n r uddannelse udvikling og god sygepleje g r h nd i h nd n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Når uddannelse, udvikling og god sygepleje går hånd i hånd. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Når uddannelse, udvikling og god sygepleje går hånd i hånd.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15
akamu

Når uddannelse, udvikling og god sygepleje går hånd i hånd. - PowerPoint PPT Presentation

4 Views
Download Presentation
Når uddannelse, udvikling og god sygepleje går hånd i hånd.
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Når uddannelse, udvikling og god sygepleje går hånd i hånd. Louise Hallbæck, sygeplejestuderende 7. semester Birgitte Holst Wiehl, Klinisk Vejleder, Gynækologisk- Obstetrisk afdeling Annemette Lundmark, Udviklings- og kvalitetskoordinator, Gynækologisk- Obstetrisk afdeling

 2. Baggrund og formål Baggrund: • Uddannelses krav • Professionsbachelorer i sygepleje 2008 Formål: • Indhente erfaringer mhp planlægning og gennemførsel af egnede projekter ift krav om at udføre kvalitets- og udviklingsarbejde på modul 11 og 12.

 3. Fra ide til virkelighed • Samarbejde med udviklings- og kvalitetskoordinator • Hvordan kom vi fra ide til virkelighed?

 4. Projektkriterier • Egnede projekter • Afgrænset • Aktuelt • Praksisnære • Fleksibelt ift. tid • Fleksibelt ift. udvælgelse af dele af projektet • Mulige projekter relateret: • Patientforløb • LUP • SIK • Journalaudit • m.m.

 5. Udvalgt projekt G-SIK: Patientoplevede fejl Andelen af patienter der oplever fejl Hvilke fejl oplever de? Pilotprojekt • Afprøvning i en uge på indlagte patienter • Afprøvning af forskellige interviewmetoder

 6. Barrierer og motivation Barrierer: • Kvalitetsudvikling opleves abstrakt • Opleves stort og uoverskueligt Motivation: • Tilbud – ikke et krav • En ny mulighed • Projektet er autentisk

 7. Planlægning Overordnet planlægning af læringsforløb • Tidspunkt / tidsforbrug • Rolleafklaring Planlægning af pilotprojektet i detaljer • Forberedelse på forskellige roller

 8. Formidling af projektet til personalet • Tovholderfunktion • Pædagogiske overvejelser

 9. Tovholder i praksis • Igangsætte • Motivere • Fastholde fokus • Følge op

 10. Interview • Gennemførte selv interviews • Fulgte op på personalets interview

 11. Opsamling med personalet • Personalets erfaringer

 12. Analysefase • Data analyseres • Rapport udarbejdes

 13. Læringsudbytte • Analyserende rolle (før og efter) • Formidlende rolle • Erfaring med at motivere til nye tiltag • Tovholder • Erfaring med kvalitetsudviklingsprocessen • Aha – oplevelser • Studiebog som redskab • Kvalitetsudvikling er ikke så svært endda • Mod på mere • Refleksion over læringsudbytte

 14. Resultater og erfaringer Resultater • Den studerende fik afprøvet kvalitetsudvikling i praksis • Mål for læring opfyldt Erfaringer • God tid – god forberedelse • Tæt samarbejde • Fleksible – • tid, sted, ønsker fra den studerende, ønsker fra afdelingen.

 15. Når uddannelse, udvikling og god sygepleje går hånd i hånd – Når uddannelse, udvikling og god sygepleje går hånd i hånd. • - kan det bane vejen for praksisnære, aktuelle bachelorprojekter.