v voj mal ho a st edn ho podnik n v esku
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vývoj malého a středního podnikání v  Česku

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

Vývoj malého a středního podnikání v  Česku - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Vývoj malého a středního podnikání v  Česku. Znárodnění proběhlo v několika fázích a bylo připraveno vládnoucí komunistickou stranou v tzv. Košickém vládním programu. Ten byl připraven KSČ (Gottwaldem) v r. 1943 v Moskvě za souhlasu E. Beneše (Londýn).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vývoj malého a středního podnikání v  Česku' - aladdin-garcia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zn rodn n po 2 sv tov v lce
Znárodnění proběhlo v několika fázích a bylo připraveno vládnoucí komunistickou stranou v tzv. Košickém vládním programu.

Ten byl připraven KSČ (Gottwaldem) v r. 1943 v Moskvě za souhlasu E. Beneše (Londýn).

Benešovy dekrety: v první fázi poválečného vývoje Československa se veškeré legislativní aktivity prováděly prostřednictvím prezidentských dekretů.

Benešovy dekrety poválečné:

Zkonfiskován a předán do státní správy majetek Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů.

Vysídlení Němců ze Sudet (asi 2,5 mil. obyvatel) a Maďarů z jižního Slovenska.

Další dekret je o úplném znárodnění průmyslu energetického, uhelného, metalurgického, zbrojního a chemického.

V ostatních odvětvích byly znárodněny podniky nad 500 zaměstnanců, včetně soukromých bank a pojišťoven.

Znárodnění po 2. světové válce
likvidace i drobn ch ivnost
Přestože tehdejší nová Ústava 9. května zaručovala ochranu soukromého podnikání a závodů do 50 zaměstnanců, od podzimu 1948 a zvláště počátku roku 1949 docházelo k ostrému vystoupení proti živnostníkům (omezování přídělů surovin, zboží či pracovních sil).
 • Likvidace soukromých živností vyvrcholila v letech 1950-1952.
 • Postupně byla taky zkonfiskována rolníkům všechna půda.
 • Prakticky od konce druhé světové války až do roku 1990 soukromé podnikání na území ČR neexistovalo (tzv. „melouchaření“ se stalo součástí tzv. šedé ekonomiky)
 • Nastalo období centrálně řízené ekonomiky s centrálním plánováním.
 • [http://www.totalita.cz/sektor/zivnosti.php].
Likvidace i drobných živností
rozvoj podnik n od devades t ch let min stolet
Rok 1989 znamenal – kromě převratných společenských a státoprávních změn – také zlom v oblasti podnikání. Centrálně přídělová ekonomika byla postupně přeměňována na tržní hospodářství.

Po roce 1989 obrovský boom podnikání. Současně k tomu přispěla i vlna privatizačního procesu státního majetku.

Boom vrcholil v r. 1993, kdy bylo registrována 1.044.635 živnostníků. K prudkému poklesu došlo v prvním čtvrtletí roku 1994 o zhruba 300 000. Příčinou tohoto markantního poklesu byl dopad nové daňové soustavy a zákonů o pojistném (zdravotní a sociální pojištění).

Rozvoj podnikání od devadesátých let min. století
po tky v devades t ch letech
Slabou stránkou tohoto obrovského boomu byla nepřipravenost jak ze strany podnikatelů, tak i ze strany státu (nedostatečná legislativa) a bankovního sektoru, která jak se ukázalo, se odrazila ve velkém množství nesplacených úvěrů (z důvodů nedostatečných garancí a malých zkušeností bankovních pracovníků).

Zřízení Konsolidační banky (KOB): 1991, plně vlastněná státem, na podporu transformace, restrukturalizace a rozvoje české ekonomiky.

Banka přebírá pod svou správu určité úvěrové pohledávky z doby centrálně plánované ekonomiky. Převzetím těchto úvěrů byl sledován především cíl pomoci domácím podnikům tím, že se rozloží jejich závazky v čase. Úvěrové pohledávky byly totiž v okamžiku převzetí restrukturalizovány - byla prodloužena jejich splatnost do roku 1999.

V roce 1992 ulehčila Komerční bance a Investiční bance od nemalé zátěže a očistila bilanci před jejich vstupem na zahraniční finanční trhy a jejich kupónovou privatizaci.

Na jaře 1998 KOB převzala od IPB část úvěrů na družstevní bytovou výstavbu v hodnotě 16 miliard Kč, které stát dotoval. V závěru roku 1998 pak v rámci podpůrných operací pro Českou spořitelnu převzala KOB od ČS úvěry v nominální hodnotě 10,4 miliardy Kč. Banky následně privatizovány.

Počátky v devadesátých letech
legislativn smr v r 1993
Klíčovým rokem z hlediska legislativního vývoje byl právě rok 1993, který přinesl zcela nové předpisy týkající se daní. Za spolupráce s OECD vznikla řada nových právních norem:
 • - nový Zákon o účetnictví
 • - nový Obchodní zákoník
 • - nový Živnostenský zákon
 • - nová daňová soustava (dosud neexistující daň z přidané hodnoty, ….)
 • - zákony o pojistném: zdravotní pojištění a sociální zabezpečení
Legislativní smršŤ v r. 1993
ad