Videnskabsteori metode
Download
1 / 30

Videnskabsteori & metode - PowerPoint PPT Presentation


 • 210 Views
 • Uploaded on

Videnskabsteori & metode. AT 6 28. august 2012 Frederikshavn Gymnasium. Hvad er videnskabsteori. Videnskabsteori defineres som teorien om videnskab. Videnskabsteori beskæftiger sig med spørgsmål som: Hvad er egentlig videnskab? Hvordan producerer man viden?. En påstand.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Videnskabsteori & metode' - afia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Videnskabsteori metode

Videnskabsteori & metode

AT 6

28. august 2012

Frederikshavn Gymnasium


Hvad er videnskabsteori
Hvad er videnskabsteori

Videnskabsteori defineres som teorien om videnskab.

Videnskabsteori beskæftiger sig med spørgsmål som:

 • Hvad er egentlig videnskab?

 • Hvordan producerer man viden?


En p stand
En påstand

”Videnskab er ikke sandhed. Det er en foreløbig opsummering af de

erfaringer, vi har”.

Jens Martin Knudsen, fysiker


Forskellige former for videnskab
Forskellige former for videnskab

Forskellige former for videnskab har hver deres videnskabsteori. Det kommer helt an på de spørgsmål, der stilles.

 • Hvordan har det danske sprog udviklet sig gennem tiderne (humanistisk videnskab)

 • Har der været, eller er der liv på andre planeter end jorden (naturvidenskab)

 • Er der sammenhæng mellem børn og forældres politiske tilhørsforhold (samfundsvidenskab)


De tre fakulteter
De tre fakulteter

Fakultet er et ord, som er hentet fra universitetet. Fakultet (latin) betyder evne eller færdighed.

Oversigt over fagenes placeringer

findes i primus s. 30-33

I gymnasiet taler vi normalt om tre fakulteter:

Humaniora

Samfundsvidenskab

Naturvidenskab


Videnskabens grundbegreber empiri og teori
Videnskabens grundbegreberEmpiri og teori

 • Empiri – grundlaget for videnskaben!

  Iagttagelser, data, tekster, udsagn eller kilder, der kan refereres til, og man kan argumentere ud fra.

  Kort sagt: Empiri er alle de materialer, der danner udgangspunkt for den efterfølgende analyse og konklusion

  Empiri (græsk) = erfaring


Videnskabens grundbegreber empiri og teori1
Videnskabens grundbegreberEmpiri og teori

Teori – videnskabens metaniveau

 • Et system af læresætninger og ideer, som ligger til grund for en videnskab.

 • Et overordnet sæt af begreber og udsagn. Det almene begrunder det mindre almene.

 • Et sæt af forestillinger og antagelser, der tjener til at forstå og forklare virkeligheden.

  teori (græsk) = betragtning, overvejelse


Eksempel
Eksempel

Konklusion

Der er en sammenhæng mellem forældres politiske overbevisning og deres børns stemmeafgivelse, når de for første gang går til folketingsvalg

= TEORI

Spørgeskema, som 2000 danskere har udfyldt

= EMPIRI


To m der at danne teorier p
To måder at danne teorier på

Induktion

Med udgangspunkt i store mængder stof

(empiri) konkluderer man nogle generelle

forhold. (Bevægelse: Fra del til helhed)

Deduktion

Med udgangspunkt i en hypotese eller teori om nogle generelle forhold kan jeg bruge empiri til at be- eller afkræfte hypotesen (fra helhed til del)


Metode hvordan vil jeg l se problemet
MetodeHvordan vil jeg løse problemet?

 • Kvalitative metoder

  Bruges især, når man ønsker at undersøge noget, der er vanskeligt at observere eller måle i tal. Man kan f.eks. anvende udsagn i et interview som empiri. Når man bruger kvalitativ metode er det empiriske grundlag ofte snævert. Til gengæld kan man komme i dybden med en problemstilling.

 • Kvantitative metoder

  Med disse metoder forsøger man at gøre undersøgelsen målbar i tal. Store mængder oplysninger indsamles, som man bagefter kan lave statistikker eller tabeller over. Med disse metoder (empirien kan f.eks. være et spørgeskema) forsøger man at standardisere og generalisere (derfor store mængder empiri)
Videnskabsteori metode

Når man laver eksperimentet der skal føre frem til en hypotese skal være opmærksom på følgende:

 • Variabelkontrol

 • Reproducerbarhed (mere pålideligt)

 • Repræsentationsformer: Grafer, tal, figurer, eksperimentelle opstillinger, formler, symboler.

 • Modellering: Reduktionisme, kvalitative og kvantitative modeller.


Eksempler p brug af den naturvidenskabelig metode
Eksempler på brug af den naturvidenskabelig metode hypotese skal være opmærksom på følgende:

 • Induktiv metode(fra konkret til generelt)

  - Sammenhæng mellem energitilførsel og temperaturforskel.

