologia i mplinirea de sine
  Fără o reflecţie filosofică, omul se trezeşte că primeşte răspunsuri la întrebări pe care nu şi le-a pus niciodată.


  Teologia i mplinirea de sine

  • Filosofia este capabilă să determine orientarea culturii primeşte răspunsuri la întrebări pe care nu şi le-a pus niciodată.unei epoci.

  • Tocmai de aceea Biserica trebuie să fie preocupată de convertirea instituţiilor care determină orientarea culturii: şcolile, facultăţile, universităţile, academia etc.

  • Fără o convertire a acestora descreştinarea societăţii este asigurată!


  Teologia i mplinirea de sine
  Biserica este spaţiul unei cunoaşteri metafizice, care este preocupată de ceea ce este dincolo de aparenţă.

  • Această cunoaştere este, de fapt, cunoaşterea lui Dumnezeu, care se realizează în Biserică, fiind însă diferită de cea obţinută în urma eforturilor ştiinţifice.

  • Ea este directă şi totală, este rezultatul unei experienţe, nu este de natură strict teoretică.  Pastorala poate crea contextul necesar pentru o astfel de experien
  Pastorala poate crea contextul necesar pentru o astfel de fi contestată de nimic.experienţă.

  Teologia i mplinirea de sine


  Pietrificarea inimii
  Pietrificarea inimii “elita” duhovnicească;

  • Inima omului contemporan este împietrită şi nu-L mai simte pe Dumnezeu.

  • Experienţa întâlnirii cu Dumnezeu, a cunoaşterii şi a „unirii mistice” cu El, nu este o experienţă uşor de dobândit.  Exist vreun test gril de evaluare a nivelului duhovnicesc al fiec ruia dintre noi
  Exist această experienţăă vreun “test grilă” de evaluare a nivelului duhovnicesc al fiecăruia dintre noi?  Teologia i mplinirea de sine


  Catafatism prin afirmare
  Catafatism/prin afirmare Dumnezeu se revelează sufletului uman;

  • Occidentul s-a încăpăţânat mult în tentativa de a surprinde în cuvinte extazul mistic al sufletului care L-a găsit pe Dumnezeu, crezând că, prin cuvinte, va putea şi comunica acest extaz.


  Apofatism prin nega ie

  Apofatism/prin negaţie… Dumnezeu se revelează sufletului uman;

  Orientul, în schimb, s-a încăpăţânat să nege în mod sistematic faptul că expresiile raţionale, folosite pentru a exprima experienţa profundă a sufletului în unire cu Dumnezeu, corespund exact trăirilor sale duhovniceşti.


  Teologia i mplinirea de sine


  Teologia i mplinirea de sine


  Teologia i mplinirea de sine
  Atât timp cât o fiinţă umană este confortabil instalată în istorie, este lipsită de interes faţă de tot ceea ce este dincolo de istorie!


  Ortodoxia poart cu sine peste veacuri con tiin a valorii contempla iei i a ascezei
  Ortodoxia poartă cu sine peste veacuri, instalată în istorie, este lipsită de interes faţă de tot ceea ce este dincolo de istorie!conştiinţa valorii contemplaţiei şi a ascezei.

  • Asceza este capacitatea de a şti să-ţi limitezi propriile nevoi.

  • Occidentul, prin imperiul tehnologic pe care l-a instaurat pe pământ, încurajează şi chiar impune creşterea la infinit a nevoilor umane. Merge în direcţie exact inversă.


  Omul de ast zi nu mai cunoa te normele elementare ale vie ii interioare
  Omul de astăzi nu mai cunoaşte normele elementare ale vieţii interioare…

  • Examenul tăcerii şi al singurătăţii spune foarte mult

   • despre om,

   • despre nivelul lui duhovnicesc,

   • despre vigoarea relaţiei lui cu Dumnezeu şi

   • despre profunzimea raportului său cu semenii.


  Provocarea omului la t cere
  Provocarea omului la tăcere vieţii interioare…

  • Examenul izolării de semeni;

  • Cei care nu s-au exersat în tainele vieţii interioare vor trece prin cea mai puternică criză a existenţei lor, în momentul în care vor fi interpelaţi de tăcere şi de izolare.


  Teologia i mplinirea de sine


  Teologia i mplinirea de sine

  • De fapt, aceste două demersuri sunt corelative. În fiecare clipă, fiecare gest uman, fiecare vorbă şi fiecare gând este o decisă luare de poziţie "pro" sau "contra" lui Dumnezeu.

  • Nu există acţiuni umane care să fie strict „neutre” din punct de vedere spiritual şi moral, respectiv care să nu aibă o orientare "pro" sau "anti" hristică.


  Cunoa terea lui dumnezeu de c tre credincio i constituie elul ac iunii pastorale
  Cunoaşterea lui Dumnezeu clipă, fiecare gest uman, fiecare vorbă şi fiecare gând este de către credincioşi constituie ţelul acţiunii pastorale.


  Care sunt etapele apropierii de dumnezeu
  Care sunt etapele apropierii de Dumnezeu? clipă, fiecare gest uman, fiecare vorbă şi fiecare gând este


  Teologia i mplinirea de sine

  • Drumul apropierii de Dumnezeu cunoaşte multe etape. clipă, fiecare gest uman, fiecare vorbă şi fiecare gând este

  • Prima dintre ele este suscitarea interesului pentru Dumnezeu a credincioşilor

   • aflaţi în stare de „anestezie” duhovnicească, adică

   • neinteresaţi în mod explicit de mesajul lui Dumnezeu pentru lumea de azi.


  Poate fi omul fericit f r dumnezeu
  Poate fi omul fericit, fără Dumnezeu? clipă, fiecare gest uman, fiecare vorbă şi fiecare gând este


  Teologia i mplinirea de sine