zawa ciany dolnej mi nia sercowego czas na niespodzianki
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zawał ściany dolnej mięśnia sercowego – czas na niespodzianki.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Zawał ściany dolnej mięśnia sercowego – czas na niespodzianki. - PowerPoint PPT Presentation


 • 591 Views
 • Uploaded on

Zawał ściany dolnej mięśnia sercowego – czas na niespodzianki. Dr med. Dorota Sobczyk Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II. Anatomia serca: podział na ściany i segmenty. Anatomiczny podział LK na ściany: przednią, tylną (dolno-boczną), boczną, dolną, PMK ,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zawał ściany dolnej mięśnia sercowego – czas na niespodzianki.' - afya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zawa ciany dolnej mi nia sercowego czas na niespodzianki

Zawał ściany dolnej mięśnia sercowego – czas na niespodzianki.

Dr med. Dorota Sobczyk

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

anatomia serca podzia na ciany i segmenty
Anatomia serca: podział na ściany i segmenty
 • Anatomiczny podział LK na ściany: przednią, tylną (dolno-boczną), boczną, dolną, PMK,
 • Poszczególne ściany podzielono dodatkowo na segmenty (podstawne, środkowe i koniuszkowe),
 • We wszystkich metodach obrazowych obowiązuje obecnie taki sam, 17-segmentowy model serca (17.segmentem jest koniuszek serca).
zawa ciany dolnej anatomia
Zawał ściany dolnej: anatomia

Ściana dolna lewej komory mięśnia sercowego znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie przepony.

zawa ciany dolnej kr enie wie cowe
Zawał ściany dolnej: krążenie wieńcowe
 • 80%: okluzja gałęzi zstępującej tylnej prawej tętnicy wieńcowej (RCA),
 • 20%: dystalna okluzja gałęzi okalającej (Cx) lewej tętnicy wieńcowej
zawa ciany dolnej kr enie wie cowe1
Zawał ściany dolnej: krążenie wieńcowe
 • RCA oddaje: gałęzie do węzła zatokowego (proksymalny odcinek) i przedsionkowo-komorowego (dystalny odcinek),
 • Gałąź zstępująca tylna RCA zaopatruje w krew mięsień brodawkowaty tylno-przyśrodkowy.
zawa ciany dolnej kr enie wie cowe2
Zawał ściany dolnej: krążenie wieńcowe
 • RCA unaczynia w całości wolną ścianę PK oraz 1/3 PMK,
 • jedynie 2/3 PMK i wiązka pośrednia są unaczynione przez LAD
zawa ciany dolnej objawy kliniczne
Zawał ściany dolnej: objawy kliniczne
 • Mogą wystąpić nietypowe objawy: bóle w nadbrzuszu (głównie pod prawym łukiem żebrowym), nudności, wymioty (tzw. maska brzuszna zawału),
 • Obecność objawów brzusznych tłumaczy się bezpośrednim sąsiedztwem dolnej ściany serca w stosunku do przepony,
 • Badaniem rozstrzygającym jestEKG (bez niego zróżnicowanie objawów klinicznych może być niemożliwe!)
zawa ciany dolnej ekg1
Zawał ściany dolnej: EKG
 • II, III, aVF (/ ST),
 • W ok. 50% przypadków STEMI fali Pardee`go w odpr. II, III, aVF towarzyszą  ST w odpr. przedsercowych.
zawa ciany dolnej zaburzenia przewodzenia
Zawał ściany dolnej: zaburzenia przewodzenia
 • Bradykardia zatokowa
 • Blok p-k I st.
 • Blok p-k II st. typu Mobitz 1
 • Blok zaawansowany:

- blok p-k II st. typu Mobitz 2,

- blok p-k III st.

