pinjaman ariyyah n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PINJAMAN (‘ARIYYAH) PowerPoint Presentation
Download Presentation
PINJAMAN (‘ARIYYAH)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

PINJAMAN (‘ARIYYAH) - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

PINJAMAN (‘ARIYYAH). Istilah ‘ariyyah menurut bahasa: Bermaksud sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang yang lain untuk digunakan dan kemudian dikembalikan semula kepadanya. Menurut istilah syarak:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PINJAMAN (‘ARIYYAH)' - afric


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pinjaman ariyyah
PINJAMAN (‘ARIYYAH)

Istilah ‘ariyyah menurut bahasa:

Bermaksud sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang yang lain untuk digunakan dan kemudian dikembalikan semula kepadanya.

Menurut istilah syarak:

Membenarkan penggunaan sesuatu yang halal digunakan dengan mengekalkan keadaan asal.

dalil pensyari atan pinjaman
DALIL PENSYARI‘ATAN PINJAMAN
 • Firman Allah s.w.t : “(Kalau orang yang demikian dikira dari bilangan orang-orang yang mendustakan agama), maka kecelakaan besar bagi orang-orang Ahli Sembahyang –(iaitu) mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya; (Juga bagi) orang-orang yang berkeadaan riak (bangga diri dalam ibadat dan bawaannya), Dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan (kepada orang yang berhak mendapatnya)(Al-Ma‘un: 4-7)
slide3

Sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Anas r.a; Suatu ketika Nabi s.a.w meminjam seekor kuda daripada Abu Talhah dan Baginda menunggangnya(Riwayat al-Bukhari no.2484, Muslim no.2307)

 • Hadis riwayat Jabir bin Abdullah r.a katanya, saya mendengar Nabi s.a.w bersabda: “Sesiapa yang mempunyai tanah, hendaklah dia menghadiahkannya atau meminjamkannya”(Riwayat Muslim no.1536)
 • Kesahihan amalan pinjaman yang dinyatakan oleh Al-Quran dan Sunnah ini telah diterima secara Ijmak oleh seluruh ulama Islam sepanjang zaman
hikmah pinjaman
HIKMAH PINJAMAN
 • Untuk mewujudkan suasana saling tolong menolong sesama umat Islam.
 • Bertujuan menjaga kepentingan manusia, menjauhkan segala kesulitan, menghentikan segala kesukaran dan memastikan mereka tidak terbeban.
 • Supaya hidup dalam suasana harmoni dan mesra
hukum pinjaman
HUKUM PINJAMAN
 • Amalan pinjaman adalah sunat dan digalakkan.
 • Amalan ini akan menjadi wajib, jika ia diperlukan untuk menyelamatkan nyawa manusia yang dilindungi dan untuk memelihara chak harta yang dihormati.
 • Pinjaman juga boleh menjadi haram jika ia digunakan untuk melakukan sesuatu yang ditegah dan dilarang oleh syarak.
 • Pinjaman juga makruh jika ia digunakan untuk melakukan sesuatu yang makruh.
rukun rukun pinjaman
RUKUN-RUKUN PINJAMAN

Pemberi

pinjaman

Lafaz pinjaman

Peminjam

Barang

pinjaman

pemberi pinjaman
PEMBERI PINJAMAN
 • Memiliki perkhidmatan barangan yang dipinjamkan.
 • Seorang yang layak membuat sumbangan.
 • Pinjaman dilakukan secara sukarela.
peminjam
PEMINJAM
 • Boleh menerima sumbangan melalui kontrak.

Kelayakan ini mestilah diakui berdasarkan syarak dan amalan yang diguna pakai (uruf)

 • Peminjam mestilah dinyatakan secara khusus.
lafaz pinjaman
LAFAZ PINJAMAN
 • Ia tidak semestinya dilafazkan oleh kedua-dua pihak.
 • Lafaz ini tidak perlu dinyatakan secara berturutan oleh kedua-dua pihak dengan syarat tiada tanda yang menunjukkan pemberi pinjaman menarik balik persetujuannya atau peminjam mengembalikannya.
 • Pinjaman boleh diberikan tanpa dihadkan masa atau dikaitkan dengan syarat tertentu dan boleh juga dihadkan dengan syarat atau masa tertentu.
barang pinjaman
BARANG PINJAMAN
 • Hak perkhidmatan barangan tersebut mestilah dimiliki oleh pemberi pinjaman.
 • Barangan tersebut mestilah boleh digunakan.
 • Penggunaan barang pinjaman mestilah dibenarkan oleh syarak.
 • Penggunaan barang pinjaman mestilah tidak menyebabkan barang tersebut susut.
hukum hakam berkaitan pinjaman
HUKUM-HAKAM BERKAITAN PINJAMAN
 • Had Penggunaan Barang Pinjaman
 • Peminjam hanya boleh menggunakan barang yang dipinjam mengikut had yang dibenarkan oleh pemiliknya kerana ia adalah had yang dipersetujui pemilik.
 • Peminjam tidak dibenarkan menggunakannya dengan cara yang tidak dibenarkan kecuali jika kesan penggunaan dengan cara tersebut terhadap barangan lebih rendah berbanding had yang dibenarkan oleh pemilik.
slide12

