sosiologi i barnehagen
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sosiologi i barnehagen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Sosiologi i barnehagen - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Sosiologi i barnehagen. Konfliktperspektivet og det symbolske perspektiv Ronald Nolet. Konfliktperspektivet. Harmoni er unntak heller enn regel Det er mer fruktbart å se på barnehagen hvor ulike personer har ulike interesser og verdier

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sosiologi i barnehagen' - belden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sosiologi i barnehagen

Sosiologi i barnehagen

Konfliktperspektivet og det symbolske perspektiv

Ronald Nolet

konfliktperspektivet
Konfliktperspektivet
 • Harmoni er unntak heller enn regel
 • Det er mer fruktbart å se på barnehagen hvor ulike personer har ulike interesser og verdier
 • På grunn av ulike interesser og verdier vil det oppstå konflikt
 • Hvem som får gjennomslag for sine interesser og verdier avhenger av hvilke plassering en har i maktfordelingen
 • Makt begrepet er derfor svært viktig innen dette perspektivet
slide3
Konflikt er ikke bare negativt – den har også sine positive sider
 • For øvrig er det lite formålstjenlig å snakke om negative eller positive sider
 • Poenget er nemlig å forstå at konflikt er en del av alle sosiale systemer
 • De bør anerkjennes som naturlige
 • Konflikt kan gi utvikling og vekst i alle ledd i samfunnet (individ, gruppe, organisasjon, stat osv.)
slide4
Barnehagen trenger både harmoni og konflikt (disharmoni)
 • Forholdet harmoni og disharmoni kan ses på som en prosess
 • Aktørene vil styre konfliktene slik at man kan oppnå harmoni
 • Ensidig harmoni eller konflikt er ikke et gode
 • Ensidighet skaper stagnasjon (stillstand)
funksjonelle og dysfunksjonelle konflikter
Funksjonelle og dysfunksjonelle konflikter
 • Vi skiller mellom to typer konflikter:
 • Produktive (funksjonelle) og uproduktive (dysfunskonelle)
 • Til de funksjonelle regnes interesse- og verdikonflikter og er produktive
 • Dårlig kommunikasjon (relasjonskonflikter) og uenighet om de faktiske forhold er uproduktive
produktive konflikter
Produktive konflikter
 • Konflikter skaper ofte utvikling (et behov for endring)
 • Konflikter kan styrke det indre samholdet
 • Dette gjelder særlig der konflikt grunnlaget kommer utenfra (nedskjæringer osv….)
rsaksfaktorer for konflikt
Årsaksfaktorer for konflikt
 • Konflikter i barnehagen kan skrive seg fra forhold i samfunnet
 • Eksempel: Rammene for barnehagene bestemmes av kommune og stat
 • Er rammebetingelsene mangelfulle vil dette påvirke den daglige driften
 • Barn kommer fra ulike sosiale og kulturelle miljøer
 • Å gjøre alle foreldre til lags, kan være vanskelig
slide8
Konfliktperspektivet behandler også konflikter i barnehagen
 • Det kan være uenighet om hvordan virksomheten er organisert, turnusordningen osv
 • Og det kan oppstå konflikt om innholdet i virksomheten
 • Hva skal profileres og hvordan osv?
konfliktbegrepet
Konfliktbegrepet
 • Konfliktbegrepet er ikke uproblematisk
 • Er en konflikt en tendens eller en prosess?
 • Hva handler konflikten egentlig om?
 • Hvem står i motsetning til hverandre, og om hva?
 • Altså: hvilket nivå utspiller konflikten seg på?
 • Hvem tjener eller taper på konflikten?
konflikth ndtering
Konflikthåndtering
 • Når en konflikt oppstår i en barnehage, er det nødvendig å stille en rekke vesentlige spørsmål:
 • Hvilke aktører står i motsetning mot hverandre?
 • Hva handler konflikten om?
 • Hvordan handler aktørene og hva mener de om konflikten?
 • Hvorfor oppstod den?
 • Hvilke maktressurser rår aktørene over?
konfliktanalyse
Konfliktanalyse
 • Galtung utviklet et trekantskjema for å analysere konflikter
 • Han trekker frem tre viktige analyse faktorer:
 • Innstilling og holdning
 • Atferd
 • konfliktinnhold
konfliktl sning
Konfliktløsning
 • Martinussen setter opp fire typer av konfliktløsning
 • Kutte relasjonene mellom de stridende partnere
 • Endre fellesskapet/situasjonen mellom partene
 • Justering av krav og jenke oppfatningene gjennom forhandlinger
 • Skape nye samhandlingsbetingelser – la en autoritet regulere disse
det symbolske perspektiv
Det symbolske perspektiv
 • Mens de tre andre perspektivene er opptatte av å forklare, legger det symbolske perspektiv mer vekt på å forstå
 • I en barnehage bør barn behandles som subjekter ikke objekter (Weber)
 • Man bør trenge bak det barnet egentlig vil
 • M.a.o. vi må forstå barnets atferd
 • Dette krever at de som arbeider med barn må ha innsikt i sosiale og relasjonelle ferdigheter (les småbarns ped: Mead særlig)
symboler
Symboler
 • Blumer sier at symbolsk interaksjonisme bygger på tre forutsetninger:
 • Et menneske handler i forhold til objekter ut fra den meningen disse objektene har for dem
 • Miljøet barnet vokser opp i gir objektet mening – meningen barnet gir til objektet er m.a.o. et sosialt produkt
 • Meningen barnet gir objektet er ikke statisk
ad