rsm te f r postgirots v nner n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Årsmöte för PostGirots Vänner PowerPoint Presentation
Download Presentation
Årsmöte för PostGirots Vänner

play fullscreen
1 / 1
Download Presentation

Årsmöte för PostGirots Vänner - PowerPoint PPT Presentation

adora
229 Views
Download Presentation

Årsmöte för PostGirots Vänner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ESC avslutar... !!!!!!!!!!!!!!! . . . . Årsmöte förPostGirots Vänner Den 12 mars 2009 klockan 17.30 – 19.30 Välkomna tillBanketten intill Nordeas entré på Smålandsgatan 24, 1 tr Du får en smörgås, lättöl eller mineralvatten ! ”Medlem som önskar få fråga uppförd på föredragningslistan och behandlad på årsmötet skall till styrelsen göra skriftlig anmälan av ärendet senast den 15 februari” ”Andra förslag till kandidater vid val skall skriftligen tillställas valberedningens ordförande, att vara denne tillhanda senast tio (10) dagar före årsmötet” O.S.A. senast den 24 februari gudrun.strandberg@nordea.com eller kent.dahlin@nordea.com 08- 614 74 06 08- 534 914 51 0703-13 27 70