slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Poslovna aplikacija za upravljanje i praćenje poslovanja proizvodnog poduzeća – ERP informacijski sustav upravljanja p PowerPoint Presentation
Download Presentation
Poslovna aplikacija za upravljanje i praćenje poslovanja proizvodnog poduzeća – ERP informacijski sustav upravljanja p

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Poslovna aplikacija za upravljanje i praćenje poslovanja proizvodnog poduzeća – ERP informacijski sustav upravljanja p - PowerPoint PPT Presentation


 • 343 Views
 • Uploaded on

Poslovna aplikacija za upravljanje i praćenje poslovanja proizvodnog poduzeća – ERP informacijski sustav upravljanja poduzećem Osnovne karakteristike sustava: izrađen u Delphi 7 razvojnom alatu Firebird SQL relacijska baza podataka višekorisnički rad klijent-server tehnologija

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Poslovna aplikacija za upravljanje i praćenje poslovanja proizvodnog poduzeća – ERP informacijski sustav upravljanja p


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Poslovna aplikacija za upravljanje i

praćenje poslovanja proizvodnog poduzeća – ERP

informacijski sustav upravljanja poduzećem

slide2

Osnovne karakteristike sustava:

 • izrađen u Delphi 7 razvojnom alatu
 • Firebird SQL relacijska baza podataka
 • višekorisnički rad
 • klijent-server tehnologija
 • radi na Windows operacijskim sustavima (Win98, WinNT, Win2000, WinXP)
 • vođenje poslovanja više poduzeća
 • ugodno grafičko sučelje
 • 100% hrvatski proizvod razvijan u proizvodnji i maksimalno prilagođen potrebama proizvodnje
slide3

KOMERCIJALA

ŠIFRARNICI

KADROVSKA EVIDENCIJA I OBRAČUN PLAĆA

SKLADIŠTE

MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO

VANJSKO TRGOVINSKO POSLOVANJE

RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

PROIZVODNJA

Poslovne funkcije koje pokriva (moduli sustava):

slide4

Rezultate obrada moduli spremaju u relacijsku bazu podatakapreko središnjeg komunikacijskog modula preko kojeg i međusobno razmjenjuju podatke

KOMERCIJALA

ŠIFRARNICI

KADROVSKA EVIDENCIJA I OBRAČUN PLAĆA

SKLADIŠTE

MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO

VANJSKO TRGOVINSKO POSLOVANJE

RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

PROIZVODNJA

FirebirdRDBMS

Središnji

komunikacijski

modul

slide5

Ovakvim programom dobivamo jedinstvenost i povezanost podataka na način da se jednom unešeni podatak ne mora više unositi, već se razmjenuje komunikacijom između modula.

slide6

Pristup programu je zaštićen – svaki korisnik se mora identificirati svojim korisničkim imenom i lozinkom

slide8

Opisi modula sustava:

 • Šifrarnici
 • osnova za korištenje softvera
 • definirani osnovni podaci o partnerima, skladištima, artiklima, repromaterijalima, poluproizvodima i proizvodima, cjenici, radni kalendar, organizacijske jedinice, partneri, banke, tečajne liste
slide10

2. Skladišno poslovanje

 • praćenje i kontrola stanja skladišta preko skladišnih dokumenata:
 • - ulaz robe – primke, povratnice, predatnice
 • - izlaz robe – zahtjevnice-izdatnice, otpremnice gotovih proizvoda, otpremnice robe za daljnju prodaju, povrat robe dobavljaču
 • - međuskladišnice – izlaz iz jednog skladišta i ulaz na drugo
 • - inventurne liste – inventure skladišta i usklađenje stanja skladišta
 • - početno stanje – početno stanje skladišta na početku poslovne godine ili obračunskog razdoblja
 • - kartice artikla – stanja pojedinog materijala na skladištu, automatsko ažuriranje dokumentima
 • - zapisnici o storniranju dokumenta, zapisnici o promjeni šifre, zapisnici o otpisu
slide12

3. Materijalno knjigovodstvo

 • računi – računi dobavljača, usluga, vanjske dorade
 • kalkulacije zavisnih troškova nabave – kalkulacija svih troškova nabave, raspored troškova po određenoj metodi
 • knjiženja dokumenata - knjiženje skladišnih dokumenata, automatska upozorenja eventualnih nepravilnosti, skidanje stanja skladišta po odabranoj metodi (FIFO, LIFO, HIFO, metoda prosječne cijene)
 • periodička izvješća
 • fakture – izlazne fakture otpremljene robe (faktura na temelju otpremnice), fakture usluga, predračuni, ponude, upisi cijena prema skladišnom dokumentu, prema cjeniku ili potvrđenoj cijeni narudžbe kupca, rabati, PDV, mogućnost fakturiranja u kunama ili stranoj valuti, mogućnost ispisa na više jezika
slide13

4. Komercijala – narudžbe kupaca i narudžbe dobavljačima

 • narudžbe kupaca – evidencija narudžbe, prijedlog mogućeg termina prema terminskom planu proizvodnje, otvaranje radnog naloga iz narudžbe, prikaz moguće količine za proizvodnju prema trenutnom stanju skladišta
slide14

potvrđivanje narudžbi – potvrda određene narudžbe s mogućnošćupotvrđivanja pojedine stavke na više termina

 • narudžbe dobavljačima – narudžbe koje šaljemo dobavljačima, praćenje isporuka, mogućnost zatvaranja narudžbe preko primke
 • naručivanje prema potrebama proizvodnje – prema planu zauzetosti kapaciteta, stanju na skladištu i naručenim količinama, automatsko generiranje narudžbe prema knjigi dobavljača
slide15

