Modtagelse af akutte lungemedicinske patienter
Download
1 / 44

Modtagelse af akutte lungemedicinske patienter - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Modtagelse af akutte lungemedicinske patienter. Fredag den 15. juni 2012. Program. Kl. 08.00 - 08.30 Velkomst, program for dagen v/Udviklingskonsulent Irene Schach Kl. 08.30 – 09.15 Indlæg om respiratoriske akutte patienter

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Modtagelse af akutte lungemedicinske patienter' - acacia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Program
Program

Kl. 08.00 - 08.30 Velkomst, program for dagen

v/Udviklingskonsulent Irene Schach

Kl. 08.30 – 09.15 Indlæg om respiratoriske akutte patienter

herunder A,B,C,D,E principperne.

v/ læge Oli Dalsgaard

Kl. 09.15 – 09.30 Pause

Kl. 09.30 – 09.50Gennemgang af basal hjerte-lunge redning

v/ læge Thomas Kromann Lund

Kl. 09.50 –10.25Introduktion til simulationstræning, inddeling af team og debriefing.

v/ Irene Schach

Kl. 10.25 – 10.45Fremvisning af lokaler og omklædning


Program forsat
Program forsat

Kl. 10.45 - 11.30 Situationsspil nr. 1 – debriefing

Kl. 11.30 - 12.15 Situationsspil nr. 2 – debriefing

Kl. 12.15 – 12.45 Frokost

Kl. 12.45 – 13.30 Situationsspil nr. 3 – debriefing

Kl. 13.30 – 14.15 Situationsspil nr. 4 – debriefing

Kl. 14.15 – 15.00Situationsspil nr. 5 – debriefing

Kl. 15.00 – 15.30 Evaluering og kaffe


Hvem er vi
Hvem er vi?

Underviser og lægefaglig debriefer:

Lægerne Oli Dalsgaard og Thomas Kromann Lund

Sygeplejefaglig debriefer:

Spl.specialist Minna Nielsen og spl. Rikke Hjelmsø

Kommunikativ debriefer:

Udviklingskonsulent Irene Schach

Klinisk vejleder Helle Pollas

Indspillere og patienter:

Medicinstuderende Karen og Signe

Sygeplejerskerne Bente Dich og Susanne KristiansenId baggrund
Idé & Baggrund

Begrundelsen for, at vi i

arbejdsgruppen har valgt at lave en

simulationstræningsdag er….

Vi tror på, at:

 • Træning kan styrke teamsamarbejdet og derved den enkeltes performance

 • Træning øger patientsikkerheden

 • Husk på, at fordelen ved simulationstræning er, at fokus er på den lærende og ikke på patienten


Form l
Formål

At kvalificere jer til at blive bedre til at

samarbejde i team omkring behandling

og pleje, ved modtagelse af akutte

lungemedicinske patienter.


L ringsm l
Læringsmål

 • At personalet har kendskab til ABCDE algoritmen

  og anvender denne i plejen og behandlingen af

  patienten.

  2. At personalet har kendskab til og kan anvende

  principperne sikker Mundtlig Kommunikation, i

  teamsamarbejdet.

  3. At personalet i teamsamarbejdet kan koordinere

  observationer og prioritere handlinger i en klinisk

  situation med henblik på at diagnosticere og

  stabilisere patienten.


Indl g om respiratoriske akutte patienter herunder abcde principperne v l ge oli dalsgaard
Indlæg om respiratoriske akutte patienter- herunder ABCDE principperne.v/ læge Oli DalsgaardGennemgang af basal hjerte lungeredning v l ge thomas kromann lund
Gennemgang af Basal Hjerte-LungeRedningv/ læge Thomas Kromann Lund


Sikker mundtlig kommunikation v irene schach
Sikker Mundtlig Kommunikationv/ Irene Schach

Er et koncept som indeholder

metoder til effektivt og præcist at

modtage og videregive information

og bliver bevidst om sin egen og

andres roller under tværfagligt

teamsamarbejde.


Fokus i smk

Slide 13 af 45 slides

Fokus i SMK.

 • Tværfagligt teamsamarbejde

 • Kommunikation

 • Teamledelse

  men også klinisk beslutningstagen.


Key points

Briefing

ISBAR

Closed loop

Klar og tydelig tale

Opsummering

Fordeling af roller

Kend dine kompetencer

Tilfør teamet input

Konstruktiv indgriben

Udvis indbyrdes positiv support i teamet

Slide 14 af 45 slides

Key points


Evidens

Slide 15 af 45 slides

Evidens

Forskning inden for luft- og søfart har

vist, at fokus på teamarbejde og

kommunikation mellem teammedlemmer

og teamleder kan have afgørende

betydning for menneskers

præstationsevne og for sikkerheden.


Modtagelse af akutte lungemedicinske patienter

Teamleder og teammedlemmer

Lederskab/teamleder

Fælles mål

Følgeskab/teammedlem


Situation awareness situationsbevidsthed
Situation awareness(Situationsbevidsthed)

Situationsbevidsthed handler om, at være på forkant,

opmærksom, bevidst om sine opgaver og gøre sit bedste. Følgende kompetencer er en del af situationsbevidsthed:

 • Samler og bruger al tilgængelig information

 • Genkender og forstår

 • Forventer og forbereder

 • Er opmærksom på det rigtige


Briefing

Slide 19 af 45 slides

Briefing

Briefing er en kort struktureret informationsproces forud

for en opgaveTeamwork
Teamwork

Man skal oftest være flere for at løse en opgave, og i så fald

kræves der samarbejde. Det kræver følgende

kompetencer:

 • Koordinerer (fordeling af roller)

 • Afklarer kompetencer (kend din kompetencer)

 • Deler viden (ISBAR, Close-loop, klar og tydelig tale)

 • Leder teamet (tilføre teamet input,

  konstruktiv indgriben)

 • Giver gensidig opbakning (positiv support)


Koordinerer fordeling af roller
KoordinererFordeling af roller

 • Klar rolle fordeling/uddelegering af opgaver.

