ohjelmajohtaminen suomessa valtakunnallisen kyselytutkimuksen tuloksia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ohjelmajohtaminen Suomessa – valtakunnallisen kyselytutkimuksen tuloksia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ohjelmajohtaminen Suomessa – valtakunnallisen kyselytutkimuksen tuloksia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Ohjelmajohtaminen Suomessa – valtakunnallisen kyselytutkimuksen tuloksia - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

Ohjelmajohtaminen Suomessa – valtakunnallisen kyselytutkimuksen tuloksia. Päivi Lehtonen, Mikko Lehtonen Ohjelmien ja suurten projektien johtaminen STRAP–PPO-tutkimusprojektin loppuseminaari 20.5.2008 Teknillinen korkeakoulu, Otaniemi. Ohjelmajohtaminen Suomessa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ohjelmajohtaminen Suomessa – valtakunnallisen kyselytutkimuksen tuloksia' - alayna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ohjelmajohtaminen suomessa valtakunnallisen kyselytutkimuksen tuloksia

Ohjelmajohtaminen Suomessa – valtakunnallisen kyselytutkimuksen tuloksia

Päivi Lehtonen, Mikko Lehtonen

Ohjelmien ja suurten projektien johtaminen

STRAP–PPO-tutkimusprojektin loppuseminaari

20.5.2008 Teknillinen korkeakoulu, Otaniemi

STRAP-PPO - Strategic Linking of Programs for Public and Private Organizations

ohjelmajohtaminen suomessa
Ohjelmajohtaminen Suomessa

Millaisia ohjelmia suomalaisissa organisaatioissa toteutetaan?

Millaisia ovat erilaisten ohjelmien haasteet?

Ohjelmien arviointinäkökulmat ja onnistumisen mittaaminen

Ohjelmien menestyksekäs organisointi ja johtaminen

STRAP-PPO - Strategic Linking of Programs for Public and Private Organizations

strap ppo n viitekehys ohjelmien johtamiselle
STRAP–PPO:n viitekehys ohjelmien johtamiselle

OHJELMAN TILANNETEKIJÄT JA YMPÄRISTÖ

OHJELMAN TILANNETEKIJÄT JA YMPÄRISTÖ

OHJELMAKOKONAISUUDEN JOHTAMINEN

Ohjelma

Ohjelman tyyppi ja luonne

Organisaation tilanne

Ohjelman tyyppi ja luonne

Organisaation tilanne

Suunnittelu, organisointi, seuranta ja ohjaus

OHJELMAN TULOKSET JA MENESTYS

OHJELMAN TULOKSET JA MENESTYS

Projekti

Projekti

Tehokkuus, tuotokset, vaikutukset

Asiakkaan, toteuttajan ja sidosryhmien hyödyt

Tehokkuus, tuotokset, vaikutukset

Asiakkaan, toteuttajan ja sidosryhmien hyödyt

OHJELMAN PROJEKTIENKOORDINOINTI

Projekti

Projekti

OHJELMAN RAJOJEN JA YMPÄRISTÖN JOHTAMINEN

Viestintä, yhteistyö, riippuvuuksien ja konfliktien hallinta

Projekti

Ohjelman rajapinnat ja sidosryhmät

Ohjelman rooli ympäristössään

STRAP-PPO - Strategic Linking of Programs for Public and Private Organizations

ohjelmajohtamisen kyselytutkimus tausta ja toteutus
Ohjelmajohtamisen kyselytutkimus: tausta ja toteutus
 • Kyselytutkimuksen tavoitteena selvittää:
  • millaisia ohjelmia suomalaisissa organisaatioissa toteutaan?
  • miten ohjelmia johdetaan?
  • miten ohjelmat onnistuvat?
 • Kohderyhmä:
  • Yli 250 henkeä työllistävät suomalaiset yritykset, julkiset organisaatiot ja yhdistykset, joissa on hiljattain toteutettu ohjelma
  • Tuotekehitys-, tietojärjestelmä-, investointi- ja muut kehitysohjelmat
  • Vastaajana ohjelman vetäjä (ohjelmajohtaja)
 • Toteutus:
  • Kysely postitettiin 911 organisaatioon 2043 henkilölle ja pyydettiin tarvittaessa ohjaamaan edelleen

STRAP-PPO - Strategic Linking of Programs for Public and Private Organizations

miten kyselyss viitattiin ohjelmiin
Miten kyselyssä viitattiin ohjelmiin?

”Kyselytutkimus kohdistuu suuriin kehittämis-hankkeisiin, jotka koostuvat useista osaprojekteista. Kehittämishankkeet tavoittelevat merkittävää muutosta esimerkiksi organisaation rakenteeseen, prosesseihin, toimintatapoihin, tietojärjestelmiin tai tuotevalikoimaan. Tällaisia hankkeita voidaan kutsua myös ohjelmiksi tai suuriksi projekteiksi.”