5. PROIZVODNJA

 • tehnologija – sastavnice i operacijski listovi proizvoda
 • Sastavnica: - svi potrebni repromaterijali i poluproizvodi za određeni proizvod
slide19

radni nalog – prikaz materijala po sastavnici, mogućnost generiranja zahtjevnice i otvaranja naloga za poluproizvod

slide20

grubi terminski plan proizvodnje – pokazuje moguću zauzetost kapaciteta po organizacijskoj jedinici ili stroju i uska grla (moguću prekapacitiranost)

slide23

obračun proizvodnje:

  • obračun radnog naloga
  • obračun nedovršene proizvodnje na dan
  • pregled troškova proizvodnje u određenom periodu
  • praćenje realizacije proizvodnje (proizvodna cijena i prodajna cijena)
  • praćenje troškova radnog naloga u odnosu na predkalkulaciju
slide24

6. Vanjsko-trgovinsko poslovanje

 • nadzorna knjiga uvoza-izvoza – praćenje nadzorne knjige uvoza i izvoda prema određenom postupku, generiranje skladišne primke iz uvoznih podataka
slide25

problematika unutarnje proizvodnje – praćenje uvoza, zaduženje skladišta, razduženje temeljem izvoza (otpremnice) po FIFO metodi a prema prijavljenim normativima, ispis sve potrebne dokumentacije

slide26

7. Računovodstvo i financije

 • osnovna sredstva - evidencija osnovnih sredstava, praćenje prometa preko dokumenata (ulaz, izlaz, povećanje vrijednosti osnovnog sredstva), mogućnost simuliranja obračuna amortizacije bez knjiženja, obračun amortizacije u određenom periodu, ispis svih potrebnih izvješća
 • salda konti kupaca i dobavljača - salda konti kupaca i dobavljača, prebacivanje ulaznih i izlaznih računa iz materijalnog knjigovodsva u salda konti ili direktni unos ulaznih i izlaznih računa, ispisi salda konti, generiranje PDV obrasca
 • knjiženja (temeljnice) - dokument knjiženja poslovnih događaja u glavnu knjigu (prijenos računa iz salda-konti, mogućnost automatskog raspoređivanja iznosa po kontima, knjiženje izvoda, prijenos i knjiženje početnog stanja u godini-početno stanje je stanje konta na kraju godine)
 • glavna knjiga - pregled svih knjiženja po kontima, ispis svih potrebnih izvješća (npr. brutto bilanci po razredima, klasama, sintetičkim ili analitičkim kontima)
slide27

8. Kadrovska evidencija i obračun osobnih dohodaka

 • evidencija svih zaposlenih - evidencija svih podataka o zaposlenima (osobni podaci, podaci o stanovanju, podaci o stručnoj spremi, članovima obitelji, poreznim olakšicama, koeficijentima za plaću, ugovorenoj plaći, godišnjim odmorima, stažu (izračun staža na određeni dan), evidencija izostananaka (bolovanja, godišnji odmori), ispisi raznih izvješća vezanih uz kadrove
 • obračun osobnih dohodaka – obračun prema koeficijentu, ugrovorenoj brutto ili netto plaći, obračun svih doprinosa, poreza i prireza, mogućnost više obračuna mjesečno, obračun bolovanja, obustava
 • izvješća (po obračunu i periodička) – ispis svih potrebnih izvješća po obračunu (platne liste, RSm obrazac, ID obrazac, SPL obrazac, rekapitulacije obračuna) i periodičkih obrazaca (PK-1,PK-2, IP obrazac,...)
 • prijenos dokumenta medijem (disketa) – generiranje disketa za RSm obrazac i liste za banke
 • ispis platnih naloga – generiranje i ispis svih platnih naloga po obračunu (doprinosi, porezi i prirezi, krediti, isplate) na HUB1 i HUB1.1 obrasce
slide28

Mogućnosti rada:

 • kao kompletno rješenje – svi moduli čime se pokrivaju sve poslovne funkcije i procesi proizvodnog poduzeća
 • određeni moduli – pokrivenost određenih funkcija i procesa, smanjena mogućnost automatike:
  • skladišno i materijalno
  • kadrovska evidencija i obračun plaća
  • skladišno, materijalno i proizvodnja
  • narudžbe, skladišno, materijalno
  • narudžbe, skladišno, materijalno i proizvodnja
  • mogućnost kombiniranja s računovodstvom i financijama te modulom vanjsko-trgovinskog poslovanja
 • pojedini moduli – pokrivenost jedne funkcije:
  • skladišno poslovanje
  • kadrovska evidencija
  • narudžbe (samo evidencijska razina)
  • vanjsko-trgovinsko poslovanje
  • računovodstvo i financije
slide29

korisnik u

lokalnoj

mreži

korisnik u

lokalnoj

mreži

korisnik u

lokalnoj

mreži

FirebirdRDBMS

Mogućnosti rada:

 • neograničen broj korisnika u lokalnoj mreži
 • svaki korisnik ima svoja prava pristupa
slide30

korisnik u

lokalnoj

mreži

korisnik u

lokalnoj

mreži

internet

korisnik u

lokalnoj

mreži

udaljeni korisnik

FirebirdRDBMS

Mogućnosti rada:

VPN

 • udaljeni korisnik također ima svoja prava pristupa podacima
 • posebno osiguranje za spajanje preko interneta
 • ograničen brzinom internetskog pristupa
slide31

Cilj piXio2 ERP sustava:

Dati pravu informaciju u pravo vrijeme.