John stuart mills 1773 1836 regler f r orsaksforskning fyra eller 5 induktiva metoder
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


  • 135 Views
  • Uploaded on

John Stuart Mills (1773-1836) regler för orsaksforskning fyra (eller 5) induktiva metoder (enligt Nordisk familjebok). differensmetoden

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - alaire


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
John stuart mills 1773 1836 regler f r orsaksforskning fyra eller 5 induktiva metoder

John StuartMills (1773-1836)

regler för orsaksforskning

fyra (eller 5) induktiva metoder

(enligt Nordisk familjebok)


John stuart mills 1773 1836 regler f r orsaksforskning fyra eller 5 induktiva metoder

differensmetoden

Om ett fall varvid det fenomen som skall undersökas inträder och ett fall varvid det inte inträder har alla omständigheter med undantag av en enda gemensamma, så att denna endast är för handen i det förstnämnda fallet, så är denna omständighet, med avseende varpå de båda fallen skiljer sig från varandra, verkan eller orsak eller en oumbärlig del av orsaken till fenomenet i fråga.

När A, B, C, D, E och F, så V.

När B, C, D, E och F, så inte V.

____________________________

A är orsak till V.


John stuart mills 1773 1836 regler f r orsaksforskning fyra eller 5 induktiva metoder

överensstämmelsemetoden

Om två eller flera fall av det fenomen, som skall undersökas, blott ha en omständighet gemensam, så är denna omständighet, vari samtliga fallen överensstämmer, orsaken (eller följden) till det givna fenomenet.

A B C D E F

1 x x x x x

2 x x x x x

3 x x x x x

4 x x x x x

5 x x x x x


John stuart mills 1773 1836 regler f r orsaksforskning fyra eller 5 induktiva metoder

restmetoden

Om man i ett fenomen ser bort från de moment, som man genom föregående induktioner vet vara följder av vissa omständigheter, så är resten av fenomenet följd av den eller de återstående omständigheterna.


John stuart mills 1773 1836 regler f r orsaksforskning fyra eller 5 induktiva metoder

variationsmetoden

Varje fenomen, som på visst sätt förändras, så ofta som ett visst annat fenomen förändras, är antingen orsak till eller verkan av detta fenomen eller står på annat sätt därmed i orsakssammanhang.

När A, B och C, så V.

När 2A, B och C, så 2V.

När 3A, B och C, så 3V.

____________________

A står i orsakssammanhang med V.


Positivismen
Positivismen

Termen positivism lanserades av fransmannen August Comte (1798-1857), men torde ha myntats av Henri de Saint-Simon.

Comte försökte skapa en ”social fysik” enligt naturvetenskaplig modell.

Comte ordnade vetenskaperna i en historisk ordning, som samtidigt var en ordning från abstraktare till konkretare:

aritmetik, geometri, mekanik, astronomi, fysik, kemi, biologi, sociologi.


John stuart mills 1773 1836 regler f r orsaksforskning fyra eller 5 induktiva metoder

Termen positivism står allmänt för framtidsoptimism,

tro på säker kunskap via empirisk vetenskap,

samt på åsikten att naturvetenskapliga metoder kan och bör tillämpas på humanvetenskaper.

Representanter för Frankfurtskolan har med positivism även syftat på åsikten att samhällsvetenskaper kan vara värdefria.


Logisk positivism
Logisk positivism

Kallas även nypositivism och logisk empirism.

Hävdade verifierbarhetstesen:

en sats är meningsfull endast om den är empiriskt verifierbar.

Förespråkade en enhetsvetenskap, med en enda gemensam vetenskaplig metod för alla empiriska vetenskaper inklusive humanvetenskaper.John stuart mills 1773 1836 regler f r orsaksforskning fyra eller 5 induktiva metoder

Kritiserade den logiska positivismen och speciellt verifierbarhetsprincipen.

Kritiserade marxismen och psykoanalysen för att de inte går att motbevisas.

Förespråkade ”falsifikationism”:

En hypotes bör gå att falsifieras, dvs. man bör kunna erbjuda möjligheter att motbevisa hypotesen genom att ställa upp förutsägelser som logiskt (deduktivt) följer ur hypotesen.


John stuart mills 1773 1836 regler f r orsaksforskning fyra eller 5 induktiva metoder

Ordningen enligt empirismen verifierbarhetsprincipen.

observation

induktion

hypotes/ teori


John stuart mills 1773 1836 regler f r orsaksforskning fyra eller 5 induktiva metoder

Ordningen enligt Popper verifierbarhetsprincipen.

problem (anomali)

hypotes (gissning)

logisk härledning av förutsägelser från hypotesen

tester (experiment, observationer)

befästning eller falsifiering

problem

ny hypotesThomas kuhn 1922 1996
Thomas Kuhn (1922-1996) verifierbarhetsprincipen.

fysiker, vetenskapshistoriker

historiskt och sociologiskt perspektiv

tog inflytande av Ludwik Flecks idéer om tankestil och tankekollektiv

The Structure of Scientific Revolutions, 1962


John stuart mills 1773 1836 regler f r orsaksforskning fyra eller 5 induktiva metoder

vetenskaplig revolution verifierbarhetsprincipen.

paradigm

- teoretiskt ramverk

- mönstergillt exempel

paradigmskifte (”glasögonbyte”)

inkommensurabilitet


John stuart mills 1773 1836 regler f r orsaksforskning fyra eller 5 induktiva metoder

Förlopp verifierbarhetsprincipen.

förparadigmatisk fas (förvetenskap)

paradigm etableras

normalvetenskap

oförklarliga anomalier i ökad mängd

vetenskaplig kris

revolution, revolutionär vetenskap

nytt paradigm etableras