slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tankar kring realprovet i fysik

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Tankar kring realprovet i fysik - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Tankar kring realprovet i fysik - Finns det en skillnad mellan svenskspråkiga och finskspråkiga skribenter? - Finns det någon som helst logik i hur censorerna rättar? Jonatan Slotte Institutionen för Teknisk fysik Tekniska högskolan Fysiksektionen Studentexamensnämnden.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tankar kring realprovet i fysik' - akio


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Tankar kring realprovet i fysik

- Finns det en skillnad mellan svenskspråkiga och finskspråkiga skribenter?

- Finns det någon som helst logik i hur censorerna rättar?

Jonatan Slotte

Institutionen för Teknisk fysik

Tekniska högskolan

Fysiksektionen

Studentexamensnämnden

slide2

Skillnader mellan svenskspråkiga och finskspråkiga skribenter

  • Svarsteknik
   • Uppställning av räkneuppgifter
   • Motiveringar
   • Grafer
  • Mekanik
   • Kraftfigurer
slide3

Våren 2008

Totalt: 3,19 (fi), 2,62 (sv)

Flervalsfråga, fysikens historia

Grafisk (nästan ingen fysik)

Mekanik, kraftfigurer

Mekanik, värmelära, beräkning

Vågrörelse, teori

Mekanik, teori + beräkning

Ellära, likströmskrets, beräkning

Induktion, teori

Kärnfysik, beräkning

Elfält, halvledare, teori

Mekanik, experimentell

Mekanik, beräkning

Laser, teori

slide4

Ett bra svar i realprovet i fysik:

 • Ett fysiksvar kräver alltid en motivering, oberoende av vilken typ av uppgift det är frågan om och oberoende av om det specifikt frågas efter motiveringar.
 • Hur motiveringen poängsätts varierar.
 • Räkneuppgifter:
 • Identifiera fenomenet
 • Rita de figurer som behövs
 • Storheterna och lagarna som beskriver fenomenet
 • Ekvationerna som följer ur grundlagarna som tillämpas, allmänt och i den situation som beskrivs.
 • Vektorekvation val av koordinatsystem skalarekvation
 • Lös ekvationen symboliskt
 • Insättning av storheterna och deras enheter
 • Är svaret förnuftigt?
 • Rätt siffersvar behöver inte betyda fulla poäng
slide5

Teoriuppgifter: (rubrikuppgifter, (delvis) färdigstrukturerade uppgifter)

 • Strukturering av svaret
 • Fenomen
 • Storheter
 • Lagar
 • Teori, modeller
 • Applikationer, exempel
slide6

Kännetecknande för ett bristfälligt svar:

 • Klara sakfel
 • Idén bakom lösningen oklart eller bristfälligt formulerat
 • Presenterade fakta visar att skribenten förstått uppgiften fel eller är orelevanta
 • Svaret bygger (enbart) på åsikter
 • Förutom de allmänna bedömningsgrunderna så förutsätts att skribenten känner till hur lösningar i ifrågavarande läroämne presenteras och de (fack)språk som behövs (t.ex. tyngd / massa).
slide7

Principerna bakom hur censorerna rättar

 • MAOLs modellösningar som grund
 • Varje censor bekantar sig med några tiotal svar innan censorerna möts
 • Censorpalaver
  • Modifiering av MAOLs modellösningar
  • Exaktare poängindelning
  • Typfels avdrag
  • Kommunikation mellan censorerna under själva rättandet
  • II-censor förfarande då
   • en enskild uppgift (6p) sänks/höjs med 3 eller fler poäng
   • en jokeruppgift (9p) sänks/höjs med 4 eller fler poäng
   • sammanlagda poängen för en skribent sjunker/stiger med 10 poäng eller mera
slide8

Orsaker till skillnader mellan lärar- och censorbedömningen

 • Skillnader mellan MAOL:s modellösningar och censorernas bedömningsgrunder.
 • Läraren försöker "hissa upp" poäng?
 • Tvetydigheter leder oftast till poängavdrag. Censorerna bedömmer alltid den sämre "tolkningen".
 • "Irrelevanta" grova felaktigheter i (teori)svar kan leda till poängavdrag.