rebro sportklubb ungdom n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Örebro Sportklubb Ungdom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Örebro Sportklubb Ungdom

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Örebro Sportklubb Ungdom - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Örebro Sportklubb Ungdom. Ungdomsverksamhet inom Fotboll Bandy Handboll Innebandy. 1908 - 2008. ÖSK Alliansen. Örebro Sportklubb. ÖSK Fotboll. ÖSK Bandy. ÖSK Handboll. ÖSK Innebandy. ÖSK Bowling. ÖSK Ungdom Fotboll Bandy Handboll Innebandy. ÖSK Söder.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Örebro Sportklubb Ungdom


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rebro sportklubb ungdom

Örebro Sportklubb Ungdom

Ungdomsverksamhet inom

Fotboll Bandy

Handboll Innebandy

rebro sportklubb

1908 - 2008

ÖSK Alliansen

ÖrebroSportklubb

ÖSK

Fotboll

ÖSK

Bandy

ÖSK

Handboll

ÖSK

Innebandy

ÖSK

Bowling

ÖSK Ungdom

Fotboll Bandy Handboll Innebandy

ÖSK Söder

slide3

ÖSK Ungdom – ansvar & styrning

 • Medlemmarnas ansvar är att fastställa mål och ramar och ge styrelsen i uppdrag att genomföra dem, i praktiken via handlingsplaner och budget på årsmötet och i övrigt via ledarträffar, föräldramöten och på andra sätt genom att framföra sina idéer och synpunkter kring vår verksamhet.
 • Styrelsens ansvar är att utifrån medlemmarnas önskemål upprätta mål och budget, utforma handlingsplaner och policys samt följa upp och utvärdera att verksamhet och beslut genomförs enligt föreningens mål, planer och beslut mot sina mål.
 • Idrottskommittéernas ansvar är att styra sina respektive verksamheter utifrån föreningens och styrelsens beslut.

En viktig uppgift är också att vidareutveckla verksamheten utifrån föreningens övergripande mål.En förutsättning för att föreningen ska fungera bra är att kommittéerna arbetar aktivt.

sk ungdom klubben

Föreningen

Års-/Halvårsmöten

Revisorer

Valberedning

Styrelsen

Lars Peter Alexandersson

Ordf

Kansli

Peter Johansson

Klubbchef

Bandy

Sofia Vestman

Fotboll

Per Wickberg

Handboll

Anders Persson

Innebandy

Niclas Tenselius

ÖSK Ungdom – klubben

Policy-/Organisations

dokument

Handlingsplan

Stadgar

Visionsplan

Peter Beijer

Ulrika Kjellström

Göran Kring

Björn Cederlind

Repr/idrott

slide5

Klubbchef

Peter Johansson

 • Administration
 • Vaktmästeri: Jan-Åke Persson
 • Reception: Nihat Erdis
 • Ekonomi: Anders Åström

Idrottsarrangemang/-projekt

Henrik Kanusson

Helena Danielsson Bergström

Helena Bilow

Marknadsföring: Gabriel Åbom

Hälsoutvecklare: vakant

11-m pojkfotboll: Tommy Olsson

Idrottsansvarig

Innebandy

Markus Eriksson

Idrottsansvarig

Fotboll

Tommy Ohlsson (Pojk, 11m)

Jörgen Gustafsson

Idrottsansvarig

Handboll

Zivko Kokic

Idrottsansvarig

Bandy

Stefan Halling

ÖSK Ungdom – kansli

Verksamhetsansvarig

Jörgen Gustafsson

Idrottsansvarig

Barnidrott

Markus Eriksson

slide6
Kansliets organisation (se även bifogad organisationsskiss)

Föreningens kansli ska ledas av en klubbchef, direkt underställd styrelsen och med ett totalt ansvar för verksamhetens genomförande inom ramen för föreningens policy och mål, budget och andra direktiv.

Klubbchefens roll är att:- leda och fördela arbetet på kansliet- ha arbetsgivar-, personal- och arbetsmiljöansvar- budget- och resultatansvar- ansvara för kansliets organisation

 • proaktivt bidra till utvecklandet av föreningens verksamhet- ansvara för klubbgemensam sponsring och viktigare leverantörsavtal
 • rapporterar till ordföranden (eller annan av styrelsen utsedd person)Befogenheterna regleras i en separat befattningsbeskrivning.

