Seksuaalinen väkivalta - PowerPoint PPT Presentation

hanne
seksuaalinen v kivalta n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seksuaalinen väkivalta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seksuaalinen väkivalta

play fullscreen
1 / 27
Download Presentation
Seksuaalinen väkivalta
97 Views
Download Presentation

Seksuaalinen väkivalta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Seksuaalinen väkivalta Rankaisemattomuuden politiikkaa Raiskauskriisikeskus Tukinainen 18.8.2011 Professori Helena Ranta, DDS, PhD Finnish Forensic Expert Team Pontificia Universidad Católica Oikeuslääketieteen osasto del Perú, Lima, Peru Hjelt-instituutti Helsingin yliopisto

 2. KIRJALLISUUSVIITTEET Milton Leitenberg 2006 Deaths in Wars and Conflicts in the 20th Century Cornell University Peace Studies Program Occasional Paper #29 International Center for Transitional Justice www.ictj.org PERU The Truth and Reconciliation Commission First step towards a country without injustice Amnesty International August 2004

 3. KIRJALLISUUSVIITTEET Operational Best Practices Regarding the Management of Human Remains and Information on the Dead by Non Specialists. For All Armed Forces, For All Humanitarian Organizations, ICRC, Geneva, 2005 Rome Statute of the International Criminal Court United Nations Document 2187 Helena Ranta and Kari T. Takamaa 2007 Crimes against Humanity and Other War Crimes In: Forensic Human Identification, eds. T. Thompson and Sue Black, CRC Press

 4. KIRJALLISUUSVIITTEET Preventing Genocide, Threats and Responsibilities Stockholm International Forum, 2004, Sweden Human Rights and Forensic Science 2005 United Nations Commission on Human Rights Human Rights Resolution 2005, 26 The Medical Profession and Human Rights Handbook for a Changing Agenda British Medical Association, London, 2001

 5. World War I Armenian Genocide 1915 Russian Civil War 1918-1922 Mexican Revolution 1909-1916 Spanish Civil War 1936-1939 Colonial and pre-1914 wars 15 million 1 million 12.5 million 1 million 600 000 1.5 million Heritage of the 20th Century

 6. World War II Wars/conflicts 1945-2000 Soviet Union 1920-1956 China 1949-1975 Structural violence malnutrition, disease, contaminated water etc 65-75 million 41 million 62 million 80 million 1978 12 million 1993 14 million 2000 17 million 2003 25 million Heritage of the 20th Century

 7. Sudan 1955-1972 1983-2000 Nigeria/Biafra 1967-1970 Cambodia 1975-1978 Bosnia/Yugoslavia1992-1995 Rwanda 1994 750 000 2 million 1 + 1 million 2 million 200 000 1 million Heritage of the 20th Century

 8. Peru1980-2000 missing / killed forced sterilization Chile 1973-1974 coup executions Argentina disappearances 1976-1979 Falklands/Malvinas 1982 69 000 200 000 + 20 000 5 000 20 000 15-30 000 1 000 Heritage of the 20th Century

 9. Iraq 1961-2002 Kurds vs. government Iran War Anfall killings of Kurds Government vs.Kurds Gulf War Shia/South Political killings1982-2002 Occupation 2002- 200 000 800 000 100 000 67 000 75 000 50 000 350 000 ? Heritage of the 20th Century

 10. Emme saa unohtaa… …he tappoivat ensin yhden, sitten toisen ja sitten seuraavan ja seuraavan… …kansanmurha ei ole yksittäinen murha, se on miljoonia murhia

 11. Irak 2004

 12. Peru 1980-2000

 13. Peru 1980-2000

 14. Siirtymävaiheen oikeus Menneisyyden kohtaaminen Luottamuksen palauttaminen Sovitus ja toipuminen Väärinkäytösten ehkäisy

 15. Siirtymävaiheen oikeus Oikeuskäsittely kansallinen / hybridi / kansainvälinen Väärinkäytösten laajuus ja luonne kansalliset / kv-toimijat Vääryyksien korvaaminen rahalliset hyvitykset omaisuuden palauttaminen kuntoutus symbolinen

 16. Siirtymävaiheen oikeus Insitutionaaliset uudistukset “vetting” Sovitus ja anteeksianto Menneisyyden muistaminen muistomerkit / museot Naisuhrien kärsimysten tunnistaminen ja tunnustaminen

 17. “Vetting” Ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneet erotettava julkisista viroista, samoin korruptoituneet virkamiehet Luottamuksen palauttaminen Hauras rauha Virkamiehet “verta käsissään”

 18. “Vetting” Operational vetting guidelines Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, OHCHR Strategic vetting guidelines United Nations Development Programme, UNDP

 19. DDR-ohjelmat (entiset taistelijat) D isarmament D emobilization R eintegration Raha-avustus, koulutus ja tuki versus uhrien kärsimysten korvaaminen Soveltaminen ilman syyteharkintaa, totuuden kertomisen pakkoa ja “vetting” ongelmallista

 20. Sukupuolisidonnaisuus Informaation ja ymmärryksen puute Totuus- ja sovituskomissioiden mandaatit, lainsäädännön soveltaminen, korvausten luonne ja ehdotetut uudistukset tulkitaan ja niitä sovelletaan huomioimatta naisten kohtaamaa väkivaltaa CEDAW (United Nations Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women UNSC Resolution # 1325

 21. Ei ole olemassa rauhaa ilman oikeutta, eikä oikeutta ilman anteeksiantoa Kamerun, tammikuu 2002