LEKERESSURSER - Ungdomsskolegutter inn som en ressurs i barnehagen. - PowerPoint PPT Presentation

adelle
lekeressurser ungdomsskolegutter inn som en ressurs i barnehagen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LEKERESSURSER - Ungdomsskolegutter inn som en ressurs i barnehagen. PowerPoint Presentation
Download Presentation
LEKERESSURSER - Ungdomsskolegutter inn som en ressurs i barnehagen.

play fullscreen
1 / 34
Download Presentation
LEKERESSURSER - Ungdomsskolegutter inn som en ressurs i barnehagen.
116 Views
Download Presentation

LEKERESSURSER - Ungdomsskolegutter inn som en ressurs i barnehagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LEKERESSURSER- Ungdomsskolegutter inn som en ressurs i barnehagen. Stavanger 20 februar 2013 Alexander, Jennie og Halvard

 2. LUNDGAARDSLØKKA BARNEHAGE Baklivegen 181 2625 Fåberg Lillehammer kommune Satsningsområde: Aktive barn 73 barn fordelt på 64 plasser 15 Årsverk, 4 menn i faste stillinger.

 3. BAKRUNN FOR PROSJEKTET 15/6-2009 lyste Fylkesmannen Oppland ut midler til lokalt arbeid med likestilling i barnehagen. Prosjekt 2 i utlysningen: • Samarbeide mellom barnehage og ungdomsskole. • Flere forskere og menn i nettverket ”menn i barnehager” hevder at gutter i ungdomsskolen er en viktig gruppe å satse på for rekruttering til et yrke i barnehagen.

 4. SMESTAD UNGDOMSSKOLE 327 elever 43 ansatte Skolen er 1 av 3 Ungdomsskoler i Lillehammer kommune

 5. OPPMERKSOMHET • Besøk av Barne- og likestillingsministeren Audun Lysbakken. • Innslag på God morgen Norge tv 2 • Lokalaviser • Bladet Utdanning • Barnehage.no ( nett og blad) • Besøk av Utdanningsdirektoratet • Flere foredrag / presentasjoner

 6. Artig med medieomtale. …forsida på gd…

 7. LIKESTILLING 2014 • MÅL 2. Likestilling for fremtiden • -Øke bevisstheten om likestilling i barnehage • og utdanning. • Hva vil regjeringen? • at barnehagene og utdanningssektoren skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. • å stimulere til mer utradisjonelle utdanningsvalg for jenter og gutter både innenfor videregående opplæring og høyere utdanning. • arbeide for å øke andelen menn i barnehagene til 20% • jevnere kjønnsbalanse blant studenter i førskolelærer – lærer og barnevernutdanningen.

 8. RAMMEPLANEN • Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. • Barnehagen skal oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn. • Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling mellom kjønn. • Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt, og oppmuntres til å delta i felleskap i alle aktiviteter i barnehagen. • Personalet må reflektere over sine egne holdninger og samfunnets forventninger til gutter og jenter.

 9. HVA ER EN LEKERESSURS ? En lekeressurs kommer til barnehagen og er sammen med barna. Lekeressursen er med barna på deres premisser, men kan også ta initiativ til aktiviteter. Forslag på aktiviteter: Tegning, maling, bygge med lego, musikkstund, ”fotballskole,” ski eller skøyte aktiviteter, lesegrupper m.m Som lekeressurs får guttene en av våre 4 mannlige ansatte som veileder. Sammen med veilederen blir de enige om hva de skal gjøre. Veilederen skal også bidra til at guttene får et innblikk i hva det innebærer å jobbe i barnehage

 10. Veiledning og bygging

 11. ALTERNATIVER OG LØNN Alternativ 1: 2 ettermiddager i uken i en måned. Kl.15.00 – 17. 00 8 ganger à 2 timer = 16 timer Lønnen er 1500 kr ( 2 lekeressurser er på jobb samtidig) Alternativ 2: Vinterferien, Uke 9. 20 timer. Lønnen er 1900 kr Hvordan timene fordeles i løpet av uken blir lekeressursen og veilederen enige om på forhånd ( 2 lekeressurser er på jobb samtidig) Alternativ 3: Sommerferien, 40 timer fordelt på 2 uker. Lønnen er 3800 kr ( Hvilke uker det skal jobbes blir vi enige om) Ved sykdom blir tapte timer tatt igjen ved en passende anledning. Alle timer skal være gjennomført før lønnen utbetales.

 12. SUMME-OPPGAVE HVORDAN VIL DERE LEGGE OPP SKOLEBESØKENE?

 13. SKOLEBESØKET • Viktig å få lærerne med på lag,- personalmøte anbefales. • Fordele besøkene • Jentene er en fin støttespiller • Gang-prat er viktig • Søknaden leveres på skolen

 14. SØKE-PROSSESSEN • Info-møte på skolen i alle trinn • Guttene får også skriftlig info og søknadsskjema • Det er en søknadsfrist for prosjektet, og søknaden leveres til kontaktlærer. • Søknadene behandles i barnehagen av de mannlige ansatte i fellesskap. • Guttene som får jobb får ett skriftlig tilbud om jobb.

