Securimaster Access - PowerPoint PPT Presentation

agnes
securimaster access n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Securimaster Access PowerPoint Presentation
Download Presentation
Securimaster Access

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
Securimaster Access
337 Views
Download Presentation

Securimaster Access

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Securimaster Access Skicka kommando till läsare

  2. Menyn • Börja med att gå in på Databas i menyn

  3. Databasmeny • Välj Databas – Inställning – Läsare & dörrar

  4. Skriv in den läsare du ska kolla upp på ”namn” • De uppgifter du behöver är: Nodgrupp, Nod och Läsare.

  5. Stäng databasfönstret och välj i menyn: Kommando, Läsare & dörrar.

  6. Välj Nodgrupp och nod. • Välj kommando t.ex. Lås dörr. • Välj Dörr/relä och tryck på OK.