Idrottsansvarigas roll är att:

- ansvara för att respektive verksamhet genomförs enligt de beslut och riktlinjer som styrelse och kommittér gett

- rekrytera, introducera och informera ledare och sektioner- följa upp verksamhetens innehåll och kvalitet, både idrottsligt och ekonomiskt, mot föreningens och sektionernas mål och policys mm.- proaktivt stötta kommittéerna i arbetet med att utveckla verksamheten- delta i arrangemangsarbetet

- rapporterar till klubbchefen

Funktionen för administration

Funktionen utgör stabsfunktion i organisationen, vilket innebär att den stödjer den kärnverksamhet, som bedrivs i linjen, och ansvarar för

 • vaktmästeri och reception
 • ekonomiadministration
 • övrig administration kring personal, idrotts- och föreningsverksamheten
slide7

Funktionen för Idrottsarrangemang/-projekt

 • Våra större idrottsarrangemang genomförs i projektform med styrelsen eller respektive sektion som beställare och kansliet som genomförare. För att få kontinuitet och rutin vid genomförandet av dessa arrangemang har kansliet en funktion för denna projektledning.
 • Samtliga medarbetare
 • Föreningens förväntan på samtliga medarbetare är att de har ett ansvar, såväl kvalitetsmässigt som när det gäller genomförandet av sina arbetsuppgifter, avseende säkerhet, ekonomi, miljö och trivsel inom verksamheten på kansliet och i föreningen.
 • Detta innebär bl.a. att
 • Verka för gott kamratskap, god anda och gott samarbete mellan medarbetarna inom och utom arbetsteam, projektgrupper på hela kansliet och i föreningen
 • Aktivt bidra till att utveckla sina arbetsuppgifter och verksamheten på kansliet
 • Stötta övriga medarbetare t .ex vid arbetstoppar
 • Alla anställda har ansvar för att reagera på felaktigheter och brister varhelst de uppstår i organisationen
 • Arbetet på ÖSK Ungdoms kansli innebär ett arbete i en ideell organisation. Den huvudsakliga verksamheten i föreningen är förlagd till kvällstid och helger och många kontakter med verksamheten, dess ledare, deltagare och föräldrar måste förläggas utanför vanlig kontorstid.
 • Det är viktigt att kansliets personal kan fullfölja dessa uppgifter. En förutsättning är då att man inte har fritidsuppdrag, som menligt inkräktar på ens lojalitet och förmåga att fullfölja sina arbetsuppgifter i ÖSK Ungdom.
kansliets service
Lag- & Ledarservice

Planer/lokaler, material, aktiviteter …

Utbildning & Stöd (idrott), ledarträffar,

Viss adm & eko-service

Föreningsservice

Styrelse & kommittéer

Information/Reception

Klubbhuset

Föreningsadministration

Ekonomiadm-, service & -uppföljning

Medlemsregister

Föreningsgemensamma arrangemang

Cuper & andra idrottsarrangemang

Rekryteringsarr/Idrottsskolor

Ekonomiaktiviteter

Föreningsutveckling

Kansliets service
lagens organisation
Lagens organisation

Idrottskommitté

Spelarutbildnings-

plan (SUP)

IdrottsAnsvarig, kansliet

Ledar-& organisations-

plan (LOP)

Åldersgrupp, vid behov delad i flera enheter

Säsongsplan

& Budget

 • Ledarteam
 • träning
 • lagledn
 • adm, info
 • eko-ansv

Spelare

flera lag i seriespel

Föräldragrupp

”Lagföräldrar”

Jobb, aktiviteter etc

lagens planering
Lagensplanering
 • Säsongsplan
  • Vad ska/vill vi göra, När & Hur?
  • Styrs av:
   • UtbPlan & Idrottsansvarig
   • Ideér och önskemål --> anpassning & utveckling!
 • Ekonomi
  • Vad kommer detta att kosta?
   • Rambudget & Idrottsansvarig
   • Anpassning till Säsongsplanen
  • Inkomstplanering
 • Uppföljning
  • Säsongsplan - Idrottsansvarig
  • Ekonomi - Idrottsansvarig
laget ledning planering
Laget ledning & Planering
 • Tränarna och lagledarna ansvarar för hela verksamheten och operativt det idrottsliga
 • Föräldragruppen ansvarar för
  • Deltar i säsongs- & verksamhetsplaneringen
  • Information till föräldrar & spelare
  • Lagadministration
  • Budget & Ekonomiuppföljning, uppföljning av lagets resultat
  • Jobb-/Ekonomiaktiviteter, Planering & genomförande