Verotuksen perusteet tuloverotuksen rakenne ja verovelvollisuus
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Verotuksen perusteet – tuloverotuksen rakenne ja verovelvollisuus. OTK / OTM Ilkka Lahti. Verovelvollisuus. Suomessa asunut henkilö kotimainen yhteisö (oy, osuuskunta, ry, säätiö) yhteisetuus kuolinpesä. Laskentayksiköt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - vidor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Verotuksen perusteet tuloverotuksen rakenne ja verovelvollisuus

Verotuksen perusteet – tuloverotuksen rakenne ja verovelvollisuus

OTK / OTM Ilkka Lahti


Verovelvollisuus
Verovelvollisuus verovelvollisuus

Suomessa asunut henkilö

kotimainen yhteisö (oy, osuuskunta, ry, säätiö)

yhteisetuus

kuolinpesä


Laskentayksik t
Laskentayksiköt verovelvollisuus

Yhtymät (elinkeinoyhtymä (mm. ay, ky), verotusyhtymä) eivät ole verovelvollisia.

Yhtymät ovat laskentayksikköjä, joiden puhdas tulo jaetaan yhtymän osakkaille verotettavaksi.


Puolisot
Puolisot verovelvollisuus

Tuloverotus tuntee puoliso-käsitteen, mutta sen merkitys on vähäinen.

Suomessa voimassa puolisoiden erillisverotus

yrittäjäpuolisot = puolisot harjoittavat yhdessä elinkeinotoimintaa tai maataloutta

yrittäjäpuolisoille säännökset tulo-osuuden ja yritystoiminnan varojen jaosta


Tulot
Tulot verovelvollisuus

laaja tulokäsite

pelkkä varallisuuden (pääoman) siirto ei ole tuloa

tuloverotus ja perintö- tai lahjaverotus ovat toisensa poissulkevia


Luonnollisten henkil iden tulolajit
Luonnollisten henkilöiden tulolajit verovelvollisuus

eriytetty tuloverojärjestelmä

kaksi tulolajia: ansiotulot ja pääomatulot

ansiotulojen progressiivinen verotus

pääomatulojen suhteellinen verotus (28 %)

laki määrittelee ensin pääomatulot ja muu tulo on ansiotuloa


Tulon laskenta
Tulon laskenta verovelvollisuus

nettotulon verotus = puhtaan tulon verotus

puhdas tulo = veronalaisesta tulosta vähennetään sen hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuvat menot eli luonnolliset vähennykset

puhdas tulo lasketaan tulolähteittäin

puhtaasta tulosta tehtävien vähennysten jälkeen päästään verovuoden tuloon

kun verovuoden tulosta vähennetään aikaisempien vuosien tappiot päästään verotettavaa tuloon / vahvistettavaan tappioon


Tulol hteet
Tulolähteet verovelvollisuus

EVL

MVL

TVL

POT

AT

Verotettavan tulon laskenta tapahtuu tulolähteittäin.

 • TVL

 • EVL

 • MVL

  Luonnollisella henkilöllä jako pääoma- ja ansiotuloihin


Tulol hteet ja tulolajit
Tulolähteet ja tulolajit verovelvollisuus

Ay / Ky (henkilyhtiö)=

Elinkeinoyhtymä ja

verotusyhtymä

Kuolinpesä

Luonnollinen

henkilö

Oy

Tulojen ja menojen erotus

aina TULOLÄHTEESSÄ

EI verovelvollinen,

Ainoastaan

laskentayksikkö.

Yhtymässä laskettu

tulo verotetaan

yhtymän osakkailla.

Tulojen ja menojen erotus

aina TULOLÄHTEESSÄ

TVL

EVL

MVL

EVL

MVL

TVL

Tulo jaettava aina

pääomatuloihin

tai ansiotuloihin

(TULOLAJI)

EI JAKOA pot / at

(TULOLAJEIHIN)

Tulojen ja menojen erotus

aina TULOLÄHTEESSÄ

EVL

MVL

TVL

Pot;

vero 28 %

At;

progressiivinen

Yhteisöverokanta

26 %

Luonnollinen

henkilö

Kuolinpesä

Oy


Henkil kohtainen tulo
Henkilökohtainen tulo verovelvollisuus

Juoksevat pääomatulot

 • vuokratulot

 • korkotulot

 • tulo sijoitusrahastosta

 • vakuutussäästöt

 • puun myyntitulo

 • rojaltit

 • ns. osakaslaina

 • osinko tietyin rajoin

 • maa-aineksien myyntitulot ja muut pääomatulot


Henkil kohtainen tulo1
Henkilökohtainen tulo verovelvollisuus

Luovutusvoitot

 • nettotulon verotusta

  luovutushinnasta vähennetään hankintameno (hankintameno on hankintahinta ja sivukustannukset ja muut vähennyskelpoiset menot (esim. perusparannusmenot)) TAI

