zam stn v n osob se zdravotn m posti en m a jeho vliv na funkci rodiny n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a jeho vliv na funkci rodiny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a jeho vliv na funkci rodiny

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a jeho vliv na funkci rodiny - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a jeho vliv na funkci rodiny. Vladimíra Zedková Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Řídí se zákonem 435/2004 sb., o zaměstnanosti

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a jeho vliv na funkci rodiny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zam stn v n osob se zdravotn m posti en m a jeho vliv na funkci rodiny

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a jeho vliv na funkci rodiny

Vladimíra Zedková

Univerzita Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta

Ústav speciálněpedagogických studií

zam stn v n osob se zdravotn m posti en m
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Řídí se zákonem 435/2004 sb., o zaměstnanosti
 • V současnosti rychle rozvíjející se fenomén
 • Napomáhá ke zkvalitnění života a seberealizaci
 • Omezené možnosti zaměstnání
rodina a len se zdravotn m posti en m
Rodina a člen se zdravotním postižením
 • Narození dítěte s postižením je zátěž ovlivňující funkci celé rodiny
 • Aktivace obranných mechanismů
 • Změna rodičovských postojů
 • Komunikace zaměřena především na osobu s postižením
 • Stereotyp
 • Přetrvávání vztahů na základě povinnosti
 • Ztráta společenské prestiže, životní perspektivy
zm ny v zam stn n spojen s p o osobu bl zkou
Změny v zaměstnání spojené s péčí o osobu blízkou
 • Ukončení pracovního poměru (častěji ženy)
 • Změna zaměstnání u partnera
 • Zvýšení izolace od okolí
 • Snížení ekonomické úrovně rodiny
 • Návrat do původního zaměstnání považován za nemožný
 • Ochota vykonávat i podřadnější zaměstnání
 • Rekvalifikace
 • Nezaměstnanost brána jako komplikace
 • Zaměstnání na částečný úvazek
 • Ochota zaměstnavatele
 • Typ a stupeň postižení, popřípadě kombinace
 • Kombinované postižené – zaměstnání = komplikace?
mo nosti zam stn n osob se zdravotn m posti en m
Možnosti zaměstnání osob se zdravotním postižením
 • Zrakové postižení - administrativa (př. pracovník call centra), technických oborů (ladič klavíru), zdravotnické obory (fyzioterapeut, masér), humanitní obory (sociální práce, psychologie, sociologie, historie…), pedagogické obory (speciální pedagogika, andragogika
 • Sluchové postižení - administrativní pozice (účetnictví, pomocné práce při organizaci seminářů apod.), asistent zubního technika, cukrář, čalouník, elektrikář, pekař, kuchař, oděvník, krejčí, zahradník, zámečník, ekonom, IT technik, humanitní a pedagogické obory apod.
 • Mentální postižení - ošetřovatelství zvířat, pomocník v administrativní práci (skartování papírů, obsluha kopírovacích strojů), zahradnické práce, pomocní kuchaři, pomocníci ve zdravotnictví, dělníci apod.
slide6
Tělesné postižení – volný trh práce, největší komplikací je úprava prostředí, popřípadě užívání kompenzačních pomůcek
 • Důležitá je podpora a motivace rodiny
 • Zaměstnání pozitivně ovlivňuje jedince i celou rodinu
 • U osob s těžším kombinovaným postižením je situace značně náročnější
v zkumn et en internetov pr zkum
Výzkumné šetření – internetový průzkum
 • sledování příspěvků rodičů dětí se zdravotním postižením
 • Nejčastěji přispívaly ženy pečující o děti s kombinovaným postižením
 • Syndromatická i nesyndromatická etiologie
v zkum pracovn kompetence osob pe uj c ch o lena rodiny se zdravotn m posti en m
Výzkum - Pracovní kompetence osob pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením
 • Michalík, Valenta, 2008
 • Dotazníkové šetření (225 respondetnů)
 • Péče o člena s III. – IV. stupněm postižení
 • Většina dotazovaných je v současné době nezaměstnaná
 • Pocit společenské izolace z důvodu nezaměstnanosti
 • Ochota vykonávat i podřadnější práci
 • Ochota podstoupit rekvalifikaci
 • Nezaměstnanost je nevyhovující
 • Zvýšení společenské izolace
 • Zhoršení ekonomické situace
 • Zhoršení společenského života
v zkum psychick z t laick ch pe uj c ch o osobu se zdravotn m posti en m
Výzkum – Psychická zátěž laických pečujících o osobu se zdravotním postižením
 • 55% dotazovaných má stálé zaměstnání
 • 21% dotazovaných je v důchodu
 • 24% věnují svůj čas celodenní péči o osobu blízkou
 • U 30% diagnostikován syndrom vyhoření
 • Nejrizikovější faktory: délka vykonávané role pečovatele, soužití ve společné domácnosti, zdravotní stav pečované osoby
 • Subjektivní stresory - nadměrné napětí, neznalost situace, psychická a fyzická zátěž, změna mezilidských vztahů (spory v rodině, hádky, omezení komunikace, rutina, pocit povinnosti)
 • Zvýšení spotřeby návykových látek
 • Zhoršení zdravotního stavu
v zkum rozhovory s pe uj c mi osobami
Výzkum – Rozhovory s pečujícími osobami
 • Průzkumu se zúčastnily nejčastěji ženy
 • Průměrný věk osoby s postižením 22 let
 • Ve všech případech osoby s kombinovaným postižením
 • Většina dotazovaných je v současné době bez zaměstnání
 • Osoba blízká dochází do zařízení (škola, stacionář)
 • Možnosti zaměstnání dítěte (subjektivní hodnocení rodičů) na velmi nízké úrovni
slide11
Velmi malá účast osob se zdravotním postižením na aktivizačních činnostech
 • Velmi nízká informovanost rodičů o možnostech zaměstnávání dítěte
 • Rodiče nevědí s kým by se tato možnost dala konzultovat
 • Většina dotazovaných pocítila negativní ovlivnění ve vztazích
slide12
Rodiče pociťují vliv faktu, že mají dítě s postižením i v současné době (převážně negativně)
 • Dítě s postižením ovlivňuje rodinné vztahy i v současné době
 • Dítě s postižením ovlivňuje i možnosti zaměstnání
 • Ekonomická situace je hodnocena převážně neuspokojivě
 • Největší strach v budoucnosti rodiče mají z neschopnosti postarat se o dítě z důvodu ubývání fyzických i duševních sil a předčasného úmrtí dítěte
shrnut
Shrnutí
 • Zaměstnání má pozitivní vliv (na členy se zdravotním postižením i osoby pečující)
 • Samostatnost, profesní úspěchy a částečná nezávislost
 • Zvýšení ekonomické, společenské situace
 • Pozitivní vliv na vztahy v rodině
 • Obtížnější situace u člena rodiny s těžkým, popřípadě kombinovaným postižením
 • Přednášková činnost o této problematice by mohla zvýšit informovanost