zawa ciany dolnej bradykardia zatokowa
Zawał ściany dolnej: bradykardia zatokowa
 • Występuje u 9-25% wszystkich pacjentów w 1. godzinie z ostrego zawału m.sercowego,
 • Szczególnie często pojawia się w przypadku zawału ściany dolnej,
 • Jest związana prawdopodobnie ze wzrostem napięcia nerwu błędnego i niedokrwieniem węzła zatokowego,
 • Nie pogarsza rokowania,
 • Nie wymaga leczenia, jeżeli częstość QRS > 40/min.
zawa ciany dolnej blok p k i st blok p k ii st typu mobitz 1
Zawał ściany dolnej: blok p-k I st., blok p-k II st. typu Mobitz 1
 • Częściej w przypadku chorych z zawałem ściany dolnej niż przedniej,
 • Jest związany najczęściej z zamknięciem RCA i spowodowany bezpośrednio niedokrwieniem węzła p-k,
 • Przemijający (ustępuje w ciągu 72 godz.), sporadycznie przechodzi w blok całkowity,
 • Nie wpływa istotnie na przeżycie,
 • Pacjenci nie wymagają specjalnego leczenia, jeżeli częstość QRS nie spada poniżej 50/min., nie występuje LBBB ani niewydolność serca
zawa ciany dolnej blok p k zaawansowany blok p k ii st typu mobitz 2 i blok p k iii st1
Zawał ściany dolnej: blok p-k zaawansowany (blok p-k II st. typu Mobitz 2 i blok p-k III st.)
 • Współistnieje najczęściej z zawałem ściany dolnej z zajęciem PK,
 • Etiologia: nieznana (różne hipotezy),
 • Badania post mortem: ostra martwica przedwęzłowego miokardium, przy braku zmian w samym układzie bodźco-przewodzącym serca,
 • Często niedokrwienie/zawał węzła p-k wtórnie do hipoperfuzji w obrębie tętnicy węzła p-k,
 •  śmiertelności,
 •  ryzyka innych powikłań: zapalenie osierdzia, AF, VF, niewydolność LK
zawa ciany dolnej tachyarytmie nadkomorowe1
Zawał ściany dolnej: tachyarytmie nadkomorowe
 • Migotanie przedsionków występuje najczęściej w zawale ściany dolnej z zajęciem PK,
 • Wystąpienie migotanie przedsionków w ostrej fazie zawału serca może prowadzić do: niewydolności lewokomorowej, powikłań zakrzepowo-zatorowych (udar mózgu),  śmiertelności wewnątrzszpitalnej.
zawa ciany dolnej towarzysz cy zawa pk
Zawał ściany dolnej: towarzyszący zawał PK
 • towarzyszący zawał PK występuje w ok. 30-50% zawałów ściany dolnej,
 • triada objawów klinicznych:niskie Ctk, czyste pola płucne i podwyższone ciśnienie w żyłach płucnych u chorych ze STEMI ściany dolnej (wysoka swoistość, niska czułość objawów),
 • częste zaburzenia przewodzenia (bradykardia zatokowa, bloki przedsionkowo-komorowe) i/lub nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu (często migotanie przedsionków)
zawa ciany dolnej towarzysz cy zawa pk1
Zawał ściany dolnej: towarzyszący zawał PK
 • Rozpoznanie zawału prawej komory jest WAŻNE, ponieważ może się on manifestować jako WSTRZĄS KARDIOGENNY, a właściwa strategia leczenia różni się diametralnie od postępowania we wstrząsie spowodowanym dysfunkcją lewej komory!
zawa ciany dolnej towarzysz cy zawa pk2
Zawał ściany dolnej: towarzyszący zawał PK
 • W każdym przypadku rozpoznania zawału ściany dolnej powinno się jak najszybciej rutynowo wykonać zapis z odpr. prawokomorowych (przynajmniej V4R)!

(Wytyczne AHA/ACC/ESC klasy I)

zawa ciany dolnej towarzysz cy zawa pk3
Zawał ściany dolnej: towarzyszący zawał PK

Patognomoniczne jest ST o min. 0,1 mV w odpr. V4R

Uwaga! Zmiany w odpr. prawokomorowych mają charakter ulotny, w ok. 50% nie trwają dłużej niż 10 godz. od początku objawów zawału.

zawa ciany dolnej ostra niedomykalno mitralna
Zawał ściany dolnej: ostra niedomykalność mitralna
 • Etiologia: nagłe poszerzenie pierścienia zastawkowego, niedokrwienie lub pęknięcie m. brodawkowatego,
 • Najczęściej dochodzi do pęknięcia m. brodawkowatego tylno-przyśrodkowego w zawale ściany dolnej (pojedyncze unaczynienie od g. tylnej dominującej RCA),
 • Do pęknięcia głowy m. brodawkowatego dochodzi zwykle między 2. i 7. dobą zawału,
 • Objawy: szmer wczesnoskurczowy, oporny na leczenie wstrząs kardiogenny i niewydolność oddechowa,
 • B. wysoka śmiertelność,
 • Leczenie z wyboru: pilny zabieg k/chirurgiczny (wymiana zastawki mitralnej).
czas na niespodzianki1
Czas na niespodzianki …
 • Rokowanie i przebieg kliniczny zawału zależą do lokalizacji i rozległości martwicy mięśnia sercowego.
 • Łagodniejszy przebieg i mniejszą śmiertelność obserwuje się w zawale ściany dolnej niż przedniej.
 • Ale … u części chorych z zawałem ściany dolnej występują istotne hemodynamicznie powikłania, pogarszające rokowanie.
www criticalusg pl www facebook com criticalusg

www.criticalusg.plwww.facebook.com/criticalusg

Kurs „Echokardiografia w stanach zagrożenia życia”

Kurs „Ultrasonografia w intensywnej terapii i stanach zagrożenia życia”

Informacje na temat kursów i zapisy na kurs

przez stronę www.criticalusg.pl

ad