minnen variabler att lagra i prim rminnet forts n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Minnen, variabler, att lagra i primärminnet forts.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

Minnen, variabler, att lagra i primärminnet forts. - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Minnen, variabler, att lagra i primärminnet forts. Den här bilden känner ni igen sedan tidigare. Vi skall fortsätta att prata variabeltyper men först lite repetition. Fördefinierade minnes- variabeltyper. int main() { char tecken; int heltal; float flyttal; double dubbeltFlyttal; ” ”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Minnen, variabler, att lagra i primärminnet forts.' - helki


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
minnen variabler att lagra i prim rminnet forts
Minnen, variabler,att lagra i primärminnetforts.

Den här bilden känner ni igen sedan tidigare. Vi skall fortsätta att prata variabeltyper men först lite repetition

f rdefinierade minnes variabeltyper
Fördefinierade minnes-variabeltyper
 • int main() {
  • char tecken;
  • int heltal;
  • float flyttal;
  • double dubbeltFlyttal;
egendefinierade minnen
Egendefinierade minnen
 • enum
 • array
 • strukturer - poster

en liten återblick ...

..... sedan skall vi gå in pådet här

array vektor matris ett exempel som illustrerar behovet
Array ( vektor, matris )ett exempel som illustrerar behovet

Antag att man vill mäta temperaturen flera gånger och spara värdena för statistisk behandling .Hur gör man ett program som läser in mätvärdena?

Ni minns väl det här?

varf r array
Varför array ?
 • #include <stdio.h>
 • int main(void)
 • {
 • int temp1, temp2, temp3, temp4, temp5;
   • int temp6, temp7, temp8, temp9, temp10;
 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp1);
 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp2);
 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp3);
 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp4);
 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp5);
 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp6);
 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp7);
 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp8);
 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp9);
 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp10);
 • printf("\ntemp = %d", temp1);
 • return 0;
 • }

Klumpigt !

varf r array1
Varför array ?

#include <stdio.h>

int main(void)

{

int temp[10];

int i;

for (i=0 ; i<10 ; i++){

printf("Ge temperatur %d --> ",i); scanf("%d",&temp[i]);

}

for (i=0 ; i<10 ; i++)

printf("\ntemp %d = %d",i, temp[i]);

return 0;

}

detta skapar 10 st minnen i primärminnet ( på stacken i detta fall) som vardera kan lagra en int.En array ( vektor ) om 10 element har sett dagens ljus

Bra, hyfsat!

vad r en array

int

int

temp[0]

temp[1]

temp

temp[6]

temp[9]

Vad är en array ?
 • for (i=0 ; i<10 ; i++)
  • printf("\ntemp %d = %d",i, temp[i]);
 • stega på index

Vitsen är att man kan samla minnen av samma typ i en array där man når dem enkelt via ett index. Nackdelen är att alla elementen måste vara av samma typ.

strukturer struct post
Strukturer - "struct", post
 • I en array så är alla "delminnen" av samma typ
 • antag att man vill samla flera olika minnen under ett "tak", ett variabelnamn
 • som t ex att man önskar lagra fakta om böcker
  • titel
  • författare
  • antal sidor
  • pris
  • vikt
strukturer struct post1
Strukturer - "struct", post
 • I en array så är alla "delminnen" av samma typ
 • antag att man vill samla flera olika minnen under ett "tak", ett variabelnamn
 • som t ex att man önskar lagra fakta om böcker
  • titel
  • författare
  • antal sidor
  • pris
  • vikt

char

titel

”en sträng”

strukturer struct post2
Strukturer - "struct", post
 • I en array så är alla "delminnen" av samma typ
 • antag att man vill samla flera olika minnen under ett "tak", ett variabelnamn
 • som t ex att man önskar lagra fakta om böcker
  • titel
  • författare
  • antal sidor
  • pris
  • vikt

char

titel

”en sträng”

char

forfattare

”en sträng”

strukturer struct post3
Strukturer - "struct", post
 • I en array så är alla "delminnen" av samma typ
 • antag att man vill samla flera olika minnen under ett "tak", ett variabelnamn
 • som t ex att man önskar lagra fakta om böcker
  • titel
  • författare
  • antal sidor
  • pris
  • vikt

char

titel

”en sträng”

char

forfattare

”en sträng”

 • antal_sidor

int

 • pris

int

strukturer struct post4
Strukturer - "struct", post
 • I en array så är alla "delminnen" av samma typ
 • antag att man vill samla flera olika minnen under ett "tak", ett variabelnamn
 • som t ex att man önskar lagra fakta om böcker
  • titel
  • författare
  • antal sidor
  • pris
  • vikt

char

titel

”en sträng”

char

forfattare

”en sträng”

