Marktonderzoek - PowerPoint PPT Presentation

afi
marktonderzoek n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Marktonderzoek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Marktonderzoek

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
Marktonderzoek
167 Views
Download Presentation

Marktonderzoek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Marktonderzoek Vragenlijsten Brontekst: Tony Bastijns + bibliografie achteraan

 2. Wat is “goed tuingereedschap”? Brontekst: Tony Bastijns + bibliografie achteraan

 3. Wat is een “goede” gieter?

 4. Wat is een goede vragenlijst? • Hangt er van af wat je wilt weten • Verkennend onderzoek: data verzamelen • Niks meten, gewoon weten en snappen • Meten = weten • De onderzoeker heeft een vercijferde hypothese en wil weten of die ja dan neen juist is. • Hoe: door statistische verwerking van meetresultaten • Voorwaarden: • Eenduidig kwantificeerbare antwoorden • Maximale beperking van meetfouten en vertekeningen • Maximale statistische conformiteit (random observation) voor gewenste nauwkeurigheid Brontekst: Tony Bastijns + bibliografie achteraan

 5. Een goede vragenlijst • Doet wat hij moet doen  Levert de gegevens die men moet hebben • Levert de meest complete en zo accuraat mogelijke informatie • Sluit vertekening bij de ondervrager maximaal uit en • Maakt het respondenten gemakkelijk om de nodige informatie ongestoord en zo goed mogelijk door te geven aan de onderzoeker • Zorgt dat respondenten de hele bevraging door alert blijven (en werken dus zo kort en krachtig mogelijk) • Zorg dat je de antwoorden achteraf gemakkelijk kunt verwerken (input, analyse, …)

 6. Voorbereiding vragenlijst Probleemdefinitie Desk: wat weten we al? Verkennende gesprekken met experten in de problematiek In- en overzicht eigen ervaringen en die van collega’s Uitschrijven specifieke onderzoekobjectieven (= wat waarvoor hoe precies) Oplijsten van af te checken onderzoekhypothesen Ontwikkelen gepaste vragen voor vragenlijst

 7. Vragenlijst: de beslissingen • Welke informatie heb je hoe exact nodig? • Wie kan u die informatie geven (TA)? • Welke onderzoekmethode is het best geschikt om die info uit die TA te halen? • Beslis de vraaginhouden • Ontwikkel de vraagformuleringen • Zet de vragen in een werkbare volgorde en vorm • Check de lengte van de vragenlijst • Pre-test uw vragenlijst (1e = DIY!) • Finaliseer uw vragenlijst met oog op gebruik én verwerking.

 8. Wat wilt ge hoe exact weten? • Wat moet ge beslissen en welke feiten gaan die beslissing in welke mate beïnvloeden? • Welke feiten/inzichten? • Welke meetnauwkeurigheid? • Wanneer hebt ge die info nodig? • Wat zijn uw prioriteiten? • Vaak: wat je wilt weten is de uitkomst van een “formule met variabelen” • Je moet zowel de “variabelen” als de “formule” in zicht krijgen • methode: verkenning “wat zijn onderliggende variabelen”, “wat zou formule kunnen zijn”? • Opbrengst: hypothesen.

 9. Wie kan u de informatie geven? • Vaak niet alleen “kan” maar ook “wilt”! • Vb. Ik moet weten wat jij verdient • Direct vragen • Indirect vragen • Je boekhouder vragen • Je baas vragen • Je vakbond vragen • Vacature een enquête laten doen bij jouw en al je collega’s • …..

 10. Geschikte onderzoekmethode • Persoonlijke gesprekken • Beperkte N, potentieel voor “diepte” • Groepen, focusgroepen • Beperkte N, potentieel voor “diepte” & vernieuwing • Gemailde vragenlijsten • Respons = probleem, oplossing geeft vertekening • Telefoonbevraging • Respons= probleem maar ook “leugen”, foute MAN, … • Webbevraging • Vertekende respons

 11. Vraaginhoud • Stel alleen vragen die opbrengen • De info die je nodig hebt • Het klimaat maken om de info los te weken • Het echte doel van de vragenlijst maskeren

 12. Vragen formuleren • Je wilt • Duidelijke, eenduidige vragen • Geen verwarring, geen sturing • Minimale beïnvloeding • Maximale ruimte voor respondent om echt te zeggen wat hij te zeggen heeft • Maar je moet ook • De antwoorden kunnen verwerken met min. vertekening bij de input van antwoorden • Efficiëntie nastreven en werktijden max. reduceren • En je respondent • Weet het niet altijd • Kan het niet altijd zo goed formuleren

 13. Vragen • Hoeveel blaadjes toiletpapier hebt u vorige week gebruikt? • Gokje? • Hoe vaak bent u het afgelopen jaar uw partner ontrouw geweest? • Hangt er van af wie het vraagt en wie langs mij staat • Wanneer kocht u uw auto? • Niet zo lang geleden, vorig jaar, toen ik mijn vorige verkocht had, toen ons Lisa geboren werd, …. • Wat vind jij van de huidige politieke situatie?

 14. Vragen en antwoorden • Zou u soep bij de soepboer kopen mocht er een in uw dorp rondrijden? • Zou u liever soep kopen bij de rondrijdende soepboer of in een gespecialiseerde de soepbar? • Zou u dit product proberen als het op de markt kwam? • Welke baud rate verkiest u voor uw werkPC? • Wat verdient u bij uw huidige werkgever? • Slaat u uw moeder nog altijd?

 15. Open vs gesloten • Wat vind jij belangrijk aan een auto • Het design • Het merk • De prijs • Het verbruik • Wat vind jij belangrijk aan een auto • Het design • Het merk • De prijs • Het verbruik • Andere nl.

 16. Vraagvolgorde • Hoeveel BTW zit er op …..? • Hoeveel taksen betaalt u op uw huis? • Hoeveel rijtaks betaalt u? • Hoe fair is uw werkgever: belasting bijbetalen of terug trekken? • Hoe hoog is uw persoonlijke belastingpercentage? • Berekenen: bruto vs netto? Personen ten laste? Einde jaar: bij betalen of terug trekken • Schatten: per maand (meer minder dan), …

 17. Fysieke opmaak van de vragenlijst • Boekje • Blad • Creatief en aangenaam • Kleurencodes • Instructies voor de interviewer • Kolom voor de verwerker

 18. Vragenlijsten testen • Vul hem zelf in en geef hem aan 10 onschuldige mensen die je eerlijk commentaar geven •  voorspelbare antwoorden? •  dubbelzinnige vragen? •  te lang •  te bruut •  …..? • Test hem op een “proefstaal” van je doelgroep • Geef hem aan een interviewer en observeer