slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Orbis pictus 21. století

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Orbis pictus 21. století - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu. Orbis pictus 21. století. Usměrňovače II. OB21-OP-EL-ELN-JANC-U-2-007. Jednocestný usměrňovač. Zapojení jednocestného usměrňovače s odporovou zátěží je na obr.2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Orbis pictus 21. století' - alcina


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Tato prezentace byla vytvořena

v rámci projektu

Orbis pictus

21. století

usm r ova e ii

Usměrňovače II

OB21-OP-EL-ELN-JANC-U-2-007

jednocestn usm r ova
Jednocestný usměrňovač
 • Zapojení jednocestného usměrňovače s odporovou zátěží je na obr.2.
 • Usměrňovací dioda D je polarizována v přímém směru a prochází jí proud iF do zátěže RZ jen tehdy, když je na její anodě větší napětí než na katodě, což nastává při kladné půlvlně výstupního napětí u2.
slide4
Obr. 2 Jednocestný usměrňovač
 • a) zapojení
 • b) průběhy napětí a proudu bez kondenzátoru C0
 • c) průběhy napětí a proudu po připojení kondenzátoru C0
jednocestn usm r ova1
Jednocestný usměrňovač
 • Zátěží RZ prochází usměrněný, ale pulsující proud, jehož maximální hodnota je dána maximální hodnotou napětí na výstupním vinutí transformátoru a celkovým odporem usměrňovací větve:
 • Střední hodnota usměrněného proudu Id je:
jednocestn usm r ova2
Jednocestný usměrňovač
 • Střední hodnota usměrněného napětí naprázdno Ud0 je:
 • Střední hodnota usměrněného napětí Ud, jestliže zátěží prochází proud Id, je dána vztahem:
jednocestn usm r ova3
Jednocestný usměrňovač
 • Ve vztahu pro Ud představuje první člen napětí naprázdno, druhý člen úbytek napětí na vnitřním odporu usměrňovače ( na odporu fáze).
 • Celý vztah představuje rovnici zatěžovací charakteristiky zdroje.
jednocestn usm r ova4
Jednocestný usměrňovač
 • Průběhy usměrněného napětí a proudu v obvodu jsou na obr. 2b.
 • Je z nich vidět, že záporná půlvlna střídavého napětí je potlačena a v době, kdy dioda nevede, působí jako závěrné napětí mezi katodou a anodou diody.
 • Největší hodnota napětí, kterým je dioda namáhána ve zpětném směru, je U2mPři volbě diody musí být proto splněna podmínka
 • kde URM je špičkové závěrné napětí diody.
jednocestn usm r ova5
Jednocestný usměrňovač
 • Průběh pulsujícího usměrněného napětí lze výrazně ovlivnit připojením kondenzátoru Co o velké kapacitě paralelně k zátěži RZ.
 • Bývá to obvykle elektrolytický kondenzátor s kapacitou několik desítek, stovek i více F.
 • Čím má Co větší kapacitu, tím je zvlnění menší.
 • Maximální kapacita je omezena proudovým nárazem, který snese dioda v okamžiku připojení usměrňovače k elektrické síti — udává ji výrobce.
jednocestn usm r ova6
Jednocestný usměrňovač
 • Průchodem proudu diodou se nabíjí kondenzátor v naznačené polaritě.
 • Proud prochází diodou pouze v tom úseku periody, když napětí na trans­formátoru (na anodě diody) je větší než napětí na kondenzátoru Co (katodě diody).
 • Tento časový úsek se nazývá úhel vedení a označuje se .
 • V době, kdy dioda nevede, vybíjí se kondenzátor Co přes zátěž RZ.
jednocestn usm r ova7
Jednocestný usměrňovač
 • Z průběhů napětí na obr. 2c je vidět, že napětí na zátěži RZkolísá při nabíjení a vybíjení kondenzátoru Co okolo střední hodnoty Ud.
 • Toto zvlnění, jehož první harmonická má stejnou frekvenci jako elektrická síť a má amplitudu UZV, je tím menší, čím menší je zatěžovací proud (vybíjecí proud kondenzátoru Co) a s tím související úhel vedení .
 • Když pracuje usměrňovač naprázdno, nabije se kondenzátor C0 na maximální napětí výstupního vinutí U2m, dioda se uzavře a úhel vedení a zvlnění jsou nulové.
jednocestn usm r ova8
Jednocestný usměrňovač
 • Maximální napětí URm, kterým je dioda namáhána ve zpětném směru, je dáno součtem amplitudy napětí U2m ve zpětném směru a napětí U2m na kondenzátoru.
 • K tomuto stavu dochází při práci usměrňovače naprázdno, potom
slide13

Děkuji za pozornost

Ing. Ladislav Jančařík

literatura
Literatura
 • J. Chlup, L. Keszegh: Elektronika prosilnoproudé obory, SNTL Praha 1989
 • M. Bezděk: Elektronika I, KOPP České Budějovice 2002
 • D. Mayer: Úvod do teorie elektrických obvodů,

SNTL Praha /ALFA Bratislava 1978