  - Mendelejeffs periodiske system

  - Gravitationsloven

 • Hypotetisk deduktiv metode(fra generelt til konkret)

  - Newtons udledning af Keplers love

  - Bohrs postulater til forklaring af atomspektre

  - Opdagelsen af Neptun


Matematisk metode
Matematisk metode hypotese skal være opmærksom på følgende:

 • Den aksiomatisk-deduktive metode

  • Definitioner

  • Aksiomer

  • Sætninger

 • Matematisk modellering

  • Anvendelsesområde

  • Holdbarhed

  • Sammenlignes med andre modeller


Videnskabsteori metode

Samfunds-videnskabelig hypotese skal være opmærksom på følgende:

Teori & metode


Samfundsfag at
Samfundsfag AT hypotese skal være opmærksom på følgende:

Kernestof

Redskaber

Begreber

Modeller

Teori

Empiri

 • Politik

 • Økonomi

 • Sociologi

 • International politik


Begreber

Begreber hypotese skal være opmærksom på følgende:

Fagets terminologi

Eks: Ekspansiv finanspolitik eller direkte demokrati


Modeller
Modeller hypotese skal være opmærksom på følgende:

 • Figur som beskriver sammenhænge f.eks det økonomiske kredsløb eller Molins model

 • Modellen kan udarbejdes på baggrund af teori eller forsøg på beskrivelse af virkeligheden


Model eksempel
Model eksempel hypotese skal være opmærksom på følgende:


Teori
Teori hypotese skal være opmærksom på følgende:

 • Dækker over en eller flere årsagssammenhænge mellem variable

 • Indeholder ofte et specifikt begrebsapparat

 • Universel eller specifik

 • Normativ*eller deskriptiv

 • Bruges til deduktion, hypotetisk- deduktiv

 • Verifikation og falsifikation

 • Teorien bygger på empiri


Empiri
Empiri hypotese skal være opmærksom på følgende:

 • Sansede erfaringer

 • Statistik, interview, tekster og observationer

 • Vær kritisk overfor empiri, da det kan være subjektivt og behæftet med usikkerhed f.eks BNP tal for U-lande.


Samfundsvidenskabelig metode
Samfundsvidenskabelig metode hypotese skal være opmærksom på følgende:

 • Kvantitativ metode

 • Kvalitativ metode

 • Komparativ metode


Kvantitativ metode
Kvantitativ metode hypotese skal være opmærksom på følgende:

 • Statistisk materiale der kan opstilles i tabeller eller figurer

 • Empiri der kan måles og vejes/observerbare data indsamlet ved f.eks. Spørgeskemaer.

 • Kausalitet/årsagssammenhænge

 • Generelle/forklarende

 • Positivisme


Kvalitativ metode
Kvalitativ metode hypotese skal være opmærksom på følgende:

 • Interview og tekster

 • Forståelse, intentionelle

 • Specifikke, få data der fortolkes og er fortolkninger.

 • Hermeneutik


Komparative metode
Komparative metode hypotese skal være opmærksom på følgende:

 • Sammenligning af lande, grupper, systemer osv.

 • Brug af kvalitative og kvantitative data


Anden videnskabsteori
Anden videnskabsteori hypotese skal være opmærksom på følgende:

 • Kritisk teori: Forholde sig kritisk til andre teorier eks: Karl Marx over kapitalismen

 • Socialkonstruktivisme: Finde diskurser i empiri eks: Anders Foghs minimalstatsdiskurs i bogen fra socialstat til minimalstat


Opsummering kilde primus s 142
Opsummering hypotese skal være opmærksom på følgende:(Kilde: primus s.142)

 • At man anvender samfundsfaglige begreber/teorier i en undersøgelse og

 • Selv anvender kvantitativ eller kvalitativ metode eller

 • Ved, hvordan man kan bruge metoderne til at undersøge problemstillingen

 • Samt at man kan reflektere over anvendt metode: Muligheder og begrænsninger


Opgave 1 levevilk r i fremtidens by
Opgave 1: Levevilkår i Fremtidens by hypotese skal være opmærksom på følgende:

 • Udarbejd en synopsis med et omfang på 3-5 sider.

 • Giv i teori-/metodeafsnittet en kortfattet redegørelse for mindst to af de tre forskellige videnskabelige hovedområders fundamentale identitet og metode (humaniora, samfundsvidenskab og/eller naturvidenskab). Giv i synopsen nogle eksempler på, hvordan de forskellige videnskabelige hovedområder, på hver deres måde, kan belyse hovedspørgsmålet: ”Hvad kendetegner levevilkårene i fremtidens by?”. Opstil en række problemstillinger med tilhørende underspørgsmål og overvej i afsnittet ”delkonklusioner” hvilke metoder og forskellige videnskabsteoretiske tilgange, man kan benytte, for at besvare problemstillingerne.


Opgave 2 menneskets livsvilk r i det globaliserede samfund
Opgave 2: Menneskets livsvilkår i det globaliserede samfund hypotese skal være opmærksom på følgende:

 • Udarbejd en synopsis med et omfang på 3-5 sider.

 • Giv i teori-/metodeafsnittet en kortfattet redegørelse for mindst to af de tre forskellige videnskabelige hovedområders fundamentale identitet og metode (humaniora, samfundsvidenskab og/eller naturvidenskab).

  Giv i synopsen nogle eksempler på, hvordan de forskellige videnskabelige hovedområder, på hver deres måde, kan belyse hovedspørgsmålet: ”Hvordan har globaliseringen haft indvirkning på menneskenes livsvilkår forskellige steder på kloden”. Opstil en række problemstillinger med tilhørende underspørgsmål og overvej (i afsnittet ”delkonklusioner”) hvilke metoder og forskellige videnskabsteoretiske tilgange, man kan benytte, for at besvare problemstillingerne.