 • antal_sidor

int

 • pris

int

 • vikt

float

strukturer struct post5
Strukturer - "struct", post
 • antag att man vill samla flera olika minnen under ett "tak", ett variabelnamn

struct,så här gör man

char

titel

”en sträng”

char

forfattare

”en sträng”

 • antal_sidor

int

 • pris

int

 • vikt

float

strukturer struct post6
Strukturer - "struct", post
 • int main( void ) {
  • struct bok {
    • char titel[50], forfattare[50];
    • int antal_sidor, pris;
    • float vikt;
   • } b1, b2;
   • b1.antal_sidor = 276;
 • antag att man vill samla flera olika minnen under ett "tak", ett variabel-namn

char

titel

”en sträng”

char

forfattare

”en sträng”

 • antal_sidor

int

 • pris

int

 • vikt

float

strukturer struct post7
Strukturer - "struct", post
 • int main( void ) {
  • struct bok {
    • char titel[50], forfattare[50];
    • int antal_sidor, pris;
    • float vikt;
   • } b1, b2;
   • b1.antal_sidor = 276;
 • varje ”del-minne” i en struktur nås m h a punktoperatorn, ej med index

char

titel

”en sträng”

char

forfattare

”en sträng”

 • antal_sidor

int

 • pris

int

 • vikt

float

slide16

Operatorprioritet

 • högst prioritet har de unära postfixoperatorerna

[] () . -> ++ --

 • sedan kommer de unära prefixoperatorerna

++ -- & * + - ~ ! (typnamn)

 • därefter de aritmetiska ( rikning V till H ) * / % + -
 • skiftoperatorer ( rikning V till H ) << >>
 • jämförelseoperatorerna ( rikning V till H ) < > <= >= == !=
 • bit-operatorerna ( rikning V till H ) &

^

|

 • logiska operatorer ( rikning V till H ) &&

||

 • villkorsoperatorn ( rikning H till V ) ? uttryck :
 • tilldelningsoperatorer ( rikning H till V )

= *= /= %= += -= <<= >>= &= ~= |=

 • kommaoperatorn ( riktning V till höger ) ,
strukturer struct post8
Strukturer - "struct", post

#include <stdio.h>

int main( void ) {

struct bok {

char titel[50], forfattare[50];

int antal_sidor, pris;

float vikt;

} b1, b2;

printf("Titel? -> "); scanf("%s", b1.titel);

printf("Författare? (efternamn)-> "); scanf("%s", b1.forfattare);

printf("Sidor, pris och vikt? -> ");

scanf("%d%d%f", &b1.antal_sidor,&b1.pris, &b1.vikt);

b2 = b1 ;

printf("\nTitel:\t\t%s\n", b2.titel);

printf("Författare:\t%s\n", b2.forfattare);

printf("Sidor:\t\t%d\n", b2.antal_sidor );

printf("Pris:\t\t%d\n", b2.pris );

printf("Vikt:\t\t%0.2f\n", b2.vikt );

return 0;

}

Ett helt program

 • vid tilldelning kopieras hela strukturen, ingen adresskopiering som vid arrayer!
strukturer struct post9
Strukturer - "struct", post

Nu byter vi till en enklare struktur att jobba med, komplexa tal!

a + bi

komplexa tal
Komplexa tal

#include <stdio.h>

int main ( void )

{

struct Komplex {

float a; /* realdel */

float b; /* Imaginärdel */

} z;

printf("Ge real och imaginärdel --> ");

scanf("%f%f",&z.a, &z.b);

printf("%0.2f + %0.2fi", z.a, z.b);

return 0 ;

}

 • Ett sätt att definiera en struktur (samma som tidigare)
komplexa tal1
Komplexa tal
 • Ett annat sätt att definiera en struktur
 • typedef struct {
     • float re; /* realdel */
     • float im; /* Imaginärdel */
 • } Komplex ;

int main ( void ){

Komplex z ;

arbeta med strukturer
Arbeta med strukturer
 • tilldelning ( = ) på strukturer ?
 • värdeöverföring av strukturer vid funktionsanrop ?
arbeta med strukturer1
Arbeta med strukturer
 • tilldelning ( = ) på strukturer ?
 • värdeöverföring av strukturer vid funktionsanrop ?
 • . operatorn

int main ( void )

{

Komplex z ;

z = LaesKomplexTal();

SkrivKomplexTal( z );

return 0 ;

}

arbeta med strukturer2
Arbeta med strukturer

int main ( void )

