tr basiskursus 2009 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
TR - Basiskursus 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

TR - Basiskursus 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

TR - Basiskursus 2009. TRs ROLLER. Forhandler Foregangs m/k Konfliktløser Bindeled (medlemmer – IMAK) Bindeled (ledelse - medlemmer) Kontrollør Lovfortolker Formidler af informationer ”Trøster”. TR’S EGENSKABER OG KOMPETENCER. TR skal være:. ansvarlig modig initiativrig kreativ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TR - Basiskursus 2009' - cisco


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

TRs ROLLER

 • Forhandler
 • Foregangs m/k
 • Konfliktløser
 • Bindeled (medlemmer – IMAK)
 • Bindeled (ledelse - medlemmer)
 • Kontrollør
 • Lovfortolker
 • Formidler af informationer
 • ”Trøster”
slide3

TR’S EGENSKABER OG KOMPETENCER

TR skal være:

 • ansvarlig
 • modig
 • initiativrig
 • kreativ
 • troværdig
 • humoristisk
 • villig til forandringer
slide4

TR skal have

 • tillid til egne og fællesskabets muligheder
 • kulturel og historisk forståelse
 • helhedsforståelse
 • strategisk forståelse
 • fagpolitisk forståelse
 • kollektiv bevidsthed
 • gennemslagskraft
 • sproglig kompetence
 • overenskomstforståelse
 • lovforståelse
 • selvindsigt/selvkritik
 • fagpolitiske holdninger
slide5

TR skal også have

 • evne til at tænke og handle visionært
 • evne til at formidle
 • evne til at lytte
 • evne til samarbejde
 • evne til at kunne løse problemer/konflikter
 • evne til at sætte grænser
 • evne til at give/få/kræve medbestemmelse
 • evne til at reflektere
slide6

TR skal desuden have

 • kendskab til arbejdsretslige forhold
 • kendskab til personaleretslige forhold
 • kendskab til aktuelle og konkrete samfundsforhold
 • kendskab til mødeledelse
 • kendskab til forhandlingsteknik
 • kendskab til skolens styrelse
 • kendskab til beslutningsprocesserne
ledelsesretten
Ledelsesretten
 • Den frie antagelsesret
 • Den frie afskedigelsesret
 • Retten til at udstede reglementariske bestemmelser
 • Retten til at give direktiver for udførelsen af arbejdet
 • Retten til at placere arbejdstiden indenfor de overenskomstmæssige rammer
 • Arbejdsgiverens fortolkningsprivilegium
ledelsesretten1
Ledelsesretten
 • Retten til at lede og fordele arbejdet og til at anvende en efter deres skøn passende arbejdskraft, skal udøves på en sådan måde, at de ansattes overenskomstmæssige rettigheder ikke krænkes.
 • Lovgivningen f.eks. tjenestemandsloven, arbejdsmiljø-lovgivningen, folkeskoleforordningen mv.
 • Overenskomsten
 • TR- aftalen
 • Andre aftaler
 • Aftalen om medbestemmelse og medindflydelse samt retningslinier fastsat i henhold til denne.

Begrænsninger i ledelsesretten:

hvem bestemmer hvad
Hvem bestemmer hvad?

samarbejdsudvalget

pædagogisk råd

skolebestyrelsen

regelhierarkiet
REGELHIERARKIET
 • I
 • Grundloven
 • Folketingslov
 • Landstingslov og landstingsforordning
 • Bekendtgørelser
 • Cirkulærer
 • II
 • Aftaler indgået mellem forhandlingsberettiget organisation og Grønlands Hjemmestyre
 • Aftaler indgået mellem forhandlingsberettiget organisation og KANUKOKA
 • Aftale indgået mellem forhandlingsberettiget organisation og en kommune
slide11

Rettigheder og pligter

Hvilke rettigheder:

 • Ret til at være omfattet af en aftale, tjenestemandslovene eller en overenskomst
 • Ret til bolig
 • Ret til bohaveflytning
 • Ret til at vide, hvor man er ansat
 • Ret til løn herunder tillæg
 • Ret til at stige i løn
 • Ret til pension
 • Ret til at kende sin arbejdstid
 • Ret til tjenestefrihed ved sygdom mv.
 • Ret til barsel
slide12

Rettigheder og pligter

Hvilke rettigheder fortsat:

 • Ret til ferie
 • Ret til feriefrirejse/feriefond
 • Ret til en tillidsrepræsentant
 • Ret til organisering
 • Ret til at få rettigheder beskrevet i et ansættelsesbrev
slide13

Rettigheder og pligter

Pligter:

 • Tjenestemanden skal samvittighedsfuldt overholde de regler, der gælder for stillingen og såvel i som udenfor stillingen vise sig værdig til den agtelse og tillid ,som stillingen kræver.
 • Det samme gælder overenskomstansatte, selvom det ikke står i overenskomsten.
slide14

Rettigheder og pligter

Eksempler på pligter:

 • Tilsynspligt
 • Samarbejdspligt
 • Tavshedspligt
 • Pligt til at tåle ændringer i stillingen
 • Pligt til at sikre at evt. bibeskæftigelse ikke påvirker arbejdet
slide15

Regler om ansættelse og ansættelsesformer

Før ansættelse:

 • Regler om opslag for tjenestemænd og OK- ansatte uddannede lærere
 • Regler for opslag for timelærere
slide16

Regler om ansættelse og ansættelsesformer

Ansættelsesformer:

 • Tjenestemandsansættelser
 • Overenskomstansættelser
 • Timelæreransættelser
 • Ansættelse af pensionerede tjenestemænd
 • Ansættelse på særlige åremål
 • Ansættelse på åremål
 • Ansættelse i særlige vikariater
 • Kombinationsansættelser
ad