STRAP-PPO - Strategic Linking of Programs for Public and Private Organizations

kyselyn vastaukset
Kyselyn vastaukset
 • 236 vastausta, 208 eri organisaatiosta
  • 55 % yrityksistä ja 45 % julkiselta sektorilta
 • Vastaajilla tyypillisesti pitkä kokemus projektityöstä
  • 38 % ylintä johtoa, 38 % keskijohtoa ja 19 % asiantuntijoita
 • Mukana erityyppisiä ohjelmia:

STRAP-PPO - Strategic Linking of Programs for Public and Private Organizations

millaisia ohjelmia vastaukset k sitteliv t
Millaisia ohjelmia vastaukset käsittelivät?
 • Tyypillinen ohjelma:
  • koostui 2-5 osaprojektista
  • kesti 1-3 vuotta
  • budjetti noin 500 000 €
  • toteuttajatiimissä 20-50 henkeä
 • Mukana myös hyvin suuria ja hyvin pieniä ohjelmia!
 • Miten ohjelmat oli organisoitu:
  • 76 % toteutettiin useassa toimipaikassa, 27 % useassa maassa
  • 89 %:lle nimetty ohjelmajohtaja, 84 %:lle ohjausryhmä ja 75 %:lle omistaja
  • 87 %:lla ohjelman alkaessa kirjallinen suunnitelma
  • 50 % oli osa suurempaa kokonaisuutta

STRAP-PPO - Strategic Linking of Programs for Public and Private Organizations

ohjelman laajuus ja prioriteetti
Ohjelman laajuus ja prioriteetti

Matala

Korkea

  • Ohjelmat tavoittelevat varsin laajaa muutosta
  • Muutosten merkittävyys organisaatiossa
  • Muutosten laajuus organisaatiossa
 • Ohjelmilla on tyypillisesti korkea prioriteetti
  • Kuinka paljon johto korostaa?
  • Kuinka merkittävä ohjelma on strategisesti?
 • Ohjelman kiireellisyys vaihtelee
  • Kuinka kiire toteutuksella on?
  • Kuinka nopea toteutus on?

STRAP-PPO - Strategic Linking of Programs for Public and Private Organizations

ohjelman uutuus ja selkeys
Ohjelman uutuus ja selkeys
 • Ohjelmien tavoitteiden ja toimintatapojen uutuus vaihtelee
  • Eroaako ohjelma tuotoksiltaan ja toimintatavoiltaan edeltäjistään?
  • Pitääkö hankkia uutta osaamista?
 • Tavoitteet ja toimintatavat koetaan varsin selkeiksi
  • Miten hyvin hyvin ohjelman alkaessa tiedetään:
   • Mitä tavoitellaan?
   • Mitä tehdään?
   • Miten tehdään?

STRAP-PPO - Strategic Linking of Programs for Public and Private Organizations

ohjelman osat ja sidokset
Ohjelman osat ja sidokset

Emo-organisaatio

Ohjelma

Projekti

Projekti

Projekti

Projekti

Projekti

STRAP-PPO - Strategic Linking of Programs for Public and Private Organizations

ohjelman osat ja sidokset1
Ohjelman osat ja sidokset

Ohjelmilla on vaihteleva määrä yhteyksiä ulkomaailmaan

Ohjelmien projektien välillä on tyypillisesti runsaasti yhteyksiä ja riippuvuuksia

Joissakin ohjelmissa projektit ovat hyvin erilaisia

Toisissa puolestaan samankaltaisia

STRAP-PPO - Strategic Linking of Programs for Public and Private Organizations

miten julkisen sektorin ohjelmat eroavat yksityisest sektorista
Miten julkisen sektorin ohjelmat eroavat yksityisestä sektorista

Julkinen sektori

 • Ohjelmat pitkiä ja tavoittelevat hyvin laajoja muutoksia
 • Ohjelmissa laaja toteuttajajoukko
 • Ohjelmat koetaan usein uusiksi ja epäselviksi
 • Usein portfoliotyyppisiä ohjelmia – osaprojektit melko riippumattomia
 • Ohjelmilla paljon yhteyksiä organisaation muihin toimintoihin ja sidosryhmiin

Yksityinen sektori

 • Ohjelmilla suurempi budjetti
 • Ohjelmat lyhyempiä ja kiireellisempiä
 • Ohjelmat kansainvälisempiä

STRAP-PPO - Strategic Linking of Programs for Public and Private Organizations

erityyppiset ohjelmat
Erityyppiset ohjelmat

TIETOJÄRJESTELMÄ- KEHITYS

TUOTEKEHITYS

INVESTOINTI

TOIMINNAN KEHITYS

STRAP-PPO - Strategic Linking of Programs for Public and Private Organizations

ohjelmien menestys

Ohjelmien menestys

STRAP-PPO - Strategic Linking of Programs for Public and Private Organizations

onnistumisen arviointi
Onnistumisen arviointi

Ohjelman vaikutukset

Ohjelman toteutus

 • Ympäristön arviointi
 • Sidosryhmien tunnistaminen
 • Tarpeiden arviointi
 • Suunnittelun tuki
 • Tilannekatsaukset
 • Suunnan tarkistukset
 • Tulosten arviointi
 • Vaikutusten arviointi
 • Jatkotoimenpiteiden tarpeiden arviointi