{

Komplex z ;

z = LaesKomplexTal();

SkrivKomplexTal( z );

return 0 ;

}

 • tilldelning (=) på strukturer ?
 • .
 • Komplex LaesKomplexTal( void ) {
 • Komplex z;
  • printf( "Ge real och imaginärdel --> ");
  • scanf("%f%f",&z.re, &z.im);
 • return z;
 • }

Som sagts tidigare så kopieras hela strukturen vid tilldelning

arbeta med strukturer3
Arbeta med strukturer

int main ( void )

{

Komplex z ;

z = LaesKomplexTal();

SkrivKomplexTal( z );

return 0 ;

}

 • värdeöverföring av strukturer vid funktionsanrop ?
 • .

Vid funktionsanrop på detta sätt så värdeöverförs (kopieras) hela strukturen,jämför med arrayer.

void SkrivKomplexTal( Komplex z )

{

printf("%0.2f + %0.2fi", z.re, z.im);

return;

}

komplettera till ett f rdigt program
Komplettera till ett färdigt program!
 • vad gör funktionerna?
 • hur arbetar funktionerna?
 • inte bra att värdeöverföra strukturer om de är stora. Ändra till referensöver-föring!
 • int main ( void )
 • {
  • Komplex z1, z2, z3 ;
 • z1 = LaesKomplexTal();
 • z2 = LaesKomplexTal();
 • z3 = AdderaKomplex(z1, z2);
 • SkrivKomplexTal( z3 );
 • return 0 ;
 • }
komplettera till ett f rdigt program1
Komplettera till ett färdigt program!
 • vad gör funktionerna?
 • hur arbetar funktionerna?
 • inte bra att värdeöverföra strukturer om de är stora. Ändra till referensöver-föring!
 • int main ( void )
 • {
  • Komplex z1, z2, z3 ;
 • z1 = LaesKomplexTal();
 • z2 = LaesKomplexTal();
 • z3 = AdderaKomplex(z1, z2);
 • SkrivKomplexTal( z3 );
 • return 0 ;
 • }
komplettera till ett f rdigt program2
Komplettera till ett färdigt program!
 • vad gör funktionerna?
 • hur arbetar funktionerna?
 • inte bra att värdeöverföra strukturer om de är stora. Ändra till referensöver-föring!
 • int main ( void )
 • {
  • Komplex z1, z2, z3 ;
 • z1 = LaesKomplexTal();
 • z2 = LaesKomplexTal();
 • z3 = AdderaKomplex(z1, z2);
 • SkrivKomplexTal( z3 );
 • return 0 ;
 • }
slide30

/* komplex3.c */

typedefstruct

{

float re; /* realdel */

float im; /* Imaginärdel */

} Komplex ;

z1 = LaesKomplexTal();

z2 = LaesKomplexTal();

z3 = AdderaKomplex(z1, z2);SkrivKomplexTal( z3 );

Komplex AdderaKomplex(Komplex z1, Komplex z2){/* ?? skriv själv ?? */}

dynamisk allokering
Dynamisk allokering
 • hur fungerar detta program och speciellt funktionen LaesKomplexTal() ?

I detta fall jobbar man bara med pekare ( z1, z2, z3 ) till strukturer och då är det onödigt att skriva z1Pek osv. OBS! Att skapa en pekare till en struktur skapar ingen struktur i sig.

int main ( void )

{

Komplex *z1, *z2, *z3 ;

z1 = LaesKomplexTal();

z2 = LaesKomplexTal();

z3 = AdderaKomplex(z1, z2);

SkrivKomplexTal( z3 );

free(z1);free(z2);free(z3);

return 0 ;

}

dynamisk allokering1
Dynamisk allokering

Hur fungerar funktionenLaesKomplexTal()?

Lägg märke till piloperatorn!

int main ( void )

{

Komplex *z1, *z2, *z3 ;

z1 = LaesKomplexTal();

 • Komplex* LaesKomplexTal( void )
 • {
 • Komplex *z;
  • z = malloc(sizeof( Komplex ));
  • printf( "Ge real och imaginärdel --> ");
  • scanf("%f%f", &z->re, &(*z).im);
 • return z ;
 • }
dynamisk allokering heapen

Heap

Heap

Dynamisk allokering - "heapen"

Bytes

Maskinkod

programmet

 • allokerat minne på heapen försvinner inte när funktionen som skapat det "dör" , jämför z resp den komplexa strukturen som skapats på heapen!

Komplexstruktur

Komplexstruktur

LaesKomplexTal()

?

?

