slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Orbis pictus 21. století PowerPoint Presentation
Download Presentation
Orbis pictus 21. století

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Orbis pictus 21. století - PowerPoint PPT Presentation


 • 223 Views
 • Uploaded on

Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu. Orbis pictus 21. století. Šroubové spoje. OB21-OP-STROJ-SPS-TRE-M-2-001. Šroubové spoje. Šroubové spoje patří mezi rozebíratelné spoje s tvarovým stykem,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Orbis pictus 21. století


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu Orbis pictus 21. století

  2. Šroubové spoje OB21-OP-STROJ-SPS-TRE-M-2-001

  3. Šroubové spoje • Šroubové spoje patří mezi rozebíratelné spoje s tvarovým stykem, • šrouby jsou nejčastěji používané strojní součásti a není snad stroje, kde by se nevyskytovaly. • jsou velmi častým konstrukčním prvkem strojních uzlů, jejich použití je rozsáhlé i díky tomu, že šrouby, matice, podložky,.. jsou normalizovány a tím je dána jejich vyměnitelnost. Realizace šroubových spojů: • Maticovými šrouby • Zavrtanými šrouby • Závrtnými šrouby

  4. Šroubové spoje • K rozebíratelnému spoji šroubových spojů se používají: • Šrouby • Matice • Podložky • Různé pojistky proti uvolnění

  5. Maticové šrouby • Spojované součásti jsou k sobě přitlačovány hlavou šroubu a maticí.

  6. Zavrtané šrouby • Spojované součásti jsou k sobě přitlačovány maticí a závitovou částí šroubu, pružná podložka brání uvolnění šroubu.

  7. Závrtné šrouby • Spojované součásti jsou k sobě přitlačovány kuželovou hlavou a závitovou částí šroubu.

  8. Lícované šrouby • Mohou být namáhány na střih, • Nutné lícované otvory, • Zvýšená pracnost a použití jen v nutných případech.

  9. B D C A E F G H Tvary hlav šroubů • A-šroub se šestihrannou hlavou • B-šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem • C-šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem-nízká • D-šroub s kuželovou hlavou a vnitřním šestihranem • E-šroub s válcovou hlavou • F-zápustný šroub • G-zápustný šroub s čočkovitou hlavou • H-zápustný šroub s čočkovitou hlavou

  10. Výběr tvarů hlav šroubů

  11. Tvary matic a jejich použití

  12. Výběr tvarů matic

  13. Výběr tvarů podložek

  14. Pojištění šroubových spojů

  15. Výpočty spojovacích šroubů • Rozeznáváme dva základní typy namáhání: • A. Šroubové spoje zatížené silou v ose šroubu, • B. Šroubové spoje zatížené silou kolmou k ose šroubu. • Při zatížení v ose šroubu se šroub počítá na tah a na otlačení v závitech matice. Šroub zatížený kolmo k ose (např. lícovaný šroub) se počítá na střih a na otlačení dříku šroubu. A B

  16. Výpočty spojovacích šroubů • Vzorce pro výpočet, šroub zatížený osovou silou: • Nejprve si zvolíme materiál šroubu a matice (pokud už není zadán předem) a zjistíme jeho Re z tabulky mechanických vlastností, • Pak zjistíme dovolené napětí podle typu namáhání z příslušné tabulky. Vypočítáme jmenovitý výpočtový průřez As podle vzorce nebo najdeme v ST. • Poté v tabulkách vyhledáme nejbližší vyšší normalizovaný průřez šroubu. • Nakonec přiřadíme ke šroubu matici. Pokud je normalizovaná, přiřadíme ji podle norem (např. ISO 4032) a dále už většinou nic nepočítáme. Pokud je nenormalizovaná, zjistíme dovolený tlak v závitech podle příslušné tabulky a vypočítáme počet závitů z a výšku matice m: • kde P je stoupání závitu a H1 = (d –D1)/2.

  17. Výpočty spojovacích šroubů • Šroub zatížený silou kolmou k ose šroubu: • Opět si nejdříve zvolíme materiál šroubu a dovolené napětí ve střihu z příslušných tabulek (viz dále) Dovolený tlak pD ≈ 0,6 Rm pro litinu a 0,8 ÷ 1 Re pro ocel. Počítá se průměr dříku šroubu podle následujících pevnostních rovnic: • Nakonec vyhledáme v tabulkách nejbližší vyšší normalizovaný průměr šroubu (např. z ČSN 02 1111). • Poznámka: Závit šroubu nebo matice počítáme na střih a otlačení pouze jedná-li se o nenormalizovanou součást!!!

  18. Příklady šroubových spojů

  19. Utahovaní šroubových spojů

  20. Použitá literatura • Technologie zpracování kovů + příklady, Frischner, Skop, Knourek • Moderní strojírenství, Josef Dilinger a kolektiv • Strojnictví I, J. Doleček, Z. Holoubek • Strojnictví II, J. Doleček, Z. Holoubek • Příklady, Frischner, Piegler, Pragač • Strojní montáže, K. Mička, P. Kolář • Strojnické tabulky, J. Leinveber, J. Řasa, P. Vávra • Stroje a zařízení I, J. Doleček, P. Gajdoš, V. Novák