  • Huomaa ero vuosikulun ja perusparannusmenon välillä!

   hankintameno-olettama

  • Vähennys aina vähintään 20 % luovutushinnasta, TAI

  • Jos omistusaika vähintään 10 vuotta, vähennys on 40 % luovutushinnasta

  • Kun olettamaa käytetään, muita vähennyksiä EI VOI tehdä!


Henkil kohtainen tulo2
Henkilökohtainen tulo verovelvollisuus

Verovapaat luovutusvoitot

 • oman asunnon myyntivoitto on tietyin edellytyksin verovapaa

  omistanut vähintään 2 vuotta

  ja käyttänyt asuntoaan omistusaikanaan yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan

  omana tai perheensä

  vakituisena asuntona


Henkil kohtainen tulo3
Henkilökohtainen tulo verovelvollisuus

Verovapaat luovutusvoitot (asunto)

 • vapaus koskee osakehuoneistoa ja kiinteistöä

 • pääsääntöisesti vain yksi vakituinen asunto

 • yhteisomistuksessa kunkin verovapauden edellytykset arvioitava erikseen.


Henkil kohtainen tulo4
Henkilökohtainen tulo verovelvollisuus

Verovapaat luovutusvoitot

 • tavanomainen koti-irtaimisto, kun voitto enintään 5.000 €

 • vähäiset myynnit, kun myynti korkeinaan 1.000 €

 • sukupolvenhuojennustilanteissa myyntivoitto on verovapaata


Yritystulo ja erityisesti osinkotulo
Yritystulo ja erityisesti osinkotulo verovelvollisuus

Yritystulon pääomatulo-osuus erotetaan yritystoimintaa sidotun varallisuuden perusteella

Yritystuloa kolmessa eri muodossa

 • yksityinen liikkeen- ja ammatinharjoittaja (toimintaa harjoitetaan omissa nimissä ilman yhtiötä)

 • henkilöyhtiöt (ay, ky)

 • yhteisö (oy, osuuskunta)

  Yritystulon verotuksesta oma kalvosarja


Ansiotulo
Ansiotulo verovelvollisuus

tulo, mikä ei ole pääomatuloa

tietyissä tilanteissa kaavamainen ratkaisu (mm. yritystulon ansiotulo-osuus)

valtion- ja kunnanverotus

progressiivinen asteikko

esim. palkka, etuus ja korvaus työ- tai virkasuhteesta, kokouspalkkio, luentopalkkio.

Ansiotuloa ovat myös luontaisedut ja mm. työsuhdeoptiosta saatu tulo.


Verovapaat tulot ja korvaukset
Verovapaat tulot ja korvaukset verovelvollisuus

jotkut sosiaalietuudet

apurahat ja stipendit

verovapaat henkilökuntaedut

työn tekemisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminenV hennykset verotuksessa tulosta verosta
Vähennykset verotuksessa (tulosta >< verosta) verovelvollisuus

luonnolliset vähennykset ansiotulosta

 • ammattikirjallisuus

 • koulutus ammattitaidon ylläpitämiseksi

 • jäsenmaksut

 • matkakulu erityiselle työntekemispaikalle

 • työhuone tietyin edellytyksin

 • ja aina ns. tulonhankkimisvähennys


V hennykset verotuksessa tulosta verosta1
Vähennykset verotuksessa (tulosta >< verosta) verovelvollisuus

luonnolliset vähennykset pääomatulosta

 • korot

 • vuosikorjaukset

 • ns. osakaslainan takaisinmaksu

 • Vähennyskelpoisia eivät ole ns. perusparannusmenot


V hennykset verotuksessa tulosta verosta2
Vähennykset verotuksessa (tulosta >< verosta) verovelvollisuus

Tulosta tehtävät vähennykset

 • eläketulovähennys

 • invalidivähennys

 • opintorahavähennys

 • kunnallisverotuksen ansiotulovähennys

 • kunnallisverotuksen perusvähennys

  verosta tehtävät vähennykset

 • työtulovähennys,

 • invalidivähennys,

 • elatusvelvollisuusvähennys ja

 • kotitalousvähennys

  alijäämähyvitys