 • Opsøger/udfører opgaver som er klart defineret og relevant for kompetenceniveau

 • Finder nye arbejdsopgaver hvis denne er for svær i forhold til erfaring eller kompetence

 • Alle roller afklares tidligt i situationen

 • Nyt personale præsenterer sig ved ankomst

  til stuen


Afklarer kompetencer kend dine kompetencer
Afklarer kompetencerKend dine kompetencer

 • Kalder på assistance/kend din begrænsning

 • Påtager sig ikke flere arbejdsopgaver end man

  kan overkomme

 • Kalder efter yderligere hjælp på tidligt tidspunkt

 • Påbegynder ikke behandling som man ikke er

  fagligt bekendt med

 • Rådfører sig med mere erfarent personale, når

  behandlingstiltag ikke fører til klinisk bedring af

  patienten.


Deler viden

Slide 24 af 45 slides

Deler Viden


Deler viden closed loop

Slide 26 af 45 slides

Deler viden- closed loop


Klar og tydelig tale
Klar og tydelig tale

 • Gentag ordinationen eller spørgsmål, ved mindste tvivl.

 • Opfordre andre som ikke taler tydeligt til at hæve

  stemmen.

 • Gør sætninger færdige.

 • Gør tydeligt opmærksom på forværring i patientens

  kliniske tilstand så alle i teamet kan høre det.


Opsummere
Opsummere

En kommunikation opgave for en teamleder!

 • Sikre at teamet får overleveret data omkring patienten.

 • Sørg for ar få opsummeret hvor langt teamet er i forhold til algoritmen (ABCDE).


Leder teamet tilf rer teamet input

Slide 29 af 45 slides

Leder teametTilfører teamet input.

 • Bidrag med information til gavn for

  patienten

 • Beder om gode ideer til

  differentialdiagnoser

 • Spørg om man har overset noget


Leder teamet konstruktiv indgriben
Leder teametKonstruktiv indgriben

 • Korrigerer hvis personale er i gang med at give f.eks. forkert dosis medicin

 • Korrigerer kollega både med højere og lavere kompetence hvis denne er i færd med at lave fejl.


Gensidig opbakning udvis indbyrdes positiv support i teamet
Gensidig opbakningUdvis indbyrdes positiv support i teamet

 • Tal i et venligt og behersket toneleje

 • Ros personale når opgaven er udført

  f.eks.Tak for det.

 • Undlad at råbe og blive aggressiv hvis

  man ikke bliver forstået

 • Vis tydelig interesse for andres input

 • Samarbejd på tværs af faggrænser.


Modtagelse af akutte lungemedicinske patienter

Teamledere…

Organiserer teamet

Fordeler arbejdsopgaver

Udtrykker mål

Lader teammedlemmer sige til og fra

Træffer beslutninger efter input fra teamet

Tager initiativ til briefing, opsummering og afrunding

Løser konflikter

Teammedlemmer…

Deltager i beslutningstagning

Giver information og feedback

Støtter andre teammedlemmer (jf. stress og træthed)

Tilbyder assistance

Forstår deres roller

Siger til og fra

Slide 32 af 45 slides

Opgavefordeling i teamet


Debriefing

Slide 35 af 45 slides

Debriefing

Er en struktureret feedback efter

simulationstræningen


Debriefing hvordan foreg r det
Debriefing– hvordan foregår det?

Debriefing er opbygget efter en tre faset

struktur.

 • Beskrivelsesfasen

  2. Analysefasen

  3. Afslutningsfasen


Beskrivelsesfasen facilitator s tter scenen

Slide 37 af 45 slides

BeskrivelsesfasenFacilitator “sætter scenen”.

Kursisten beskriver scenariet, den

medicinsk faglige del.

Formålet er, at opnå konsensus i forhold

til hvilken situation der tales om.

I denne fase undgåes vurderinger og

holdninger.


Analysefasen
Analysefasen

Anvendes til at kursisten kan beskrive sin

personlige oplevelse

Var der noget du blev særlig opmærksom

på?

Er der noget som du mener at du gjorde

godt?

Er der nogle forslag til forbedringer?


Afslutningsfasen

Slide 39 af 45 slides

Afslutningsfasen

Hvilken læring (refleksion)?

 • hvad vil du/I fokusere på I næste scenarie?

  (Steinwachts B, 1992)


Debriefing hvordan foreg r det1
Debriefing– hvordan foregår det?

Undervejs i analysefasen vil de øvrige

facilitatorer komme på banen.

De deltagere som ikke simulationstræner

kan udvælges som observatører.

Observatørerne kommer evt. på.Praktiske forhold p stuen

Slide 42 af 45 slides

Praktiske forhold på stuen


Gennemgang af stuerne

Slide 43 af 45 slides

Gennemgang af stuerne


Evaluering
Evaluering

Hvad har især gjort indtryk på dig fra

simulationstræningsdagen ?

Hvordan vil du beskrive din egen

udvikling i løbet af workshoppen ?

Hvis du skulle tage kurset om igen, hvad ville du

da gøre anderledes, og hvad ville du ønske

underviserne og dine medkursister ville gøre

anderledes?