Jika kebenaran yang diberikan tidak dihadkan kepada kegunaan tertentu, peminjam boleh menggunakan barangan tersebut mengikut kebiasaannya.

 • Jika pemilik melarang menggunakannya untuk kegunaan tertentu, peminjam mestilah mematuhinya, sekalipun kesan terhadap barangan tersebut lebih rendah.
 • Ini kerana pemberi pinjaman adalah pemilik kepada khidmat barang pinjaman dan dia memberikannya secara percuma.
slide13

Sekiranya pemberi pinjaman meminjamkan sebidang tanah untuk digunakan (diambil manfaat), peminjam boleh membina bangunan, menanam pokok atau bercucuk tanam di tanah tersebut kerana kebenaran yang diberikan adalah tanpa had.

 • Jika pemberi pinjaman meminjamkannya untuk didirikan bangunan atau untuk ditanam pokok, peminjam boleh bercucuk tanam kerana kesan bercucuk tanam lebih rendah daripada had yang dibenarkan.
slide14

Jika kebenaran yang diberikan adalah untukbercucuk tanam, peminjam tidak berhakmembina bangunan atau menanam pokok kerana membina bangunan dan menanam pokok lebih berat berbanding bercucuk tanam.

 • Jika kebenaran yang diberikan adalah untuk bercucuk tanam tanpa had. Peminjam boeh bercucuk tanam apa sahaja tanaman yang dikehendakinya. Jika kebenaran yang diberikan hanya untuk tanaman tertentu, peminjam boleh menanam tanaman yang seumpamanya atau tanaman yang memberi kesan yang lebih rendah.
slide15

Yad doman bermaksud seseorang yang bertanggungjawab

terhadap kerosakan yang berlaku terhadap harta dalam

pengangannya tanpa mengira sebab ia berlaku.

 • Status Peminjam
 • Peminjam bertanggungjawab ke atas keselamatan barang pinjaman (yad doman).

Sebaik sahaja menerima barang pinjaman,tanggungjawab barang tersebut berpindah ke tangan peminjam.

 • Peminjam akan membayar ganti rugi menurut nilai barang pinjaman pada ketika kerosakan berlaku. Dia perlu bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan yang berlaku walaupun disebabkan becana alam.
slide16

Walau bagaimanapun, peminjam tidak perlu membayar ganti rugi jika barang pinjaman rosak atau susut nilai disebabkan oleh penggunaan yang dibenarkan.

 • Jika kerosakan berlaku disebabkan penggunaan yang tidak dibenarkan, barulah peminjam perlu membayar ganti rugi.
slide17

Peminjam perlu membayar ganti rugi akibat penyusutan jika barang tersebut digunakan di luar kebiasaannya.

 • Peminjam perlu membayar ganti rugi jika dia menggunakan barangan tersebut selepas pemberi pinjamanmenarik balik kebenarannya atau menuntut semula miliknya.
slide18

Kos Penyelenggaraan & Pemulangan

 • Jika barang pinjaman melibatkan kos tertentu seperti haiwan yang memerlukan makanan atau rumah yang memerlukan penyelenggaraan, kesemua perbelanjaan ini adalah tanggungjawab pemilik. Tidak kira sama ada pemberi pinjaman adalah pemilik asal atau hanya penyewa. Ini kerana perbelanjaan barang pinjaman adalah di bawah tanggungan pemilik.
slide19

Jika pemulangan tersebut membabitkan kos dan perbelanjaan seperti upah pengangkutan, ia menjadi tanggungan peminjam. Ini kerana peminjam wajib memulangkan barang tersebut kerana dia menerima barang untuk kegunaan dirinya sendiri. Ini berlaku jika barang yang dipinjam dipulangkan sendiri oleh peminjam.

slide20

Sekiranya peminjam meminjam daripada penyewa kemudian dia memulangkannya kepada pemilik yang memberi sewa, dalam keadaan ini, kos akan ditanggung oleh pemilik kerana peminjam seolah-olah mewakili penyewa untuk memulangkan barang yang disewa kepada pemberi sewa. Kos pemulangan dalam kontrak sewa mestilah ditanggung oleh pemilik, bukan oleh penyewa.

slide21

Penarikan atau Pemulangan Semula Pinjaman

 • Kontrak pinjaman adalah kontrak jaiz bagi kedua-dua pihak. Ini bermakna, kedua-dua pihak berhak membatalkan kontrak ini pada bila-bila masa. Ini boleh dibuat walaupun tanpa pengetahuan atau persetujuan pihak kedua.