 15. SØKESKJEMA

 16. Har du noen tanker om hva du vil gjøre sammen med barna i barnehagen? • Ha musikkstunder hvor jeg tar med gitar og vi synger. • Jeg gjør hva som helst som jeg får beskjed om med glede. • Leke pirat. • Tegne fra et tema, for eksempel fra et eventyr. • Hva som helst, untatt mor, far og unge og dokker  • Brodere og lage små kosedyr av filt og garn. • Jeg er en røver til å bygge lego. • Jeg foretrekker det nyskapende og det fysiske  • Jeg kan gjøre alt fra å leke med dokker til actionman

 17. SUMME-OPPGAVE HVOR MYE FAG ?

 18. MØTET MED GUTTA • Når alle guttene har fått tilbud om jobb innkalles de til et felles info-møte i barnehagen • Presentasjon av styrer og veiledere, presentasjon av gutta. • Omvisning i barnehagen • Forventninger/Innspill til jobben som skal gjøres • Lysbildefremvisning  • Taushetserklæringer • Servering

 19. Hva synes barna? • Bra. • Dem leker og tøyser. • Dem er flinke til å stå på hender. • Ungdommene er voksne , men dem er med å leker. • Vi pleier å hoppe på ungdommene, det gjør vi ikke med de voksne. • Dem er ikke så strenge som de voksne. • Ungdommene er bare snille, ikke strenge. • Flinke til å leke. • Vi leker med biler sammen med dem. • Veldig fint når dem jobber her. • En gang bygde vi et kjempestort tårn. Kult at de er med og leker…. Kanskje jeg kan bli som han??

 20. Kommentarer fra personalet • Ressurs for oss • Populære blant barna • Noen barn som sjelden er i ro, sitter faktisk i ro i lange stunder sammen med lekeressursen • Barna synes det er helt topp • Veldig givende for oss. Noen ganger tenker jeg er det sånn man skal gjøre. Dem leker annerledes. Er ofte mer tilstede i leken. Vi blir for voksne noen ganger. • Smågutta hos oss elsker dem -Dem suger seg på. • Dem er blide og positive,det merkes at dem vil være her. • Artig å se dagens ungdom sammen med barn. Ser at dem har omsorg i seg. • Er mye fin ungdom.

 21. EVALUERING

 22. Hvilket utbytte har gutta hatt? • Det har vært interessant å se hva barna gjorde for å få oppmerksomhet, hvordan de tenker og finner frem til løsninger. Jeg føler dette som viktig med tanke på at jeg skal bli far en gang  • Jeg har lært at jobb ikke alltid behøver å være kjedelig og at det er veldig gøy å jobbe med barn. • Funnet ut at det er utrolig moro og lærerikt å jobbe i barnehage. • Jeg har erfart at det er kjempestas for ungene å ha en ung gutt som lekekamerat. De synes det er kult med en å herje litt med.

 23. Hvordan har du opplevd kontakten med barna? • Veldig bra, det viktigste er at ungene skal føle seg trygge md meg, og det syntes jeg gikk bra. • Jeg har opplevd god kontakt mellom meg og barna,- en har sagt at han har operert i øret og magen  • Det har vært veldig lett,- ble jo forbilder for de så å si med en gang. • Gøy,- de gjør mye artige sprell.

 24. BYGGING ER GØY!!

 25. Faktiske tall • Kan du tenke deg å jobbe i barnehage en gang i fremtiden? • 2009-2010, 16 stk jobbet. 2011 – 2012, 16 stk jobbet • 8 stk svarte klart Ja. 7 svarte klart Ja • 5 stk svarte Ja i en periode. 5 svarte Ja i en periode • 2 stk svarte kanskje, ikke utenklig. 2 svarte kanskje • 1 stk svarte Nei. 2 svarte Nei • 2010 -2011, 18 gutter jobbet • 9 svarte klart Ja • 6 svarte Ja i en periode • 3 svarte Nei.

 26. Hva har dette prosjektet gitt oss? • Bedre samarbeide med ungdomsskolen. • Utplassering etc…… Pryo-dager (praktisk yrkes-orientering) • Positivitet i nærmiljøet.

 27. De mannlige ansatte blir ofte gode forbilder for ungdomsskoleguttene -kanskje litt for store forbilder 

 28. NØKKELEN TIL SUKSESS • Få personalet på lag. Begge kjønn. • Behandle guttene som ”voksne”/likeverdig personale • Bli tatt på alvor. • For de fleste er møtet med lekeressursoppgaven det første møtet med arbeidslivet. • Attest • . Positive lærere ,som spiller på lag.

 29. DRØMMEN 18 fylkesmenn. Hvis alle bruker 78.000 kr etter vår modell får 432 gutter prøve seg i barnehagen. I løpet av en 3 års periode så blir det 1296 gutter.

 30. Jeg har verdens fineste stilling Blogg start 27 februar! Følg med på: www.vfsl.no