podnikanie a podnikate sk pl n n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Podnikanie a podnikateľský plán

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Podnikanie a podnikateľský plán - PowerPoint PPT Presentation


 • 335 Views
 • Uploaded on

Podnikanie a podnikateľský plán. Bronislava Grešková 3.D 2012/2013. Obsah. Čo je to podnik? Vlastnosti podnikateľa Znaky podniku Formy podnikania Životný cyklus podniku Podnikateľský plán Podnikanie študentov. Čo je to podnik?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Podnikanie a podnikateľský plán' - onofre


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
podnikanie a podnikate sk pl n

Podnikanie a podnikateľský plán

Bronislava Grešková

3.D

2012/2013

obsah
Obsah
 • Čo je to podnik?
 • Vlastnosti podnikateľa
 • Znaky podniku
 • Formy podnikania
 • Životný cyklus podniku
 • Podnikateľský plán
 • Podnikanie študentov
o je to podnik
Čo je to podnik?
 • sústavná činnosť vykonávaná podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku
 • Podnikateľ - nesie celú zodpovednosť za všetky úkony, riziko (vkladá do podnikania finančné zdroje)

- vodcovská osobnosť, manažér, kreatívny

Obr. č. 1 – Prienik rozdielnych osobností

znaky podniku
Znaky podniku
 • Medzi základné vlastnosti patrí:
   • Nezávislosť podnikateľskej činnosti
   • Kombinácia výrobných faktorov – stroje, práca,...
   • Vlastné obchodné meno
   • Kapitál
   • Princíp ziskovosti
   • Finančná rovnováha
 • 3 formy podnikania
   • Živnosti
   • Obchodné spoločnosti
   • Družstvá
ivnosti
Živnosti
 • Podľa zákona živnosťou rozumieme: „sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.“
 • 2 typy živností
  • Ohlasovacie živnosti – remeselné, viazané, voľné
  • Koncesované živnosti

Obr. č. 2 – Živnostenský

list

obchodn spolo nosti
Obchodné spoločnosti
 • Obchodné spoločnosti rozdeľujeme na:
  • Personálne spoločnosti – komanditná, verejná obchodná spoločnosť
  • Kapitálové spoločnosti – spoločnosť s ručením obmedzením, akcivá spoločnosť
dru stv
Družstvá
 • Družstvo je spoločenstvo neuzavretého počtu osôb, založenom za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov
 • Zakladá

- minimálne 5 osôb

- 2 právnické osoby

Obr. č. 3 – Ilustračná fotka

ivotn cyklus podniku
Životný cyklus podniku
 • Skladá sa z piatich fáz
    • Založenie a vznik podniku
    • Rast podniku
    • Stabilizácia a kulminácia podniku
    • Kríza podniku
    • Úpadok a následný zánik podniku

Obr. č. 4 – Priebeh životného cyklu v podniku

podnikate sk pl n
Podnikateľský plán
 • Základ pre podnikateľský plán
 • Obsahuje:
   • Význam podnikania, ciele, trhové podmienky
   • Zdroje
   • Marketingové stratégie
   • Personálne a finančno-ekonomické zabezpečenie
   • Právne zabezpečenie
   • Výsledné odporučenia
podnikanie tudentov
Podnikanie študentov
 • Podnikanie na voľnej nohe – jednoduchý typ podnikania
   • Využívanie vlastných znalostí a vedomostí
   • Žiadne úvery a pôžičky
   • Malé riziko
   • Pri štúdiu môžeme podnikanie kedykoľvek prerušiť
   • Zarobíme viac ako na brigádach