Stack

z

Stack

z1

z1

z1

main()

main()

Säkrast är att initiera pekare till NULL (z1)

tidsaxel

arbeta med strukturer4
Arbeta med strukturer
 • i detta fall har vi inget variabelnamn på det allokerade minnet utan endast en pekare (adress) dit. För att nå de olika delminnena används då ”piloperatorn”
 • -> operator: z->re , då z är en pekare
 • Komplex* LaesKomplexTal( void )
 • {
 • Komplex *z;
  • z = malloc(sizeof( Komplex ));
  • printf( "Ge real och imaginärdel --> ");
  • scanf("%f%f", &z->re, &(*z).im);
 • return z ;
 • }

För att scanf()

kräver en adress

slide35

Operatorprioritet

 • högst prioritet har de unära postfixoperatorerna

[] () .-> ++ --

 • sedan kommer de unära prefixoperatorerna

++ -- & * + - ~ ! (typnamn)

 • därefter de aritmetiska ( rikning V till H ) * / % + -
 • skiftoperatorer ( rikning V till H ) << >>
 • jämförelseoperatorerna ( rikning V till H ) < > <= >= == !=
 • bit-operatorerna ( rikning V till H ) &

^

|

 • logiska operatorer ( rikning V till H ) &&

||

 • villkorsoperatorn ( rikning H till V ) ? uttryck :
 • tilldelningsoperatorer ( rikning H till V )

= *= /= %= += -= <<= >>= &= ~= |=

 • kommaoperatorn ( riktning V till höger ) ,

Då var alla operatorerna ”gröna”!

arrayer av strukturer g r bra
Arrayer av strukturer går bra!

typedef struct { float re; /* realdel */

float im; /* Imaginärdel */

} Komplex ;

int main ( void )

{

Komplex zVektor[10] ;

int i ;

zVektor

Komplex

Komplex

Komplex

Komplex

Komplex

Komplex

Komplex

Komplex

Komplex

Komplex

zVektor[2]

zVektor[2].re

zVektor[2].im

sortera element i en array
Sortera element i en array
 • funktion för detta finns redan

Lite repetition!

sortera element i en array1
Sortera element i en array
 • funktion för detta finns redan
sortera element i en array2
Sortera element i en array
 • funktion för detta finns redan

qsort()

i stdlib.h

sortera element i en array3
Sortera element i en array
 • funktion för detta finns redan

och prototypen ser ut på följande sätt

 • void *base är en pekare till inget men som kan konverteras att peka på någon specifik typ
 • void qsort(void *base, size_t nelem, size_t width,
     • int (*fcmp)(const void *, const void *));
sortera element i en array4
Sortera element i en array
 • funktion för detta finns redan

och prototypen ser ut på följande sätt

 • size_t är ett makro som i ANSI-standard anger typen på returvärdet för funktionen sizeof()
 • void qsort(void *base, size_t nelem, size_t width,
     • int (*fcmp)(const void *, const void *));
sortera element i en array5
Sortera element i en array
 • funktion för detta finns redan

och prototypen ser ut på följande sätt

 • pekare till en funktion (funktionspekare) vars argument är två void-pekare och som returnerar en int
 • void qsort(void *base, size_t nelem, size_t width,
     • int (*fcmp)(const void *, const void *));
sortering implementerat
Sortering implementerat

int main ( void )

{

Komplex z[5] ;

int i ;

for ( i=0; i<=4 ; i++)

z[i] = LaesKomplexTal();

qsort( (void*) z , 5 , sizeof( Komplex ) , fcompare );

for ( i=0; i<=4 ; i++)

SkrivKomplexTal( z[i] );

return 0 ;

}

funktionen fcompare hur det skall sorteras
Funktionen fcompare()”hur det skall sorteras”
 • sorterar på de komplexa talens belopp
 • int fcompare( const void* z, const void* w){
 • if
  • ( sqrt(pow(((Komplex*)z)->re,2)+pow(((Komplex*)z)->im,2)) <
   • sqrt(pow(((Komplex*)w)->re,2)+pow(((Komplex*)w)->im,2)) )
 • return -1 ;
 • else if
  • ( sqrt(pow(((Komplex*)z)->re,2)+pow(((Komplex*)z)->im,2)) >
   • sqrt(pow(((Komplex*)w)->re,2)+pow(((Komplex*)w)->im,2)) )
 • return 1 ;
 • else return 0 ;
 • }
slide46

Vad tror Du att programmeraren glömt här?

Använd kompilatorflaggorna:

-std=c99 –Wall

Läs alla varningar, försök förstå och åtgärda.

#include <math.h>