BPR – Business Process Reengeneering - PowerPoint PPT Presentation

bpr business process reengeneering n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BPR – Business Process Reengeneering PowerPoint Presentation
Download Presentation
BPR – Business Process Reengeneering

play fullscreen
1 / 12
BPR – Business Process Reengeneering
110 Views
Download Presentation
akeem-hardy
Download Presentation

BPR – Business Process Reengeneering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BPR – Business Process Reengeneering Szöllősi Sándor szollosi.sandor@nik.bmf.hu

 2. Mi is az a BPR? • BPR – Business Process Restructuring – Üzleti folyamatok újrastrukturálása • BPR – Business Process Redesign – Üzleti folyamatok újratervezése • BPR – Business Process Reengeneering – Üzleti folyamatok újjászervezése

 3. Mi a folyamat? „A folyamat: egy, vagy több tevékenység, amely értéket növel úgy, hogy egy bemenetkészletet átalakít a kimenetek készletévé (javakká, vagy szolgáltatásokká) egy más személy (a vevő ill. felhasználó) számára, emberek, módszerek és eszközök kombinációjával.” Arthur R. Tenner, Irving J. DeToro

 4. Mit jelent az üzleti folyamatok újjászervezése? „Az újjászervezés – valójában – az üzleti folyamatok alapvető újragondolása és radikális áttervezése, drámai javulás elérése céljából, a szervezetek olyan lényeges teljesítménymutatóiban, mint például a költség, a minőség, a szolgáltatás és a gyorsaság.” Michael Hammer, James Champy

 5. Kinek van erre szüksége? • Rövid válasz: M I N D E N K I N E K • Részletesebb válasz: • Három csoportba sorolhatóak: • Kritikus állapotban lévő cégek, • Stagnáló, de előrelátó cégek, • Piacvezető cégek.

 6. A múlt, amely miatt szükség van az újjászervezésre • Adam Smith: Nemzetek gazdasága (1776) • Fő gonfolat: Munkamegosztás (egy munkás egy részfeladatot lásson el) • Ennek előnyei: • Nagyobb tapasztalat, • Nem kell átállni egyik munkafolyamatról, a másikra, • Ekkor volt a nagy ipari forradalom. A világ azonban változik!

 7. Melyek ezek a változások? • Napjainkban három erő hajtja a vállalatokat: • Vevő • Verseny • Változás Ezek alkotják a három V-t!

 8. Jellemző vonások az újjászervezett folyamatoknál • Több feladat összevonása • Dolgozók hozzák a döntéseket • A folyamatok lépéseit természetes sorrendben végzik • A folyamatoknak sok változatuk lehet • Csökken az ellenőrzések száma • Csökken az egyeztetések száma

 9. Új szemlélet – nincs megállás a folyamatoknál… • Funkcionális osztályok helyett folyamat-teamek • Munkakörök változása • Betanítás helyett képzés • Az eredmény számít, nem az elvégzett munka • Az előléptetés alapja a képesség, s nem a teljesítmény • Változó értékek

 10. Új technikák felhasználása

 11. Végezetül egy-két konkrét példa • IBM Credit – hitelelbírálás • Először 5 külön láncszem (5 napos átfutási idő) • Koordinációs csoport bevezetése (tudjuk hol tart a kérelem, de 7 napra növekedett az átfutási idő) B P R Az átfutási idő 7 napról 4 órára csökkent, valamint a hitelügyletek száma százszorosára növekedett. Ez az átfutási idő 90%-kal történő csökkentése 100 szoros teljesítménynövekedés mellett!

 12. Végezetül egy-két konkrét példa • Ford Motor – számla-likvidáció • 500 főből álló osztály, amelynek dolgozói 3 helyről kapták a dokumentumokat (rendelés, raktár, szállító), amelyek egyezése esetén fizettek. • Ekkor a Mazdánál 5 ember végezte ezt a feladatot! B P R Osztott adatbázis használatával, a raktár ellenőrzi a szállítmányt a megrendeléssel. Nem a számlalikvidációt szervezték újra, hanem a beszerzést. 75%-kal csökkentették a létszámot! 500 főről 125 főre!