Dagkirurgisk sygepleje - PowerPoint PPT Presentation

dagkirurgisk sygepleje n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dagkirurgisk sygepleje PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dagkirurgisk sygepleje

play fullscreen
1 / 15
Dagkirurgisk sygepleje
148 Views
Download Presentation
kateb
Download Presentation

Dagkirurgisk sygepleje

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dagkirurgisk sygepleje Et fagspeciale med mange facetter

 2. Dagkirurgi – et fagspeciale og/eller en organisationsform

 3. Organiseret under Anæstesiologisk Afdeling

 4. Tværfagligt samarbejde Krav og forventninger til hospitalsvæsenet • Tværfagligt samarbejde • Få og korte kontakter Patienten ”slår-smut” gennem systemet

 5. Tværfagligt samarbejde Tværfagligt samarbejde Tværfagligt samarbejde Hurtig, rettidig og sikker indsats, hver gang

 6. Multidisciplinære team Det nye sort Anbefalinger til fremtidens kliniske grundstruktur 2011/Region Hovedstaden ”Patientforløb med multidisciplinær involvering stiller særlige krav til organiseringen i forhold til den gængse organisering omkring de lægelige specialer”

 7. Patienten Kirurger Personale stab i dagkir Anæstesi afdelingen Ambu-latorier Multidisciplinært samarbejde – Monofaglighed i samarbejdet

 8. Patientens mål Interdisciplinære team: Tæt, koordineret samarbejde mellem teamets forskellige fagpersoner. Fælles sprog og fælles forståelse Samarbejde på tværs af afdelinger Patienten Transdisciplinære team: Integreret samarbejde mellem teamets forskellige fagpersoner Teamet mestrer eller understøtter flere faglige tilgange, men er specialister indenfor eget felt Samarbejde på tværs af faglighed Mål

 9. Patientens mål Interdisciplinære team: Tæt, koordineret samarbejde mellem teamets forskellige fagpersoner. Fælles sprog og fælles forståelse Samarbejde på tværs af afdelinger

 10. Koordinering, fleksibilitet, indsigt standardisering For-undersøgelser/ information Operations assistance Opvågnings-sygepleje

 11. Patienttilfredshed Arbejdsmiljø

 12. Arbejdsmiljø

 13. Hvordan opnås det gode dagkirurgiske patientforløb • Patientens samlede forløb foregår på dagkir. Kun et kontaktsted. Forundersøgelse, modtagelse, operation, opvågning og hjemsendelse. • Mindst mulig informationstab og misforståelser • Færre flaskehalse især pga. Få/ingen overgange. • Dagkirurgiske sygeplejersker indgår i alle funktioner. Dermed indgående kendskab til alle funktioner. Er dagkirurgiske specialister. Stor flexibilitet. • Godt teamsamarbejde, da alle kender hinanden og alle arbejdsopgaver. • Ikke aflysninger pga akutte operationer. • Effektiv operationsstueudnyttelse pga. mange ensartede indgreb. Dermed kortere fremstillingstid og udskiftnings tid.

 14. Det bedste forløb – for alle parter Fokus på kerneydelse Fokus på perioperativ tilrettelæggelse Motiverende for alle personalegrupper