STRAP-PPO - Strategic Linking of Programs for Public and Private Organizations

n k kulmia ohjelman onnistumiseen
Näkökulmia ohjelman onnistumiseen

Toteutuksen tehokkuus

Tuotosten laatu

Vaikutusten saavuttaminen

Tulevaisuuden mahdollisuuksien avautuminen

Asiakkaan tyytyväisyys

Ohjelmatiimin tyytyväisyys

Organisaation johdon tyytyväisyys

Muiden sidosryhmien tyytyväisyys

STRAP-PPO - Strategic Linking of Programs for Public and Private Organizations

ohjelmien onnistuminen kyselyaineistossa
Ohjelmien onnistuminen kyselyaineistossa

STRAP-PPO - Strategic Linking of Programs for Public and Private Organizations

ohjelmien onnistumisesta
Ohjelmien onnistumisesta
 • Vastaukset onnistuneista ohjelmista
  • Vain muutamia keskeytettyjä
  • Etenkin tuotokset onnistuneita
 • Vaikutusten saavuttaminen on vaikeampaa kuin pelkkä tuotosten toteutus
 • Tehokas toteutus näyttäisi johtavan vaikutuksiin ja tyytyväisyyteen

STRAP-PPO - Strategic Linking of Programs for Public and Private Organizations

haastavia ohjelmia
Haastavia ohjelmia
 • Epäselviksi koetut ohjelmat
  • Vaikeampi saavuttaa tehokkuutta, vaikutuksia ja tyytyväisyyttä
 • Ohjelmat, joihin tehdään paljon muutoksia
  • Ohjelmissa, joissa tehtiin paljon muutoksia tavoitteisiin, toimintatapoihin ja sisältöön, oli matalampi vaikuttavuus, toteutuksen tehokkuus ja tyytyväisyys
 • Laajat ja monimutkaiset ohjelmat
  • Etenkin osaprojektien erilaisuus vaikeuttaa toteutusta
  • Kuitenkin pienellä ohjelmalla saadaan harvoin aikaan merkittäviä vaikutuksia, etenkin julkisella sektorilla

STRAP-PPO - Strategic Linking of Programs for Public and Private Organizations

ohjelmien hyv t toimintatavat
Ohjelmien hyvät toimintatavat
 • Kannattaa tarttua uudenlaisiin ratkaisumalleihin
  • Toiminnan kehittämisessä uudet ratkaisut saavat aikaan enemmän vaikutuksia
 • Ohjelmalle riittävä prioriteetti
  • Riittävän korkea prioriteetti ja johdon huomio lisäävät vaikuttavuutta
  • Moniprojektiympäristössä selventää toteutusta
 • Riittävä toteutustahti
  • Etenkin tuotekehityksessä

STRAP-PPO - Strategic Linking of Programs for Public and Private Organizations

ohjelmien hyvi toimintatapoja
Ohjelmien hyviä toimintatapoja
 • Erilaisten osaajien kokoaminen ohjelmatiimiin
  • Riittävän tiedon ja eri näkökulmien varmistaminen ohjelman käyttöön
 • Oikea työnjako organisaation johdon ja ohjelman johdon välillä
  • Ohjelman johto voi edistää onnistumista monipuolisesti
  • Organisaation johto voi edistää vaikutusten saavuttamista
 • Yhteistyö ja yhteydenpito ohjelman ympäristön kanssa
  • Sidosryhmien tyytyväisyyden edistäminen ja tuotosten käyttöönoton varmistaminen

STRAP-PPO - Strategic Linking of Programs for Public and Private Organizations

strap ppo n viitekehys ohjelmien johtamiselle1
STRAP–PPO:n viitekehys ohjelmien johtamiselle

OHJELMAN TILANNETEKIJÄT JA YMPÄRISTÖ

OHJELMAKOKONAISUUDEN JOHTAMINEN

Ohjelma

Ohjelman tyyppi ja luonne

Organisaation tilanne

Suunnittelu, organisointi, seuranta ja ohjaus

OHJELMAN TULOKSET JA MENESTYS

Projekti

Projekti

Tehokkuus, tuotokset, vaikutukset

Asiakkaan, toteuttajan ja sidosryhmien hyödyt

OHJELMAN PROJEKTIENKOORDINOINTI

Projekti

Projekti

OHJELMAN RAJOJEN JA YMPÄRISTÖN JOHTAMINEN

Viestintä, yhteistyö, riippuvuuksien ja konfliktien hallinta

Projekti

Ohjelman rajapinnat ja sidosryhmät

Ohjelman rooli ympäristössään

STRAP-PPO - Strategic Linking of Programs for Public and Private Organizations