Red Barnet - PowerPoint PPT Presentation

alaula
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Red Barnet PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 23
Download Presentation
Red Barnet
203 Views
Download Presentation

Red Barnet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Red Barnet Foto: Louise Dyring Nielsen / Red Barnet

 2. Red Barnet støtter • De mest udsatte børn • Børn i Danmark, Grønland, Europa og verdens ulande Foto: Inge Lie 1998

 3. Her arbejder Red Barnet Danmark yder økonomisk støtte Save the Children (Red Barnet alliancen)

 4. Hvad går pengene til? 2006 • Afrika 65,1 mio. • Asien 31,1 mio. • Latinamerika 0,7 mio. • Mellemøsten 3,5 mio. • Globalt 5,7 mio. • Danmark/Europa 10,0 mio.

 5. 1945 • Red Barnet Danmark blev oprettet i marts 1945 • Børn blev hjulpet ude i Europa og hjemme i Danmark • Europa kom på fode, men børnene manglede stadig hjælp Foto: Red Barnet arkiv

 6. Red Barnets opbygning - hovedtræk Lokalkomite Lokalkomite Lokalkomite Repræsentantskab Hovedbestyrelse Red Barnet Ungdom Generalsekretær Sekretariat Foto: LouiseDyringNielsen / Red Barnet Frivillig-kontor

 7. Regionerne 1 3 2 Foto: LouiseDyringNielsen / Red Barnet

 8. Lokalkomiteernes netværk Region 1 Århus Lokalkomite Samarbejdsmøde i regionen Viborg Lokalkomite Randers Lokalkomite Repræsentantskab Hovedbestyrelse Foto: LouiseDyringNielsen / Red Barnet Generalsekretær Sekretariat

 9. Hovedbestyrelsen og udvalg Repræsentantskab Hovedbestyrelse Nationalt Udvalg Internationalt Udvalg Økonomi-udvalg Generalsekretær Foto: LouiseDyringNielsen / Red Barnet Økonomiafdeling International afdeling National afdeling

 10. Sekretariatets opbygning Generalsekretær Ledelsessekretariat HR Strategi Frivillige Adm/IT National afdeling International afdeling Kommuni-kation Økonomi-afdeling Foto: LouiseDyringNielsen / Red Barnet

 11. Hvordan kan jeg være frivillig? • Aktivitetslejre • Øresundsprojekt • Naturvejledning • Venskabsfamilie Aktiviteter Kommunikation Organisation Landsindsamlings-koordinator Informationsagent Fundraising Genbrugsbutikker Lokalkomite-medlem med ansvar for lokale aktiviteter Bestyrelse Udvalg Foto: Louise Dyring Nielsen / Red Barnet I lokalkomiteen

 12. Red Barnet gør en forskel • Det er godt for vores liv at gå i skole. Når vi får en uddannelse, kan vi forbedre vores traditionelle tilværelse. Mine forældre har aldrig lært at læse og skrive. Mikir, 14 år, Etiopien Foto: Easy Film

 13. FNs Børnekonvention • Grundlaget for Red Barnets arbejde • Underskrevet af de fleste lande i verden • Fastslår, at alle børn har ret til skolegang, beskyttelse og medbestemmelse Foto: Karin Beate Noesterud

 14. Uddannelse til børn i krig og katastrofer • Vi blev født i krig, vi voksede op i krig, og vi skulle dø i krig. Så hvad var meningen med livet? Dreng, 17 år, Afghanistan Foto: REUTERS/Rathavary Duong, courtesy of www.alertnet.org

 15. Giv uddannelse til børn i krig og katastrofer • 77 millioner børn i verden går ikke i skole • Børnene er de mest sårbare, når krige, oversvømmelser og andre katastrofer raser • Red Barnet opretter fx skoler til børn ramt af krig og katastrofer Foto: Reuters, Yves Herman, www.alertnet.org

 16. Børnearbejde • - Jeg skærer mig på metallet, men jeg er nødt til at arbejde. Selvom min mor arbejder, har vi hårdt brug for min løn for at få mad til familien. Dreng, 15 år, Bangladesh Foto: Birgitte Kabel / Red Barnet

 17. Bekæmp børnearbejde • 218 millioner børn verden over arbejder • Børnearbejde hænger uløseligt sammen med fattigdom • Red Barnet opretter fx halvdagsskoler for børnearbejdere Foto: Louise Dyring Nielsen / Red Barnet

 18. Foto: Birgitte Kabel / Red Barnet Fattigdom og hiv/aids • - Jeg har mistet mine forældre og min kone. De døde en efter en med korte mellemrum. Hvis ikke jeg havde min datter at passe på, ville jeg blive sindssyg og rave rundt i gaderne. Dreng, 16 år, Etiopien

 19. Udryd fattigdom og hiv/aids • En femtedel af verdens befolkning lever i ekstrem fattigdom • Forældreløse børn må gå ud af skolen for at forsørge sig selv • Red Barnet oplyser fx børn i anti-aidsklubber om smittefaren Foto: Tim Hetherington / Save the Children UK

 20. Seksuelle overgreb og handel med børn • - Gaden var mit hjem, fra jeg var 12. Jeg tog narko og gik i seng med mænd for penge og blev gravid med mit første barn. Det er kun takket være Gud, at jeg ikke døde i den tid. Kvinde, 24 år, Guatemala Foto: Louise Dyring Nielsen / Red Barnet

 21. Stop handel med børn og seksuelle overgreb • 1,2 millioner børn er hvert år ofre for handel • Børn, der flygter alene fra krig og fattigdom har størst risiko for at blive solgt til prostitution • I Bangladesh hjælper Red Barnet fx børn ud af bordellerne Foto: Michael Daugaard

 22. Udsatte børn i Danmark og Grønland • - Vi har en enkelt gang holdt fødselsdag for mig… det var, da jeg fyldte 11 år. Vi fik drengene herop, og så spiste vi pizza. Dreng, 14 år, Danmark Foto: LouiseDyringNielsen / Red Barnet

 23. Hjælp til udsatte børn i Danmark og Grønland • 90.000 børn i Danmark lever under EU’s fattigdomsgrænse (2004) • Alt for mange børn i Grønland og Danmark kommer hjem til en tom bolig og et tomt køleskab • Red Barnet opretter fx væresteder for børn og unge i Grønland • Red Barnet har forskellige tilbud til udsatte børn i Danmark Foto: Dorrit Hermann / Red Barnet