Kontrak yang jaiz adalah kontrak yang boleh

dibatalkan oleh kedeua-dua pihak

slide22

Pemberi pinjaman berhak menarik atau mengambil semula barang pinjaman yang diberikan pada bila-bila masa walaupun pinjaman tersebut tertakluk kepada tempoh tertentu yang masih belum tamat.

 • Peminjam juga berhak memulangkan semua barang pinjaman pada bila-bila masa. Kedua-dua
slide23

Cara Pemulangan Barang

Pemulangan barang yang dipinjam perlu dibuat mengikut kebiasaan dan amalan yang diguna pakai.

 Barang yang boleh diangkut perlu diangkut dan diserahkan kepada pemiliknya. Terutamanya bagi barang yang berharga kerana penyerahan barang berbeza mengikut harganya.

 Jika barang yang dipinjam tidak boleh diangkut seperti tanah, rumah atau sebagainya, cukup sekadar dipastikan tiada sebarang perkara yang menghalang penyerahan atau penggunaannya oleh pemilik.

slide24

Percanggahan antara Pemberi Pinjaman & Peminjam

 • Percanggahan mengenai pemulangan.

Contohnya, peminjam mendakwa dia telah memulangkan barang yang dipinjam tetapi pemberi pinjaman menafikan dengan berkata: “Kamu belum memulangkannya kepada saya”. Jika pemberi pinjaman bersumpah bagi menyokong dakwaannya, pengakuannya itu akan diterima kerana dia berada dalam kedudukan menafikan dakwaan peminjam.

slide25

Percanggahan mengenai kerosakan.

Jika barang yang dipinjam rosak dan peminjam mendakwa ia rosak kerana penggunaan yang dibenarkan oleh pemilik, namun pemberi pinjaman menafikannya dan menyatakan bahawa ia rosak bukan kerana penggunaan yang dibenarkan, atau rosak kerana penggunaan yang tidak dibenarkan; pengakuan peminjam yang disokong oleh sumpah akan diterima kerana sukar untuk membuktikan apa yang dikatakannya. Ini kerana kebiasaannya, barang ini digunakan bukan di khalayak ramai. Ini menyebabkan tiada siapa yang melihat punca kerosakan.

slide26

Percanggahan mengenai kontrak asal

Pemilik mendakwa kontrak tersebut adalah kontrak sewa, sementara pengguna berkata ia adalah kontrak pinjaman.

Demikian juga apabila pengguna berkata: “Anda telah meminjamkannya kepada saya”. Pemilik pula berkata: “Tidak, anda merampasnya daripada saya”.

Menurut pendapat yang paling sahih (asoh), pengakuan pemilik akan diterima jika disokong oleh sumpah.

slide27

Penamatan Kontrak Pinjaman

 • Pemberi pinjaman menuntut semula barang pinjaman dan menarik balik kebenarannya sama ada sebelum tamat tempoh pinjaman atau selepasnya. Ini kerana ia adalah kontrak jaiz.
 • Peminjam memulangkan semula barang pinjaman kepada pemberi pinjaman sama ada sebelum tamat tempoh atau selepasnya. Ini kerana ia adalah kontrak jaiz.
slide28

Salah satu pihak yang terlibat gila atau pengsan. Ini kerana, keadaan ini bercanggah dengan syarat-syarat pemberi kontrak pinjaman dan peminjam yang ditetapkan.

 • Salah satu pihak meninggal dunia. Ini kerana, pinjaman adalah kontrak yang memberikan kebenaran untuk menggunakan sesuatu.
slide29

Pemberi pinjaman atau peminjamditahan daripada menguruskan harta kerana kebodohan (safih). Ini kerana, orang yang ditahan kehilangan kelayakan untuk memberi sumbangan.

 • Pemilik ditahan disebabkan muflis kerana dalam keadaan ini dia dilarang menyumbangkan khidmat hak miliknya. Langkah ini bertujuan memelihgaran kepentingan pemiutang.