glomdalsmuseet som formidler av v rt kulturelle mangfold n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Glomdalsmuseet som formidler av vårt kulturelle mangfold. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Glomdalsmuseet som formidler av vårt kulturelle mangfold.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Glomdalsmuseet som formidler av vårt kulturelle mangfold. - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Glomdalsmuseet som formidler av vårt kulturelle mangfold. Mari Østhaug Møystad Ragne Hauge Harviken. Norge har vært flerkulturelt i mange hundre år!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Glomdalsmuseet som formidler av vårt kulturelle mangfold.' - adonica


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
glomdalsmuseet som formidler av v rt kulturelle mangfold

Glomdalsmuseet som formidler av vårt kulturelle mangfold.

Mari Østhaug Møystad

Ragne Hauge Harviken

norge har v rt flerkulturelt i mange hundre r
Norge har vært flerkulturelt i mange hundre år!
 • Glomdalsmuseet som er et tradisjonelt folkemuseum og landets tredje største friluftsmuseum, har en økt fokus på formidlingen av kulturelt mangfold. Ved siden av den tradisjonelle virksomheten, som omhandler Glomma dalføret og der friluftsmuseet er bærebjelken, er den flerkulturelle satsingen, som omhandler både nyere minoriteter og nasjonale minoriteter, det viktigste satsingsområdet på Glomdalsmuseet.
identitet
Samlingene, friluftsmuseet og aktiviteter ved museet har vært en kultursatsing som har styrket østerdalsidentiteten i en nasjonsbyggende periode, helt siden museet ble etablert i 1911.

På samme måten som museet har vært viktig for oppbyggingen av identitetene til de opprinnelige østerdølene, så ønsker vi at museet skal være aktuelt for identitetsutformingen for alle de som bor her i dag.

Identitet
museenes oppgave
Museenes oppgave
 • Museenes kjerneoppgaver er : forskning, bevaring, dokumentasjon og formidling.
 • Museenes oppgave er å ta vare på, gjenspeile, analysere og reflektere over ulike sider ved vårt samfunn i fortid og i nåtid. Dette er en utfordring i vår flerkulturelle samtid.
 • Museene skal både arbeide for dagens samfunn og fokusere på bevaring for ettertiden.
 • Museene som en viktig samfunnsaktør. Sette aktuelle tema på dagsorden.
 • En flerkulturell dimensjon skal være en integrert del av alt vi gjør.
 • ”Normalisering av mangfold”. Vise hvordan mangfoldet også går på tvers av kulturelle grenser.
museenes oppgave1
Museenes oppgave
 • Folk i vår region skal kunne besøke museet og føle at det de ser og opplever vedrører dem. Dette er helt i tråd med nasjonale retningslinjer (st. melding 17, 2005-2006).
 • Museene skal ivareta vår kulturarv og gjenspeile mangfoldet.
 • Museene som møteplass
 • Museene som dialoginstitusjoner
 • Gjennom økt kunnskap bidra til å motvirke fordommer og diskriminering.
 • Å få sin kultur og historie presenter på museum kan øke en minoritets status!
nasjonale minoriteter og nye minoriteter
Nasjonale minoriteter og nye minoriteter

Hovedsatsingen er romanifolket/ taterne og flerkulturelt senter. Aktivitetene har tre hovedkomponenter:

 • Utstilling (blant annet Latjo drom og Fotspor).
 • Dokumentasjon.
 • Formidling.

Gjennom disse aktivitetene fungerer museene som møteplass

og som en dialoginstitusjon.

romaniavdelingen og flerkulturelt senter
Arbeidet med flerkulturelt senter og med den nye avdelingen for romanifolket/taternes kultur og historie har mange fellestrekk både når det gjelder tema og metode. Mens det faglige fokuset er på det flerkulturelle i en kulturhistorisk kontekst, bygger metoden på dialog, samarbeid og nettverksbygging.

Glomdalsmuseet ønsker at det flerkulturelle skal være en synlig og integrert del av virksomheten ved museet. Dette innebærer blant annet at det flerkulturelle blir en del av tradisjonelle aktiviteter ved museet som for eksempel ”Liv i stuene”.

Romaniavdelingen og flerkulturelt senter
romanifolket taterne og glomdalsmuseet
Romanifolket/taterne og Glomdalsmuseet
 • Glomdalsmuseet startet arbeidet med å etablere en avdeling for taternes/romanifolkets kultur og historie allerede i 1997, da en av museets eiere, Våler kommune i Solør, kom med en henvendelse til museet. Dette første initiativet ble etterfulgt av et seminar på Glomdalsmuseet i regi av ABMU og RFL (nå TL-Taternes Landsforening). Taternes egne organisasjoner har på denne måten vært med i fra starten. På møtet var det enighet om behovet for å få i stand en bred presentasjon av taternes kulturhistorie, som en motvekt til alle fordommene som har fulgt folkegruppen helt fram til i dag.
samarbeid og dialog
Samarbeid og dialog
 • Utstillingen Latjo drom er laget i samarbeid med to av taternes/romanifolkets egne organisasjoner TL og LOR (i tråd med rammekonvensjonen).
 • Arbeidsgruppa har hatt som sin viktigste oppgave å drøfte, kvalitetssikre og godkjenne form, tema og innhold i utstillingen, innenfor vanlige museumsetiske og - faglige retningslinjer.
innsamling og dokumentasjon
Innsamling og dokumentasjon
 • Romanifolket/taternes selv har vært sentrale både i innsamlingen av gjenstander og i dokumentasjonsarbeide.
 • Folkets egne stemmer høres ved at mange av intervjuene som er samlet inn brukes direkte i utstillingen.
samarbeidsprosjekter i dag
Samarbeidsprosjekter i dag
 • Deltagelse i museets ordinære arrangementer - egne arrangementer.
 • Vandreutstilling om romanifolket/taterne.
 • Ulike aktiviteter på initiativ fra våre samarbeidspartnere (bl.a. guide kurs og skoleformidling).
 • Romanifolket/taterne vil bli representert i utstillingen det mangfoldige Hedmark.
 • De nye fasilitetene på Glomdalsmuseet (auditorium, bibliotek etc.) åpner for ulike kulturelle aktiviteter, møtevirksomhet og undervisning.
flerkulturelt kunnskaps og kompetansesenter
Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter

Dokumentasjon av nyere innvandring i Hedmark

Skape møteplasser/samhandlingsarenaer

Kunnskapsformidling

Utstillinger

Nettverksbygging

dokumentasjon
Dokumentasjon
 • Fotspor
 • Rapporter
 • Studentoppgaver
 • Avisartikler
 • Bøker
 • Kulturelt mangfold i Hedmark
samhandling m teplasser
Samhandling -møteplasser
 • Arrangementer
 • Åpen arena
 • Kulturmøter
 • Samarbeidsprosjekter
kunnskapsformidling
kunnskapsformidling
 • Utstillinger
 • Undervisningstilbud
 • Guider/formidlere som kan fortelle egne historier
fotspor somalia norge
Fotspor Somalia- Norge
 • Informasjon
 • Dokumentasjon
 • Utstilling
mangfolds ret
Mangfoldsåret
 • Temauker
 • Mangfoldskonserter
 • Filmer
 • Utstillinger
 • Undervisningstilbud